Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Maritn cam (1) ... at four o'clock (Tiếng Việt - Lớp 6)

Nguyen Anh Anh
Thứ 2, ngày 22/01/2018 19:47:53
Copy this passage
Try to use all the prepositionhe box to fill the gaps.
for, in, into, out, between, at,down, over, on, before.
Maritn cam (1)_____ at four o'clock. He put his jacket (2)______ of the cupboard. He put buutter(3)_____two slices and put jam(4)______them. He poured milk(5)______a glass and sat(6)_______on the chair to eat his sandwich. Maritn looked(7)______the clock. He would have to wait(9)_______ten minutes(10)_______his frineds came to call(11)______him.

Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo: a) Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy. b) Ba bồn hoa xanh tươi tốt kia (Tiếng Việt - Lớp 6)

Họ Và Tên
Thứ 3, ngày 02/01/2018 12:54:44
Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo:
a) Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy
b) Ba bồn hoa xanh tươi tốt kia
Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo:
a) Chần chẫn như cái đòn càn
b) Đang làm bài tập
c) Ba cái bút này
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top