Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy cho biết, khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị sum bằng bao nhiêu? (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Hoàng Anh Thư
Thứ 4, ngày 18/04/2018 20:29:22
Cho thuật toán sau :
Bước 1 : sum <--- 0 ; i <--- 1
Bước 2 : sum <--- sum +1 ; 1 <--- i + 1
Bước 3 : Nếu i <= 10 thì quay lại bước 2 Bước 4 : In ra kết quả sum và kết thúc thuật toán.
a. Hãy cho biết , khi thực hiện thuật toán trên , máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị sum bằng bao nhiêu ?
b. Sử dụng câu lệnh lặp lilule cho viết đoạn chương trình thể hiện thuật toán trên .

Hãy viết các câu lệnh, khai báo theo yêu cầu sau (Tin học - Lớp 8)

Ngọcc
Thứ 4, ngày 18/04/2018 18:21:58
Hãy viết các câu lệnh, khai báo theo yêu cầu sau:
A. Khai báo mảng A gồm 50 phần tử thuộc kiểu dữ kiệu số thực
B. Phần tử thứ 5 của mảng A được gán giá trị là 8
C. Khai báo mảng "dayso" gồm 50 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số nguyên
D. Nhập giá trị cho phần tử thứ 2 trong mảng "diem"

Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình số lớn nhất (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Đầu Ly
Thứ 4, ngày 18/04/2018 14:37:03
B1: VCT nhập vào 4 số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình số lớn nhất.
B2: VCT tính và in ra tổng của các số tự nhiên chẵn từ 20 đến 200
B3: VCT nhập N số nguyên từ bàn phím in ra màn hình số có giá trị nhỏ nhất. Phần tử nhỏ nhất đó là số thứ mấy?(sử dụng biến mảng)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.194
2 Đạt Trần 790
3 Nguyễn Mai 582
4 Dang Khanh 492
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 251 1.188
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 266 978
4 DORAEMON 78 363
5 Nguyễn Thị Thương 46 189
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top