Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chọn tiếng bắt đầu bằng l hoặc n: a) cùng nghĩa với từ lấm láp; b) cùng nghĩa với từ lập lờ; c) cùng nghĩa với từ năn nỉ. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau: a) nói năng dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia; b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoa Pham
Thứ 6, ngày 08/09/2017 20:10:20
1. Chọn tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:
a) cùng nghĩa với từ lấm láp
b) cùng nghĩa với từ lập lờ
c) cùng nghĩa với từ năn nỉ
2. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau
a) nói năng dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia
b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng

Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n: a) cùng nghĩa với từ lấm láp; b) cùng nghĩa với từ lập lờ; c) cùng nghĩa với từ năn nỉ. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau: a) nói năng dài dòng chuyện nỏ xỏ chuyện kia; b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoàng T. Huyền Thúy
Thứ 2, ngày 04/09/2017 20:57:55
1. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:
a) cùng nghĩa với từ lấm láp
b) cùng nghĩa với từ lập lờ
c) cùng nghĩa với từ năn nỉ
2. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau:
a) nói năng dài dòng chuyện nỏ xỏ chuyện kia
b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 315 1.301
2 Conan kun 105 440
3 DOREMON 108 437
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top