Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng) Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nhữ Diễm Quỳnh
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 16:56:05
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng). Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

đào văn dũng
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 09:31:10
KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn Tin Học – Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt
3

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong tệp C:\SONGUYEN.TXT biết tệp có cấu trúc như sau: Dòng 1 ghi số nguyên dương N (0 < N <= 200) (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.10155
Thứ 4, ngày 05/04/2017 09:25:49
Cấu trúc tệp
Viết chương trình tìm số lớn nhất trong tệp C:\SONGUYEN.TXT biết tệp có cấu trúc như sau:
Dòng 1 ghi số nguyên dương N (0<N<=200)
n dòng tiếp mỗi dòng ghi một số nguyên dưoeng N1....Nn
Số nguyên lớn nhất tìm được ghi trong tệp C:\SOMAX.TXT có cấu trúc như sau:
Dòng 1 ghi kết quả tìm được
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top