Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: Mùa thu đến, .... Trăng lên, ... (Tiếng Việt - Lớp 5)

buihuylong
Thứ 2, ngày 23/01/2017 18:43:08
Mùa thu đến ,..................................
Trăng lên ,......................................

Đọc văn bản "Lợi ích của việc đọc sách" (trang 23-SGK ngữ văn 7 tập 2), thực hiện các yêu cầu sau: a) Chia đoạn cho văn bản, thống kê các luận điểm. b) Dựa vào các tác phẩm đã học hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày ý kiến của em về vấn đề sau: Sách văn học đưa ta vào thế giới của những tâm hồn người đủ các thời đại để thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại (Tiếng Việt - Lớp 7)

NoName.5342
Thứ 4, ngày 18/01/2017 22:44:15
Đọc văn bản "Lợi ích của việc đọc sách" (trang 23-SGK ngữ văn 7 tập 2), thực hiện các yêu cầu sau:
a) Chia đoạn cho văn bản, thống kê các luận điểm
b) Dựa vào các tác phẩm đã học hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày ý kiến của em về vấn đề sau:
Sách văn học đưa ta vào thế giới của những tâm hồn người đủ các thời đại để thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại.

Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép: - Trời đã tối,... - Mưa tạnh... (Tiếng Việt - Lớp 5)

NoName.5233
Chủ nhật, ngày 15/01/2017 20:02:06
Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép:
- Trời đã tối,......
- Mưa tạnh.......
Google Facebook
scroll top