Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tình yêu nước của con người Việt nam có gần gũi với tình yêu nước của con người Xô-viết không? (Tiếng Việt - Lớp 6)

Hữu Quang
Thứ 3, ngày 20/03/2018 17:51:49
1. Tình yêu nước của con người Việt nam có gần gũi với tình yêu nước của con người Xô-viết không?
2. Cảm thụ bài thơ sau trong sách Ngữ Văn 6 trang 109

Maritn cam (1) ... at four o'clock (Tiếng Việt - Lớp 6)

Nguyen Anh Anh
Thứ 2, ngày 22/01/2018 19:47:53
Copy this passage
Try to use all the prepositionhe box to fill the gaps.
for, in, into, out, between, at,down, over, on, before.
Maritn cam (1)_____ at four o'clock. He put his jacket (2)______ of the cupboard. He put buutter(3)_____two slices and put jam(4)______them. He poured milk(5)______a glass and sat(6)_______on the chair to eat his sandwich. Maritn looked(7)______the clock. He would have to wait(9)_______ten minutes(10)_______his frineds came to call(11)______him.

Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo: a) Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy. b) Ba bồn hoa xanh tươi tốt kia (Tiếng Việt - Lớp 6)

Họ Và Tên
Thứ 3, ngày 02/01/2018 12:54:44
Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo:
a) Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy
b) Ba bồn hoa xanh tươi tốt kia
Chỉ tên các cụm từ sau và phân tích cấu tạo:
a) Chần chẫn như cái đòn càn
b) Đang làm bài tập
c) Ba cái bút này
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.187
2 Đạt Trần 776
3 Nguyễn Mai 577
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 246 1.163
2 Đạt Trần 246 1.069
3 Thành Trương 263 965
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top