Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết công thức tính S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/2n Với n được nhập từ bàn phím thử n = 10 (Tin học - Lớp 8)

nguyễn hà trang
Thứ 2, ngày 20/03/2017 22:37:48
1. Viết công thức nhập vào 3 cạnh của một tam giác kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác đều hay không?
2. Viết công thức tính S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/2n Với n được nhập từ bàn phím thử n = 10

Viết chương trình tích: S = 1/3 + 1/5 + ... + 1/2n + 1 với n được nhập từ bàn phím (Tin học - Lớp 8)

nguyễn hà trang
Thứ 2, ngày 20/03/2017 22:23:10
1. Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác kiểm tra xem đó có phải là 3 cạnh của tam giác cân không?
2. Viết chương trình tích: S = 1/3 + 1/5 + ... + 1/2n + 1 với n được nhập từ bàn phím
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top