Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB > AC. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Từ D kẻ AH vuông góc với BC trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt DH ở K (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Bảo Lê Đình
Thứ 2, ngày 23/01/2017 15:17:56
Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB > AC. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Từ D kẻ AH vuông góc với BC trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt DH ở K.
Chứng minh rằng:
a) BA = BH
b) Góc DBK = 45°
c) Cho AB = 4cm. Tính P tam giác DEK

Cho góc nhọn xOy, trên tai Ox lấy 2 điểm A và C, trên tia Oy lấy 2 điểm B và D sao cho OA = OB, OC = OD (A nằm ở giữa O và C, B nằm ở giữa O và D). a) Chứng minh Tam giác OAD = Tam giác OBC b) So sánh 2 góc CAD và CBD (Toán học - Lớp 7)

NoName.5438
Thứ 2, ngày 23/01/2017 11:35:37
Cho góc nhọn xOy, trên tai Ox lấy 2 điểm A và C, trên tia Oy lấy 2 điểm B và D sao cho  OA = OB, OC = OD (A nằm ở giữa O và C, B nằm ở giữa O và D).
a) Chứng minh ΔOAD = ΔOBC
b) So sánh 2 góc CAD và CBD

Tìm tất cả các số nguyên x, y thoả mãn: a) (2x - 1).(3y + 2) = 12; b) (4x + 1).(2y - 3) = - 18 (Toán học - Lớp 8)

NoName.5434
Thứ 2, ngày 23/01/2017 09:08:36
Tìm tất cả các số nguyên x, y thoả mãn:
a) (2x - 1).(3y + 2) = 12
b) (4x + 1).(2y - 3) = - 18
Google Facebook
scroll top