Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy xác định input, out put . Giải bài toán bằng hai cách là liệt kê và vẽ sơ đồ khối: Tính s = 1 + 3 + ...... + (2n - 1) (n là số nguyên dương) (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Đỗ Nhật Uyên Nguyễn
Thứ 5, ngày 19/10/2017 20:39:45
Hãy xác định input, out put . Giải bài toán bằng hai cách là liệt kê và vẽ sơ đồ khối:
Bài 1 :Tính s = 1 + 3 + ...... + (2n - 1) (n là số nguyên dương)
Bài 2: Tính s = 2 + 4 + .... (2n) (n là số nguyên dương )
Bài 3: Tính tích : p = 1.2.3 ....n (n nguyên dương )
Bài 4: p = 1.3.5 .......(2n - 1) (n là số nguyên dương )

Viết thuật toán liệt kê tính tổng: S = 1 + 1/3 + 1/5 + .... + 1/n; S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/n (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nguyễn Tùng
Thứ 2, ngày 16/10/2017 19:44:06
Viết thuật toán liệt kê tính tổng:
S = 1 + 1/3 + 1/5 + .... + 1/n
S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/n

Thuật toán: Trong dãy A gồm N số nguyên từ A1 ... An, hãy tính tổng các số chẵn ở vị trí lẻ. Viết Input, Output, cách liệt kê, sơ đồ khối của thuật tuán trên (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Monn
Thứ 4, ngày 11/10/2017 20:33:14
Thuật toán: Trong dãy A gồm N số nguyên từ A1 ... An, hãy tính tổng các số chẵn ở vị trí lẻ
Viết Input, Output, cách liệt kê, sơ đồ khối của thuật tuán trên

Viết thuật toán để giải bài toán cổ sau: Vừa gà vừa chó, Bó lại cho tròn, Ba mươi sáu con, Một trăm chân chẵn. Tính số gà số chó (Tin học - Lớp 10)

Anh Thơ Nguyễn
Thứ 3, ngày 10/10/2017 19:56:47
Viết thuật toán để giải bài toán cổ sau:
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn?
TÍNH SỐ GÀ SỐ CHÓ

Viết thuật toán tính tổng ba số. Viết thuật toán kiểm tra n > 0 hay n < 0. Cho N, kiểm tra N là chẵn hay lẻ. Viết thuật toán tính tổng các số chẵn từ 1 đến 10 (Tin học - Lớp 10)

ღbạch✶dương✶2k2ღ
Thứ 2, ngày 09/10/2017 20:27:44
Bài 1: Viết thuật toán tính tổng ba số
Bài 2: Viết thuật toán kiểm tra n > 0 hay n < 0
Bài 3: Cho N, kiểm tra N là chẵn hay lẻ
Bài 4: Viết thuật toán tính tổng các số chẵn từ 1 đến 10

Chuyển các xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: "VN", "Tin". Dãy bit "01001000 01101111 01100001" tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự nào? (Tin học - Lớp 10)

Miu's Sun's
Thứ 4, ngày 04/10/2017 18:44:36
1. Chuyển các xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: "VN", "Tin".
2. Dãy bit "01001000 01101111 01100001" tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự nào?

Để mã hóa số nguyên -27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte? Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động: 11005; 25,879; 0,000984 (Tin học - Lớp 10)

Miu's Sun's
Thứ 4, ngày 04/10/2017 18:37:32
1. Để mã hóa số nguyên -27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte?
2. Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động: 11005; 25,879; 0,000984
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 349 1.474
2 Huyền Thu 309 1.294
3 DOREMON 224 942
4 Thien Tu Borum 92 299
5 Angel star •♥•MoN•♥ 50 214
Google Facebook
scroll top