Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết thuật toán không dùng biến trung gian (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Việt HUy
Thứ 3, ngày 17/04/2018 19:57:07
Câu 2.(4.0đ) Viết thuật toán không dùng biến trung gian
Nhâp 2 số: a và b
Xuất kết quả: b và a
Ví dụ: Nhập a:=5, b:=7
Xuất a:=7, b:=5
Câu 3: (6.0đ) Số nguyên p được gọi là ước thực sự của số nguyên q, nếu q chia hết cho p (p ≠1, p ≠ q) .Mô tả thuật toán nhập số tự nhiên n và tính tổng các ước số thực sự của n.
Ví dụ: số 15 có ước thực sự là 3, 5 nên 15 có tổng ước thực sự là 8.
Câu 4: (6.0 đ) Nhập vào 1 số tự nhiên n (n>0). Viết thuật toán tính tổng số nguyên dương vừa nhập.
Ví dụ: Nhâp n= 123456.
Xuất Tổng =21.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 27 - 02/06 | Tháng 05-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Conan kun 82
2 Ngọc Trâm 61
3 mỹ hoa 44
4 Phương Bống 37
5 le huy 29
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 401 1.985
2 Trịnh Quang Đức 383 1.651
3 Nguyễn Trần Thành Đạt 422 1.451
4 Conan kun 179 776
5 ONLINE MATH 175 689
Tháng 4 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top