Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình cho phép tính diện tích các hình: hình vuông; hình chữ nhật; hình tròn; hình tam giác; hình thang. Người dùng chọn hình cần tính diện tích từ bảng chọn. Sau đó khai bào các thông số liên quan và nhận được diện tích của hình (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thị Thanh Hương
Thứ 7, ngày 16/09/2017 19:44:20
Viết chương trình cho phép tính diện tích các hình: hình vuông; hình chữ nhật; hình tròn; hình tam giác; hình thang. Người dùng chọn hình cần tính diện tích từ bảng chọn. Sau đó khai bào các thông số liên quan và nhận được diện tích của hình: 
1. Hình vuông 
2. Hình chữ nhật 
3. Hình tròn 
4. Hình tam giác 
5. Hình thang 
Muốn tính diện tích hình tam giác, người dùng gõ D và khai báo đường cao, đáy. Chương trình tính và thông diện tích đến người dùng.
Hướng dẫn:
- Dùng cấu trúc chọn Case chọn of với biến chọn có kiểu Char để tạo bảng chọn.
- Dùng biến a, b, c để lưu các thông số của hình; Biến S để lưu diện tích của hình.
- Thực hiện chung các câu thông báo diện tích (Nằm ngoài Case ... of ...) để chọn chương trình.
Làm rồi giải thích kĩ hộ em ak! Em cammon!

Viết chương trình in ra số lớn nhất trong 4 số nhập từ bàn phím (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thị Thanh Hương
Thứ 7, ngày 16/09/2017 19:39:57
Viết chương trình in ra số lớn nhất trong 4 số nhập từ bàn phím.
Hướng dẫn:
Nếu a≥b và a≥c và a≥d thì a là số lớn nhất.
Tương tự như thế xét các trường hợp còn lại để tìm số lớn nhất.
Làm rồi giải thích kĩ hộ em với ak!

Nhập họ tên và năm sinh. Viết ra màn hình tên và tuổi của bạn. VD: Nguyễn Văn Ba sinh năm 2xxx, ... tuổi (Tin học - Lớp 8)

Atshushi Takahashi
Thứ 6, ngày 15/09/2017 20:18:20
Câu 1: Nhập họ tên và năm sinh. Viết ra màn hình tên và tuổi của bạn. VD: Nguyễn Văn Ba sinh năm 2xxx, ... tuổi

Câu 2. Cho số N là 1 số tự nhiên có 4 chữ số được nhập từ bàn phím, hãy chỉ ra chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là bao nhiêu và tổng của chúng. Viết ra màn hình.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 315 1.301
2 Conan kun 105 440
3 DOREMON 108 437
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top