Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Write a letter to your penpal, use the information given below: 1) Christmas and new year holiday. 2) First semester report/ last week. 3) Good grades/ english/ math/ physics. 4) Teacher/ tell/ improve chemistry/ literature (Tiếng Anh - Lớp 8)

Linh Le
Chủ nhật, ngày 15/10/2017 09:03:21
write a letter to your pen pal .use the informaion given below
christmas and new year holiday
first semester report /last week
good grades /english/math/physics
teacher /tell/improve chemistry/literature
in e few weeks/tet holiday or lunar new year festival
help my parents/clean/decorate/the house
send you/some photos

Nói về 3 dân tộc Thai; Khmer; Bru-Van Kieu bằng tiếng Anh (Tiếng Anh - Lớp 8)

Họ Hoàng Tên Minh
Thứ 5, ngày 12/10/2017 21:11:29
Nói về 3 dân tộc Thai , Khmer , Bru-Van Kieu bằng tiếng anh 
+dân số 
+nơi sống 
+trang phục 
+truyền thống phong tục
+lễ hội
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 342 1.440
2 Huyền Thu 213 885
3 DOREMON 173 724
4 Thien Tu Borum 78 251
5 Angel star •♥•MoN•♥ 47 195
Google Facebook
scroll top