Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh? Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt? Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn? (Tin học - Lớp 10)

Nguyễn Trân
Thứ 4, ngày 19/04/2017 19:58:13
Câu 1: Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh:
A. lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing
B. lệnh View/Toolbars, chọn Drawing
C. lệnh View/Toolbars, chọn dòng WordArt
D. lệnh View/Toolbars, chọn Table and Borders

Câu 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?
A. Phải nhớ tổ hợp phím. B. Cần phải mở bảng chọn tương ứng.
C. Mất nhiều thời gian hơn. D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3: Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn:
A. Slide Show/View Silde B. Slide Show/Slide Transition
C. Edit/View Slide D. Slide Show/Custom Animation

Câu 4: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?
A. tính toán và lập bảng biểu B. chạy các chương trình ứng dụng khác
C. soạn thảo văn bản D. tạo các tệp đồ họa

Câu 5: Địa chỉ Website nào sau đây là hợp lệ?
A. Manhhung.edu B. Anh@FBT.VN
C. Hoangminh-Fbt.vn D. www.cantho.edu.vn

Câu 6: Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta:
A. chọn lệnh Edit + Copy B. chọn lệnh Edit + Find
C. chọn lệnh Edit + Cut D. chọn lệnh Edit + Paste

Câu 7: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là?
A. Một Document B. Một Slide C. Một File D. Một Sheet

Câu 8: Để đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:
A. Lệnh Edit → Bullets and Numbering
B. Lệnh Format → Bullets and Numbering
C. Lệnh View → Bullets and Numbering
D. Lệnh Insert → Bullets and Numbering

Câu 9: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
A. Phông chữ. B. Kiểu chữ.
C. Cỡ chữ và màu sắc. D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 10: Trong PowerPoint, để thoát khỏi chế độ khi đang trình chiếu các Slide ta nhấn phím?
A. Esc B. F2 C. Delete D. F5

Câu 11: Để tạo bảng:
A. Nhấp chọn lệnh Table, chọn Insert rồi chọn Table
B. Nhấp chọn lệnh Insert, chọn Table…
C. Nhấp chọn lệnh Table, chọn TableAutoFormat…
D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 12: Bộ mã chữ Việt và bộ mã chung cho mọi ngôn ngữ là:
A. TCVN3 B. UNICODE C. VNI D. VIQR

Câu 13: Để tự động đánh số trang ta thực hiện:
A. Lệnh File/Page Setup… B. Lệnh File/Print…
C. Lệnh Insert/Page Numbers… D. Cả ba cách đều sai.

Câu 14: Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta:
A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B
C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

Câu 15: Để gạch dưới một từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau khi chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây?
A. Ctrl + B    B. Ctrl + I     C. Ctrl + U   D. Ctrl + E

Nêu một số ứng dụng về soạn thảo văn bản trong thực tế mà em biết? Khi soạn thảo văn bản bằng MS Word, nếu không gõ được tiếng Việt thì có thể do những lỗi nào? (Tin học - Lớp 10)

Nhatmeo
Thứ 6, ngày 31/03/2017 23:17:16
1) Nêu một số ứng dụng về soạn thảo văn bản trong thực tế mà em biết?
2) Khi soạn thảo văn bản bằng MS Word, nếu không gõ được tiếng Việt thì có thể do những lỗi nào?

Hãy trình bày một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ internet và giải thích vì sao đó là những điều nên làm (Tin học - Lớp 10)

snsd
Thứ 7, ngày 25/03/2017 14:20:36
1. Hãy trình bày một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ internet và giải thích vì sao đó là những điều nên làm
2. Hãy kể thêm tên các dịch vụ của internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó?
3. Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây

Nhập N và dãy a1, a2, ... , aN. Đưa ra màn hình tất cả các số đứng trước các số là số nguyên tố trong dãy số trên (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Trần Huy Cảnh
Thứ 6, ngày 09/12/2016 08:31:20
Nhập N và dãy a1, a2, ... , aN. Đưa ra màn hình tất cả các số đứng trước các số là số nguyên tố trong dãy số trên
Mọi người làm nhanh nhé, sáng mai mình cần rồi. Làm bằng sơ đồ khối nhé, ai làm để lại tên facebook để mình kết bạn nhé

