Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Lập trình đọc vào một xâu, đọc vào hai số nguyên m và n (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Hoàng Anh
Thứ 2, ngày 12/06/2017 15:41:38
lập trình đọc vài 1 xâu . đọc vài 2 số nguyên m và n. đổi chỗ hai từ thứ m và n cho nhau ra màn hình xâu ban đầu và kết quả. nếu m ,n ko phù hợp thì thông báo ko đổi chỗ được giúp mình với mình đag cần làm bài này gấp

Viết chương trình tính tổng S = 2 + 3/4 + 4/9+ ... + n + 1/n^2 (Tin học - Lớp 8)

NoName.16734
Thứ 3, ngày 30/05/2017 11:25:19
- Viết chương trình tính tổng S = 2 + 3/4 + 4/9+ ... + n + 1/n^2
​- Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số abc sao cho: abc = a 3 + b 3 + c 3
- Viết chương trình: Trong cửa hàng có các loại thùng sơn 16, 17 và 21kg. Một người khách cần mua 185kg. Hãy viết chương trình để tính và cho biết cần bán cho người khách nọ bao nhiêu thùng mỗi. loại để không phải bán lẻ thùng nào

Sửa lại đoạn chương trình sau: - While 1=1 do write(' Toi lap trinh gioi') (Tin học - Lớp 8)

Lê Hoa Đào
Thứ 7, ngày 13/05/2017 09:07:10
Sửa lại đoạn chương trình sau:
- While 1=1 do write(' Toi lap trinh gioi');
- i:=1; while i<10 do sum:= sum +i; i:=i+1;

Giả sử các khai báo biến đều hợp lệ. Chọn đáp án đúng để tính S (Tin học - Lớp 8)

Ashley
Thứ 4, ngày 10/05/2017 22:28:19
Giả sử các khai báo biến đều hợp lệ. Chọn đáp án đúng để tính S

Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số, sau đó in ra màn hình các số khác nhau (Tin học - Lớp 8)

Ashley
Thứ 4, ngày 10/05/2017 17:40:02
Bạn nào giỏi tin cho mình hỏi: giải thích từng câu lệnh giúp mình nha, hoa cả mắt :)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top