Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình mô tả cách trả tiền của máy ATM của ngân hàng XYZ căn cứ theo yêu cầu số tiền phải trả cho khách (Tin học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Quân Vũ
Thứ 7, ngày 16/12/2017 19:56:16
Máy rút tiền ATM của ngân hàng XYZ hoạt động theo nguyên tắc chi trả sao cho số lượng tờ tiền phải trả là ít nhất và ưu tiên các tờ tiền có mênh giá cao hơn.
Yêu cầu: Viết chương trình mô tả cách trả tiền của máy ATM của ngân hàng XYZ căn cứ theo yêu cầu số tiền phải trả cho khách.
giúp mình với !!!!!!. Cái code không dùng chương trình conn nha. turbopascal7.0

Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là gi? (Tin học - Lớp 7)

Mai Châu Bảo
Thứ 6, ngày 15/12/2017 21:42:32
1.Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là
A.E10:B5 B.B5:E10 C.B10: E5 C.B5:E5
2. điền vào chỗ trống
a) Chọn......... có thông tin em muốn di chuyển
b) Nháy nút..........trên thanh công cụ
c) Chọn ô em muốn đưa thông tin được............. vào
d) Nháy nút............trên thanh công cụ
Giúp mình với, sắp thi rồi

Em hãy mô tả các điều kiện cho dưới đây bằng kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal: Viết điều kiện để -5 ≤ x ≤ 5 (Tin học - Lớp 8)

Hoàng Linh
Thứ 6, ngày 15/12/2017 21:31:14
em hãy mô tả các điều kiện cho dưới đây bằng kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal:
a) viết điều kiện để -5<=x<=5
b) m và n là số nguyên chia hết cho 5
c) a không chia hết cho b
Mình cần gấp !!!!!!

Chế độ nào khi tắt, máy tính sẽ lưu toàn bộ trạng thái hiện thời vào đĩa cứng: Turn Off; Shut Down; Hibernate; Stand By (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 22:18:48
Chế độ nào khi tắt, máy tính sẽ lưu toàn bộ trạng thái hiện thời vào đĩa cứng:
A Turn Off
B. Shut Down
C. Hibernate
D. Stand By

Phần mềm (software) máy tính là? (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 21:21:11
P:hần mềm (software) máy tính là:
A. Các thiết bị mà ta sờ vào cảm thấy mềm.
B. Sự quản khiểu và quản lí của con người.
C. Các thiết bị của máy tính.
D. Các chương trình được cài đặt trong máy tính

Bộ nhớ truy cập nhanh (cache) thuộc bộ phận nào dưới đây? (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 21:09:14
Bộ nhớ truy cập nhanh (cache) thuộc bộ phận nào dưới đây?
A. Bộ nhớ ngoài
B. Bộ nhớ trong
C. Bộ điều khiển
D. Bộ xử lí trung tâm

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi tự do từ độ cao h (gia tốc rơi tự do g=9,8m/s2) độ cao h được nhập vào bàn phím (Tin học - Lớp 11)

Quyên Kim
Thứ 5, ngày 14/12/2017 20:21:12
1. Viết chương trình tính diện tích hình vuông, hình tròn và hình tam giác.
2. Viết chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi tự do từ độ cao h (gia tốc rơi tự do g=9,8m/s2) độ cao h được nhập vào bàn phím.
3. Tính tổng các số nguyên từ 1 đến n với n được nhập từ bàn phím.
4. Viết chương trình tính n giai thừa.
5. Viết chương trình gỉai phương trình bậc hai tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a khác 0).

Giá trị của x là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của x bằng 5 (Tin học - Lớp 8)

Thu Thao Le
Thứ 5, ngày 14/12/2017 20:19:01
a If (15mod 3 ) =0 then x: =x-1
b if x<10 then x:=x+3
gia trị của x là bao nhiêu nếu trc đó giá trị x=5
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.237
2 Trịnh Quang Đức 839
3 Huyền Thu 838
4 Phạm Ngọc Na (pb) 705
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 400 1.768
2 Trịnh Quang Đức 331 1.464
3 Huyền Thu 262 1.141
4 Nguyễn Trần Lam Phong 242 1.063
5 Nguyễn Xuân Hiếu 208 1.036
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top