Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Soạn bài Skill 2 (Sách tiếng Anh 6 mới) (Tiếng Anh - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Thứ 3, ngày 28/03/2017 18:14:56
ai hk lớp 6 sách tiếng anh mới mách mk soạn bài skill2 luôn nah mk đg cần gấp
soạn hết nha

Complete the squares (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.9182
Thứ 2, ngày 27/03/2017 11:58:25
Complete the squares
Mọi người giúp mik với mik đang cần gấp

Dịch sang tiếng Anh: Thực tế ảo (Tiếng Anh - Lớp 6)

Asuna Yuuki
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 13:49:45
Dịch các cụm từ dưới sang tiếng Anh hộ mị ^^:
- Thực tế ảo (cả cụm chứ đừng lấy từ thực tế với từ ảo ghép với nhau ._. )
- ...Đội lên đầu

Soạn bài Skill 1 Unit 10 (Sách tiếng Anh 6 mới) (Tiếng Anh - Lớp 6)

Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 11:33:24
ai hk lớp 6 sách tiếng anh mới mách mk soạn bài skill 1 unit 10 nha 
mách mk lun mk đg cần gấp
soạn hết nàh từ bài 1 đến bài 6

ACROSS: 2. He is a ... English speaker. 5. This is a subject at school. 7. They are ... vegetable in the garden. 8. People go see this person when they are sick (Tiếng Anh - Lớp 6)

yuuki
Thứ 7, ngày 25/03/2017 19:07:16
ACROSS: 2. He is a ... English speaker. 5. This is a subject at school. 7. They are ... vegetable in the garden. 8. People go see this person when they are sick
ACROSS:
2. He is a ... English speaker.
5. This is a subject at school.
7. They are ... vegetable in the garden.
8. People go see this person when they are sick.
9. The main cook in a restaurant.
10. In England, people enjoy watching .... games.
DOWN:
1. Peter, let me .... you my friend, Mike.
3. ... is an important skill in learning a language.
4. The language spoken in Japan.
6. A ... can carry a lot of goods.

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: This pencil belongs to my sister (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.8586
Thứ 3, ngày 21/03/2017 22:06:58
This pencil belongs to my sister
= This is .....
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top