Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết thuật toán của và chương trình cho máy tính thực hiện phép tính sau: a) A = 1 + 2 + 3 + ... + 1000. b) A = 1.2.3.4 ... n với n nhập từ bàn phím (Tin học - Lớp 8)

Lại Hậu
Thứ 2, ngày 24/04/2017 15:19:55
1. Viết thuật toán của và chương trình cho máy tính thực hiện phép tính sau:
a) A = 1 + 2 + 3 + ... + 1000
b) A = 1.2.3.4 ... n với n nhập từ bàn phím
2. Cho ví dụ về câu lệnh lặp với số lần biết trước, câu lệnh điều kiện, câu lệnh khai báo mảng

Viết chương trình tính tổng 100 số nguyên đầu tiên. Viết chương trình tính tích 10 số nguyên đầu tiên. Viết chương trinh tính tổng của dãy n số nguyên (Tin học - Lớp 8)

NoName.12739
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 22:51:09
Câu 1: Viết chương trình tính tổng 100 số nguyên đầu tiên
Câu 2: Viết chương trình tính tích 10 số nguyên đầu tiên
Câu 3: Viết chương trinh tính tổng của dãy n số nguyên
Câu 4: Viết chương trình tính: T = 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9 + ... + 1/(2n - 1)
Mai thi rồi, giúp mình vs

Gọi tên các thiết bị lưu trữ. Đĩa cứng dùng để làm gì? Thông tin được lưu trữ trong máy tính như thế nào? Nêu các bước sử dụng bình phun màu. Nêu các bước viết chữ lên hình vẽ. Trau chuốt hình vẽ (Tin học - Lớp 5)

Mai Nguyễn
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 20:29:18
1.  Gọi tên các thiết bị lưu trữ.
2.  Đĩa cứng dùng để làm gì?
3.  Thông tin được lưu trữ trong máy tính như thế nào?
4.  Nêu các bước sử dụng bình phun màu
5.  Nêu các bước viết chữ lên hình vẽ. Trau chuốt hình vẽ.
6.  Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản.
7.  Nhắc lại các quy định gõ bàn phím.
8.  Nêu quy tắc gõ phím Shift.
9.  Nêu cách gõ các kí tự đặc biệt.
10. Từ soạn thảo, câu, đoạn văn bản được gọi như thế nào?
11. Cách gõ một từ soạn thảo. Cách gõ một phím Enter.
Giúp mình với!

Sắp xếp dữ liệu giúp chúng ta có lợi gì? Lọc dữ liệu có mấy cách? Vì sao? Để thực hiện việc biểu diễn dữ liệu cần có yếu tố nào? Trong dữ liệu có thể sử dụng biểu đồ được không? (Tin học - Lớp 7)

NoName.12416
Thứ 6, ngày 21/04/2017 20:50:39
1) Sắp xếp dữ liệu giúp chúng ta có lợi gì? Lọc dữ liệu có mấy cách? Vì sao?
2) Để thực hiện việc biểu diễn dữ liệu cần có yếu tố nào? Trong dữ liệu có thể sử dụng biểu đồ được không? Có bao nhiêu kiểu biểu diễn biểu đồ? Theo em cách biểu diễn nào được?
Em đang cần gấp. Nhờ mọii người giải giúp giùm em. Em cảm ơn ạ!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.316
2 DOREMON 1.228
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 503
5 Huyền Trang 282
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 306 1.325
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top