Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Nhập N và dãy a1, a2, ... , aN. Đưa ra màn hình tất cả các số đứng trước các số là số nguyên tố trong dãy số trên (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Trần Huy Cảnh
Thứ 6, ngày 09/12/2016 08:31:20
Nhập N và dãy a1, a2, ... , aN. Đưa ra màn hình tất cả các số đứng trước các số là số nguyên tố trong dãy số trên
Mọi người làm nhanh nhé, sáng mai mình cần rồi. Làm bằng sơ đồ khối nhé, ai làm để lại tên facebook để mình kết bạn nhé

Nhập từ bàn phím 3 số, xây dựng thuật toán tìm max trong 3 số a, b, c. Nếu chúng bằng nhau thì đưa ra màn hình số nhập trước (Tin học - Lớp 10)

Khánh Chi
Thứ 2, ngày 24/10/2016 15:19:23
Câu 1: Máy tính thiếu, lỏng RAM thì có dấu hiệu gì khi tắt máy?
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm thực thành tin học có rất nhiều loại thiết bị hỗ trợ dạy học như Desktop của học sinh, máy laptop giáo viên,máy chiếu, màn chiếu. Đang trong giờ kiểm tra thực hành, mỗi nhóm 1 đề khác nhau. Đột nhiên màn hình máy tính của em bị cháy, em không thể tiếp tục làm bài thi được. Em sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?
II Xác đinh Input, output và viết thuật toán cho các bài toán sau:
Bài 1: Nhập từ bàn phím 3 số, xây dựng thuật toán tìm max trong 3 số a, b, c. Nếu chúng bằng nhau thì đưa ra màn hình số nhập trước.
Bài 2: Lập trình giải bài toàn cổ: "trăm trâu, trăm cỏ, trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba, lụ khụ trâu già 3 con 1 bó". hỏi bao nhiêu trâu đứng, nằm, già?
Bài 3: Số hoàn hảo: Là 1 số nguyên dương N có tổng các ước của N bằng chính nó (không xét ước là chính nó).
VD; 6 là số hoàn hảo vì 6 = 1 + 2 + 3
Kiểm tra 1 số nguyên dương nhập từ bàn phím có là số hoàn hảo không?
Bài 4: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím.
Bài 5: Cho số nguyên dương M và dãy số nguyên dương a1, a2,.... aM. Đếm và đưa ra màn hình số lượng các nguyên tố có trong dãy. Nếu không có số nguyên tố nào thì đưa ra màn hình số 0.
Bài 6: Cho số nguyên dương m và dãy số nguyên dương a1, a2,...aM . Đưa ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy theo thứ tự đã nhập. Và tổng các số nguyên tố có trong dãy. Nếu không có số nguyên tố nào thông báo ra màn hình "trong dãy không có số nguyên tố".

Viết output, input thuật toán bằng 2 cách cho bài toán. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy N số a1 ... an (Tin học - Lớp 10)

Vân
Thứ 4, ngày 05/10/2016 12:59:02
Viết output, input thuật toán bằng 2 cách cho bài toán. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy N số a1 ... an

Bài thực hành số 2 Tin học 10: Nêu tên 5 bài toán nổi tiếng trong tin học. Nêu các phương pháp sắp xếp một dãy số (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

thaitran
Chủ nhật, ngày 25/09/2016 12:24:34
Bài 1: Nêu tên 5 bài toán nổi tiếng trong tin học?
a) Bài toán 1:
- Tên bài toán: ....
- Người đề xuất/ người nêu bài toán: ...
- Nội dung bài toán: ...
- Tóm tắt thuật toán: ...
b) Bài toán 2 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1)
c) Bài toán 3 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1) 
d) Bài toán 4 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1) 
e) Bài toán 5 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1)
Bài 2: Nêu các phương pháp sắp xếp một dãy số
A) Phương pháp 1:
- Tên phương pháp: ...
- Tóm tắt thuật toán của phưng pháp đó: ...
B) Phương pháp 2: (nêu các chi tiết như đã trình bài ở phương pháp 1) 
C) Phương pháp 3: (nêu các chi tiết như đã trình bài ở phương pháp 1)
(thực hiện tương tự các phương pháp còn lại)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top