Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chọn tiếng bắt đầu bằng l hoặc n: a) cùng nghĩa với từ lấm láp; b) cùng nghĩa với từ lập lờ; c) cùng nghĩa với từ năn nỉ. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau: a) nói năng dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia; b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoa Pham
Thứ 6, ngày 08/09/2017 20:10:20
1. Chọn tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:
a) cùng nghĩa với từ lấm láp
b) cùng nghĩa với từ lập lờ
c) cùng nghĩa với từ năn nỉ
2. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau
a) nói năng dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia
b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng

Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n: a) cùng nghĩa với từ lấm láp; b) cùng nghĩa với từ lập lờ; c) cùng nghĩa với từ năn nỉ. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau: a) nói năng dài dòng chuyện nỏ xỏ chuyện kia; b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoàng T. Huyền Thúy
Thứ 2, ngày 04/09/2017 20:57:55
1. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:
a) cùng nghĩa với từ lấm láp
b) cùng nghĩa với từ lập lờ
c) cùng nghĩa với từ năn nỉ
2. Chứa tiếng có vần an hoặc ang có nghĩa như sau:
a) nói năng dài dòng chuyện nỏ xỏ chuyện kia
b) trái nghĩa với hiểu biết kĩ lưỡng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 485 2.361
2 Huyền Thu 416 1.721
3 DORAEMON 217 860
4 Nguyễn Thị Thu Trang 187 718
5 Bản năng vô cực 178 636
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top