Nhập từ bàn phím 3 số, xây dựng thuật toán tìm max trong 3 số a, b, c. Nếu chúng bằng nhau thì đưa ra màn hình số nhập trước (Tin học - Lớp 10)

Khánh Chi
Thứ 2, ngày 24/10/2016 15:19:23
Câu 1: Máy tính thiếu, lỏng RAM thì có dấu hiệu gì khi tắt máy?
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm thực thành tin học có rất nhiều loại thiết bị hỗ trợ dạy học như Desktop của học sinh, máy laptop giáo viên,máy chiếu, màn chiếu. Đang trong giờ kiểm tra thực hành, mỗi nhóm 1 đề khác nhau. Đột nhiên màn hình máy tính của em bị cháy, em không thể tiếp tục làm bài thi được. Em sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?
II Xác đinh Input, output và viết thuật toán cho các bài toán sau:
Bài 1: Nhập từ bàn phím 3 số, xây dựng thuật toán tìm max trong 3 số a, b, c. Nếu chúng bằng nhau thì đưa ra màn hình số nhập trước.
Bài 2: Lập trình giải bài toàn cổ: "trăm trâu, trăm cỏ, trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba, lụ khụ trâu già 3 con 1 bó". hỏi bao nhiêu trâu đứng, nằm, già?
Bài 3: Số hoàn hảo: Là 1 số nguyên dương N có tổng các ước của N bằng chính nó (không xét ước là chính nó).
VD; 6 là số hoàn hảo vì 6 = 1 + 2 + 3
Kiểm tra 1 số nguyên dương nhập từ bàn phím có là số hoàn hảo không?
Bài 4: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím.
Bài 5: Cho số nguyên dương M và dãy số nguyên dương a1, a2,.... aM. Đếm và đưa ra màn hình số lượng các nguyên tố có trong dãy. Nếu không có số nguyên tố nào thì đưa ra màn hình số 0.
Bài 6: Cho số nguyên dương m và dãy số nguyên dương a1, a2,...aM . Đưa ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy theo thứ tự đã nhập. Và tổng các số nguyên tố có trong dãy. Nếu không có số nguyên tố nào thông báo ra màn hình "trong dãy không có số nguyên tố".

Viết output, input thuật toán bằng 2 cách cho bài toán. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy N số a1 ... an (Tin học - Lớp 10)

Vân
Thứ 4, ngày 05/10/2016 12:59:02
Viết output, input thuật toán bằng 2 cách cho bài toán. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy N số a1 ... an

Bài thực hành số 2 Tin học 10: Nêu tên 5 bài toán nổi tiếng trong tin học. Nêu các phương pháp sắp xếp một dãy số (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

thaitran
Chủ nhật, ngày 25/09/2016 12:24:34
Bài 1: Nêu tên 5 bài toán nổi tiếng trong tin học?
a) Bài toán 1:
- Tên bài toán: ....
- Người đề xuất/ người nêu bài toán: ...
- Nội dung bài toán: ...
- Tóm tắt thuật toán: ...
b) Bài toán 2 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1)
c) Bài toán 3 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1) 
d) Bài toán 4 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1) 
e) Bài toán 5 (nêu các chi tiết như đã trình bài ở bài toán 1)
Bài 2: Nêu các phương pháp sắp xếp một dãy số
A) Phương pháp 1:
- Tên phương pháp: ...
- Tóm tắt thuật toán của phưng pháp đó: ...
B) Phương pháp 2: (nêu các chi tiết như đã trình bài ở phương pháp 1) 
C) Phương pháp 3: (nêu các chi tiết như đã trình bài ở phương pháp 1)
(thực hiện tương tự các phương pháp còn lại)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top