Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chế độ nào khi tắt, máy tính sẽ lưu toàn bộ trạng thái hiện thời vào đĩa cứng: Turn Off; Shut Down; Hibernate; Stand By (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 22:18:48
Chế độ nào khi tắt, máy tính sẽ lưu toàn bộ trạng thái hiện thời vào đĩa cứng:
A Turn Off
B. Shut Down
C. Hibernate
D. Stand By

Phần mềm (software) máy tính là? (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 21:21:11
P:hần mềm (software) máy tính là:
A. Các thiết bị mà ta sờ vào cảm thấy mềm.
B. Sự quản khiểu và quản lí của con người.
C. Các thiết bị của máy tính.
D. Các chương trình được cài đặt trong máy tính

Bộ nhớ truy cập nhanh (cache) thuộc bộ phận nào dưới đây? (Tin học - Lớp 10)

Trần Thị Yến Nhi
Thứ 5, ngày 14/12/2017 21:09:14
Bộ nhớ truy cập nhanh (cache) thuộc bộ phận nào dưới đây?
A. Bộ nhớ ngoài
B. Bộ nhớ trong
C. Bộ điều khiển
D. Bộ xử lí trung tâm

Khi máy tính đang ở trạng thái tắt, để nạp hệ điều hành, ta cần? (Tin học - Lớp 10)

グエン ハイ アイン
Thứ 5, ngày 14/12/2017 17:15:05
1.Khi máy tính đang ở trạng thái tắt,để nạp hệ điều hành,ta cần:
A.Nhấn công tắc trên màn hình
B.Cắm điện
C.Nhấn nút Power trên thân máy
D.Nhấn nút Reset trên thân máy
2.Thiết bị nào sau đây dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu:
A.Máy chiếu
B.CPU
C.Đĩa cứng
D.Máy in
3.Trong tên tệp,phần nào dùng để phân loại tệp:
A.Tất cả các đáp án sau
B.Phần tên
C.Phần dấu chấm
D.Phần mở rộng

Cho dãy N số tự nhiên liên tục: 1; 2; 3 ... n. Hãy tính và hiển thị tổng các số chẵn trong dãy (Tin học - Lớp 10)

Hoàng Thu Dung
Thứ 3, ngày 12/12/2017 20:34:34
Bài 1:
Cho dãy N số tự nhiên liên tục : 1;2;3...n . Hãy tính và hiển thị tổng các số chẵn trong dãy.
a. Xác đinh bài toán và nêu ý tưởng giải
b. Xây dựng bài toán ( thuật toán )
Bài 2:
Hệ đem Hẽxa : 8ABFEC16
Biểu diễn sang hệ đếm nhị phân
 

Tìm biểu diễn thập phân của: 1101101; 00011101 (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

ʚNgọc Linhɞ
Thứ 3, ngày 12/12/2017 18:14:12
Tìm biểu diễn thập phân của:
a,1101101
(2)
b, 00011101
(2)
c,10E
(16)
d,11
(16)

Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương M và N. a) Xác định Input, Output. b) Xây dựng thuật toán để giải bài toán trên (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

ʚNgọc Linhɞ
Thứ 3, ngày 12/12/2017 17:27:38
Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương M và N
a,Xác định Input , Output
b.Xây dựng thuật toán để giải bài toán trên
c.Mô phỏng thuật toán với M=16 và N=8
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.224
2 Huyền Thu 838
3 Trịnh Quang Đức 836
4 Phạm Ngọc Na (pb) 705
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 390 1.724
2 Trịnh Quang Đức 327 1.449
3 Huyền Thu 260 1.136
4 Nguyễn Trần Lam Phong 239 1.048
5 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.031
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top