Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân: 1) Linh has milk and eggs for breakfast. 2) My father has lunch at home (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.16550
Thứ 6, ngày 26/05/2017 15:19:44
1. linh has milk and eggs for breakfast
2. my father has lunch at home
3. mai's brother want a glass of orange juice
4. miss thu needs a kilo of tea
5. dung want five boxes of chocolate

Everyday, I (go) ... school by bus. 2) Hung and his friend (play) ... badminton at the present. 3) Ha (like) ... coffee very much, but I (not like) ... it (Tiếng Anh - Lớp 6)

No Name
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 19:36:13
1. Everyday, I (go).......... school by bus
2. Hung and his friend (play)..............badminton at the present
3. Ha (like)................coffee very much, but I (not like).............it.
4. How old (be)..........she ?
5. Her favourite subject (be).................Art
6. Who (be) .............. her brother?

What do you say in these situations: You want your friend to go to bed early. You want your friend not to say up late (Tiếng Anh - Lớp 6)

phanlehauyen
Thứ 3, ngày 02/05/2017 16:56:25
What do you say in these situations:
You want your friend to go to bed early
You say:"..................................................."
You want your friend not to say up late
you say:"..................................................."

Describe one of the robots which you like (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.13861
Thứ 2, ngày 01/05/2017 10:06:38
Describe one of the robots which you like
Gợi ý:
- Its name
- What is looks like
- What it can do now
- What it will able to do in the future (viết bài văn tiếng Anh)

Can you tell me some thing you should and shouldn't do to protect the environment (Tiếng Anh - Lớp 6)

doquynhthu2005
Thứ 2, ngày 01/05/2017 09:52:17
Bạn có thể cho tôi biết một số điều bạn nên và không nên làm để bảo vệ môi trường

Prepositions: 1) Does it belong ... you? 2) I'm very grateful ... her ... her help. 3) He is quite incapable ... such a thing (Tiếng Anh - Lớp 6)

Nguyễn Quang Danh
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 23:03:44
1. Does it belong ... you?
2. I'm very grateful ... her ... her help
3. He is quite incapable ... such a thing
4. I should like to be independent ... everyone
5. Clean air provides us ... a healthy supply of oxygen
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 220
2 DOREMON 131
3 Bảo Ngọc 126
4 Lê Thị Thảo Nguyên 68
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 183 722
2 Huyền Thu 162 651
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 80 349
5 Cảm nhận 41 144
Google Facebook
scroll top