Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Dãy A gồm N số, lập trình tính: Tổng các số trong dãy A (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thao Nguyen
Thứ 2, ngày 16/04/2018 21:16:59
Dãy A gồm N số, lập trình tính:
a_ Tổng các số trong dãy A.
b_ In ra các số nguyên tố trong dãy A.
c_ Sắp xếp dãy A giảm dần.
d_ Tìm vị trí chia dãy A thành hai phần bằng nhau. (vd:A gồm: 7, 6, 3, 4, 6. Dãy A là hai phần bằng nhau ở vị trí 2.)

Nhập một xâu từ bàn phím là các chữ tiếng Anh, lập trình thực hiện đếm số từ trong câu (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thao Nguyen
Thứ 2, ngày 16/04/2018 21:06:53
Nhập một xâu từ bàn phím là các chữ tiếng anh, lập trình thực hiện:
a_ Đếm số từ trong câu (nhóm chữ cái cách nhau bởi dấu cách gọi là từ).
b_ In ra màn hình từ cuối của câu.
c_ Đếm số từ bắt đầu bằng kí tự ''A''.

Cho mảng A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên (n ≤ 50). Viết chương trình con thực hiện nhập giá trị cho mảng A (Tin học - Lớp 11)

Nguyễn Hải
Thứ 2, ngày 09/04/2018 11:18:07
Cho mảng A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên (n nhỏ hơn hoặc bằng 50) ? Viết phương trình con thực hiện các yêu cầu sau
a, viết thủ tục nhập giá trị cho mảng A
b, viết thủ tục in ra màn hình các phần tử âm trong mảng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.202
2 Đạt Trần 825
3 Nguyễn Mai 590
4 Dang Khanh 506
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 254 1.203
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 270 998
4 DORAEMON 79 368
5 Nguyễn Thị Thương 47 194
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top