Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Sửa lại đoạn chương trình sau: - While 1=1 do write(' Toi lap trinh gioi') (Tin học - Lớp 8)

Lê Hoa Đào
Thứ 7, ngày 13/05/2017 09:07:10
Sửa lại đoạn chương trình sau:
- While 1=1 do write(' Toi lap trinh gioi');
- i:=1; while i<10 do sum:= sum +i; i:=i+1;

Giả sử các khai báo biến đều hợp lệ. Chọn đáp án đúng để tính S (Tin học - Lớp 8)

Trần Trương Ngọc Hân
Thứ 4, ngày 10/05/2017 22:28:19
Giả sử các khai báo biến đều hợp lệ. Chọn đáp án đúng để tính S

Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số, sau đó in ra màn hình các số khác nhau (Tin học - Lớp 8)

Trần Trương Ngọc Hân
Thứ 4, ngày 10/05/2017 17:40:02
Bạn nào giỏi tin cho mình hỏi: giải thích từng câu lệnh giúp mình nha, hoa cả mắt :)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top