Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trả lời câu hỏi sau bằng cách duyệt tất cả các cách có thể để tìm kết quả: Yêu nhau cau sáu bổ ba, Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười, Mỗi người một miếng trăm người (Tin học - Lớp 8)

Cuber
Thứ 4, ngày 14/02/2018 11:48:57
Trả lời câu hỏi sau bằng cách duyệt tất cả các cách có thể để tìm kết quả :
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Mỗi người một miếng trăm người
Có mười bảy quả hỏi người ghét yêu.
Đáp án : có ... người thương và ... người ghét
Giải bằng Pascal

Nhập vào từ bàn phím 12 số nguyên là số kW tiêu thụ điện trong 1 năm. Xuất ra màn hình các thông tin (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Cuber
Thứ 4, ngày 14/02/2018 10:26:41
Nhập vào từ bàn phím 12 số nguyên là số kW tiêu thụ điện trong 1 năm. Xuất ra màn hình các thông tin
giá tiền điện sinh hoạt được quy định như sau:
+từ 0 kW/h đến 100 kW/h giá 1200 đ
+từ 101 kW/h đến 150 kW/h giá 1400 đ
+từ 151 kW/h đến 200 kW/h giá 1800 d
+từ 201 kW/h trở lên giá 2000 đ
nhập vào từ bàn phím 12 số nguyên là số kW tiêu thụ điện trong 1 năm. xuất ra màn hình các thông tin sau:
+dòng 1: số tiền điện phải trả trong 1 năm
+dòng 2: những thắng phải trả nhiều tiền nhất
*VD:

Viết chương trình Pascal tính tổng S = 1^5 + 2^5 + 3^5 + ... + 10^5 (Tin học - Lớp 8)

Ngoan Vu Thi
Thứ 4, ngày 07/02/2018 14:13:46
Bài 1: Viết chương trình pascal tính tổng S=1^5+2^5+3^5+.....+10^5
Bài 2: Viết chương trình pascal tính tổng T=1+1/2+1/3+....+1/100
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 330 1.386
2 Huyền Thu 183 847
3 Trần Thị Huyền Trang 147 698
4 Nguyễn Thị Thu Trang 128 506
5 Trịnh Quang Đức 104 473
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top