Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm rồi chép lại đoạn văn cho đúng chính tả: Chuột túi có một mảng da trước ngực ... như cái áo choàng ... Thức ăn chính của chuột túi là quả rùng ... Khi đi ăn ... chuột mẹ để con nằm gọn trong cái túi trước ngực (Tiếng Việt - Lớp 2)

NoName.16596
Thứ 7, ngày 27/05/2017 10:30:42
1. Điền vào chỗ trống s hay x.
....ay sưa; ....ay lúa; ...ông lên; dòng ...ông
2. Tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau.
anh hùng; cao lớn; gan dạ; rực rỡ; cần cù; đoàn kết; vui mừng.
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau.
Những hôm trời mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
4. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm rồi chép lại đoạn văn cho đúng chính tả.
Chuột túi có một mảng da trước ngực ... như cái áo choàng ... Thức ăn chính của chuột túi là quả rùng ... Khi đi ăn ... chuột mẹ để con nằm gọn trong cái túi trước ngực.
5. Việt một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu nói về một loài cây mà em thích.

Soạn bài Tiếng chổi tre (Tiếng Việt - Lớp 2)

NoName.149
Thứ 6, ngày 17/06/2016 01:52:23
Câu 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?
Câu 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.
Câu 3. Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ?

Soạn bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt - Lớp 2)

NoName.148
Thứ 6, ngày 17/06/2016 01:43:14
Câu 1: Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?
Câu 2: Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.
Câu 3: Theo em, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top