Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chia động từ trong ngoặc: 1) You look very relaxed. It must (be) a good holiday. 2) You forever (use) my razor. Can't you buy one of your own? 3) (Refuse) at the last time, she does not want to ask them (Tiếng Anh - Lớp 11)

TL
Thứ 3, ngày 11/04/2017 15:14:00
Chia động từ trong ngoặc
1. You look very relaxed. It must (be) a good holiday.
2. You forever (use) my razor. Can't you buy one of your own?
3. (Refuse) at the last time, she does not want to ask them.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top