Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết một đoạn văn miêu tả một con vật mà em yêu quý, sau đó chỉ ra các biểu thức chiếu vật mà em sử dụng để chỉ con vật đó (Tiếng Việt - Đại học)

Ayong Đức
Thứ 5, ngày 27/04/2017 18:05:24
Viết một đoạn văn miêu tả một con vật mà em yêu quý, sau đó chỉ ra các biểu thức chiếu vật mà em sử dụng để chỉ con vật đó

Từ vựng tiếng việt: Câu 1. Sắp xếp các thành ngữ sau thành từng nhóm dựa vào nghĩa của chúng. Câu 2. Tìm và phân loại từ ghép có trong đoạn văn sau. Câu 3: Các tiếng: Chiền (trong chùa chiền), nê (trong no nê), rớt (trong rơi rớt), hành (trong học hành), han trong (hỏi han) có nghĩa gì? Các từ chùa chiền, no nê, rơi rớt, học hành, hỏi han là từ láy hay từ ghép? Tại sao (Tiếng Việt - Đại học)

Le Anh
Thứ 6, ngày 02/12/2016 13:39:17
Câu 1. Sắp xếp các thành ngữ sau thành từng nhóm dựa vào nghĩa của chúng:
a) Ăn ngon mặc đẹp, ăn no ngủ kĩ, ăn như mõ khoét, ăn nên làm ra, ăn như phá, ăn như tằm ăn rỗi, ăn no vác nặng, ăn tàn phá hại, ăn sống nuốt tươi, ăn thật làm giả, ăn xó mó niêu, ăn thủng nồi trôi rế, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
b) Nói chày nói cối, nói cạnh nói khoé, nói ngon nói ngọt, nói bóng nói gió, nói thánh nói tướng, nói như tép nhảy, nói quấy nói quá, nói nhăng nói cuội.
c) Cơm bưng nước rót, cơm niêu nước lọ, cơm hàng cháo chợ, cơm dẻo canh ngọt, cơm gà cá gỏi.
Câu 2. Tìm và phân loại từ ghép có trong đoạn văn sau:
Tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình. Không bao giờ biết xu nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó
(Băng Sơn- Tấm gương)
Câu 3. Các tiếng: Chiền (trong chùa chiền), nê (trong no nê), rớt (trong rơi rớt), hành (trong học hành), han trong (hỏi han) có nghĩa gì? Các từ chùa chiền, no nê, rơi rớt, học hành, hỏi han là từ láy hay từ ghép? Tại sao
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 485 2.361
2 Huyền Thu 416 1.721
3 DORAEMON 217 860
4 Nguyễn Thị Thu Trang 187 718
5 Bản năng vô cực 178 636
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top