Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Short story: Cat and Mouse 4: Sắp xếp từ cho đúng: 1. dyerfinl; 2. neplheat; 3. nailmas; 4. yarell; 5. edogoby; 6. snoil (Tiếng Anh - Lớp 4)

Trương Thiên Ngân
Chủ nhật, ngày 16/04/2017 20:09:18
Short story: Cat and Mouse 4: Sắp xếp từ cho đúng: 1. dyerfinl; 2. neplheat; 3. nailmas; 4. yarell; 5. edogoby; 6. snoil
Sắp xếp từ cho đúng:
1. dyerfinl:...............
2. neplheat:..................
3. nailmas:................
4. yarell:.................
5. edogoby:..................
6. snoil:...............

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh: 1. yesterday/ beach/ they were/ on /the/ afternon. 2. the/ basketball/ they/ playing/ are/ gym/ in (Tiếng Anh - Lớp 4)

NoName.4424
Thứ 5, ngày 22/12/2016 12:12:23
1. yesterday/ beach/ they were/ on /the/ afternon
2. the/ basketball/ they/ playing/ are/ gym/ in
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.435
2 DOREMON 1.274
3 Cô giáo Lan 605
4 Trinh Le 532
5 Huyền Trang 320
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 341 1.465
2 DOREMON 214 888
3 Cô giáo Lan 125 579
4 Trinh Le 60 258
5 Phạm Quốc Anh 52 238
Google Facebook
scroll top