Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nhập dữ liệu cho 50 phần tử của mảng A. Khai báo một biến mảng 50 phần tử thuộc kiểu Word (Tin học - Lớp 11)

Nth
Thứ 3, ngày 16/01/2018 20:40:26
1. Nhập dữ liệu cho 50 phần tử của mảng A.
2. Khai báo một biến mảng 50 phần tử thuộc kiểu Word

Viết chương trình nhập vào chiều dài chiều rộng của một hình chữ nhật, tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó (Tin học - Lớp 11)

Đinh Công Mạnh
Thứ 2, ngày 15/01/2018 21:17:25
Viết đoạn lệnh tính:
S1=1+3+5+7+........+99
S2= 1+2/2+1 +3/3+1 +.....+50/50+1
baì2:
nhập vào chiều dài chiều rộng của 1hcn . Tính chu vi, diện tích
baì3:
nhập vào 3 số nguyên a,b,c . Tìm 3ptử lớn nhất

Cho một số tự nhiên n (n là số chẵn). Hãy phân tích n thành tổng hai số nguyên tố. Dữ liệu: Một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n. Kết quả: Ghi 2 số nguyên tố vừa phân tích từ n (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Trần Lê An
Chủ nhật, ngày 14/01/2018 22:19:47
Cho một số tự nhiên n (n là số chẵn). Hãy phân tích n thành tổng hai số nguyên tố
Dữ liệu: Một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n
Kết quả: Ghi 2 số nguyên tố vừa phân tích từ n
Lưu ý: Chỉ đưa ra một cặp số nguyên tố duy nhất

Viết chương trình pascal: Tìm nghiệm phương trình Ax2 + Bx + C = 0 (Tin học - Lớp 11)

Thao Nguyen
Thứ 5, ngày 28/12/2017 20:09:34
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL ĐỂ:
1_ Tìm nghiệm pt: Ax2+Bx+c=0 (Xét điều kiện a=o và a#0).
2_ Tính tổng S= 1+3+5+...+(2n-1). với n vào từ bàn phím.
3_ Kiểm tra N (nguyên dương) có phải là số nguyên tố không.
( sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp ).

Lập trình kiểm tra mạng một chiều Pascal có sắp xếp tăng dần hay không. Lập trình kiểm tra mạng 1 chiều Pacal có xắp xếp đối xứng hay không (Tin học - Lớp 11)

Lê Huyền Vân
Thứ 5, ngày 28/12/2017 11:25:38
Câu 1 lập trình kiểm tra mạng một chiều pascal có sắp xếp tăng dần hay không
Câu 2 lập trình kiểm tra mạng 1 chiều pacal có xắp xếp đối xứng hay không
Câu 3 lập trình kiểm tra trong xâu đã nhập có xâu toán học hay không
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 21 - 27/01 | Tháng 01-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Phương 239 1.056
2 Trịnh Quang Đức 206 881
3 Hello my friends 138 563
4 Cửu Lý Xuyên 105 459
5 DORAEMON 91 418
Tết 2018 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top