Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết thuật toán của và chương trình cho máy tính thực hiện phép tính sau: a) A = 1 + 2 + 3 + ... + 1000. b) A = 1.2.3.4 ... n với n nhập từ bàn phím (Tin học - Lớp 8)

Lại Hậu
Thứ 2, ngày 24/04/2017 15:19:55
1. Viết thuật toán của và chương trình cho máy tính thực hiện phép tính sau:
a) A = 1 + 2 + 3 + ... + 1000
b) A = 1.2.3.4 ... n với n nhập từ bàn phím
2. Cho ví dụ về câu lệnh lặp với số lần biết trước, câu lệnh điều kiện, câu lệnh khai báo mảng

Viết chương trình tính tổng 100 số nguyên đầu tiên. Viết chương trình tính tích 10 số nguyên đầu tiên. Viết chương trinh tính tổng của dãy n số nguyên (Tin học - Lớp 8)

NoName.12739
Chủ nhật, ngày 23/04/2017 22:51:09
Câu 1: Viết chương trình tính tổng 100 số nguyên đầu tiên
Câu 2: Viết chương trình tính tích 10 số nguyên đầu tiên
Câu 3: Viết chương trinh tính tổng của dãy n số nguyên
Câu 4: Viết chương trình tính: T = 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9 + ... + 1/(2n - 1)
Mai thi rồi, giúp mình vs

Viết chương trình nhập vào một n dãy số thực từ bàn phím: Tính và in ra tổng các số lẻ (dương). In dãy số ra màn hình. In ra phần tử lớn nhất và nhỏ nhất (Tin học - Lớp 8)

Ngô Chi
Thứ 4, ngày 19/04/2017 15:34:49
Viết chương trình nhập vào một n dãy số thực từ bàn phím:
- Tính và in ra tổng các số lẻ (dương)
- In dãy số ra màn hình
- In ra phần tử lớn nhất và nhỏ nhất
- In ra thứ tự các phần tử lớn nhất
(Các bạn cố làm ý cuối nhe)

Hãy chỉ ra lỗi của đoạn chương trình sau: S:=0; i:=0; While S<10 do (Tin học - Lớp 8)

My
Thứ 4, ngày 19/04/2017 08:57:25
Hãy chỉ ra lỗi của đoạn chương trình sau:
 S:=0; i:=0;
 While S<10 do
          Begin i:=i+1;  S:=S+1; end;
(​Sửa lỗi, bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước)

Viết chương trình tính lũy thừa (Tin học - Lớp 8)

Cậu Bé Ác Quỷ
Thứ 6, ngày 14/04/2017 20:38:37
Viết chương trình tính lũy thừa
Chương trình gặp lỗi:
Fatal: Syntax error, ";" expected but "While" found
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/04 | Tháng 04-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 1.315
2 DOREMON 1.219
3 Cô giáo Lan 559
4 Trinh Le 495
5 Huyền Trang 272
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Mốc 302 1.305
2 DOREMON 200 840
3 Cô giáo Lan 119 549
4 Trinh Le 54 229
5 Phạm Quốc Anh 49 226
Google Facebook
scroll top