Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy kể tên các thành phần chính trong cửa sổ Word? Hãy nêu cách tạo văn bản mới và mở 1 văn bản đã có sẵn? Hãy nêu các cách lưu văn bản? Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản? (Tin học - Lớp 6)

Nguyễn An
Thứ 6, ngày 23/03/2018 08:35:25
​1. Hãy kể tên các thành phần chính trong cửa sổ Word
2. Hãy nêu cách tạo văn bản mới và mở 1 văn bản đã có sẵn
3. Hãy nêu các cách lưu văn bản
4. Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản
5. Hãy phân biệt con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột
6. Nêu quy tắc gõ văn bản
7. Để gõ được chữ Việt bằng bàn phím, ta phải sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt, đó là phần mềm nào?
8. Nêu sự khác nhau giữa phím Delete và Backspace
9. Nêu các bước sao chép và di chuyển nội dung văn bản
10. Định dạng văn bản là gì? Nhằm mục đích gì? Định dạng ký tự là địn dạng những cái gì?
11. Định dạng đoạn văn bản là gì? là đinh dạng những cái gì?
Thanks các bạn, các bạn trả lời giúp mk theo chương trình lớp 6 với nhá.

Viết chương trình tính tổng S = 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n (Tin học - Lớp 8)

Nguyễn Ninh
Thứ 2, ngày 19/03/2018 12:39:40
Viết chương trình tính tổng S = 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n
Viết chương trình: #Tính tổng S=1/2+1/3+1/4+....1/n
a) Sử dụng lệnh while-do để tính tổng với: 1/n<e (e là số sai cho trước và được nhập từ bàn phím)
​b) Sử dụng lệnh for-do để tính tổng S=1/3+1/5+1/7+...+1/n.

Viết chương trình nhập 2 số bất kỳ, in ra số nhỏ hơn. Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên, in ra dãy vừa nhập, in ra số nhỏ nhất lớn hơn 0 (Tin học - Lớp 8)

Thị Phương
Thứ 2, ngày 19/03/2018 08:43:02
Giúp e với ạ :
Bài 1: viết chương trình nhập 2 số bất kỳ, in ra số nhỏ hơn
Bài 2: viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên, in ra dãy vừa nhập , in ra số nhỏ nhất lớn hơn 0
Bài 3: viết chương trình nhập danh sách lớp , in danh sách lớp em vừa nhập

Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra giá trị nhỏ nhất (Tin học - Lớp 8)

Kim Vy
Chủ nhật, ngày 18/03/2018 21:33:00
1. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số lẻ có trong dãy.
2. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số chẵn có trong dãy.
3. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số âm có trong dãy.
4. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số dương có trong dãy.
5. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số chính phương có trong dãy.
6. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra các số nguyên tố có trong dãy.
7. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số âm có trong dãy.
8. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số dương có trong dãy.
9. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số chính phương có trong dãy.
10. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số chẵn có trong dãy,
11. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số lẻ có trong dãy.
12. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số chính phương có trong dãy.
13. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra tổng các số nguyên tố có trong dãy.
14. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra giá trị lớn nhất.
15. Viết chương trình nhập vào một dãy số in ra giá trị nhỏ nhất.

Viết chương trình nhập từ bàn phím điểm trung bình các môn học của một học sinh (Tin học - Lớp 11)

Thuỳ Linh
Chủ nhật, ngày 18/03/2018 20:48:24
Viết chương trình nhập từ bàn phím điểm trung bình các môn học của một học sinh, sau đó tính và đưa ra màn hình điểm trung bình chung học kì của học sinh đó?
- Xác định bài toán:
+ Input:
+ Output:
- Tổ chức dữ liệu cho bài toán: Cần khai báo biến:
- Ý tưởng giải bài toán
- Viết chương trình
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 496
2 Nguyễn Mai 212
3 Jocasta Aurora 190
4 hoa idol 130
5 Đạt Trần 129
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.576
2 Jocasta Aurora 804
3 Trịnh Quang Đức 609
4 hoa idol 477
5 DORAEMON 439
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 390 1.163
2 Trịnh Quang Đức 242 1.050
3 DORAEMON 217 959
4 hoa idol 175 738
5 Jocasta Aurora 174 727
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top