Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Khôi phục dãy số sau một đêm cày game, Thắng vô cùng mệt mỏi và không thể tập trung nghe giảng. Hôm nay, thầy Hoà đã viết một dãy số nguyên dương tăng dần và cùng các bạn cố gắng tìm ra những tính chất đặc biệt của dãy số (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Đẹp Trai
Thứ 4, ngày 02/08/2017 09:41:59
Bài 3 (7 điểm). Khôi phục dãy số sau một đêm cày game, Thắng vô cùng mệt mỏi và không thể tập trung nghe giảng. Hôm nay, thầy Hoà đã viết một dãy số nguyên dương tăng dần và cùng các bạn cố gắng tìm ra những tính chất đặc biệt của dãy số. Chuẩn bị sang bài mới, nhìn thấy Thắng gật gù, thầy Hòa xóa hết bảng và xuống kiểm tra. Thắng rất tự tin là đã chép bài đầy đủ. Tuy nhiên thầy đã phát hiện ra khi chép dãy số, Thắng láu cá không ghi thêm các dấu “,” phân tách các số. Không thể nhớ nổi việc điền các dấu “,” vào những vị trí nào, thầy Hòa yêu cầu Thắng đếm số lượng cách thêm dấu “,” vào giữa các chữ số để được một dãy tăng. Yêu cầu: Hãy giúp Thắng trả lời câu hỏi của thầy giáo đưa ra. Dữ liệu: Vào từ file văn bản RECOVER.INP một dòng duy nhất là xâu

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng) Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nhữ Diễm Quỳnh
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 16:56:05
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng). Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

đào văn dũng
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 09:31:10
KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn Tin Học – Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt
3
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 20 - 26/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 194
2 Huyền Thu 191
3 Ngoc Hai 69
4 DOREMON 49
5 Juliet Capulet 41
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 1.490
2 Ngoc Hai 1.372
3 Mốc 497
4 Conan kun 431
5 Nguyễn Duy Mạnh 329
Google Facebook
scroll top