Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x, y, z: a) 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 và x + y + z = 49; b) (x - 1)/2 = (y - 2)/3 = (z - 4)/4 và 2x + 3y - z = 50 (Toán học - Lớp 7)

Vampire's ^.^
Thứ 6, ngày 20/10/2017 13:43:19
1. Tìm x;y;z:
a) 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 và x+y+z=49
b) ( x-1)/2 = (y-2)/3 = (z-4)/4 và 2x+3y-z=50
c) a/2 = b/3 = c/4 và a^2 -b^2 + 2c^2 = 108
2. Tìm x
a) (x-1)^(x+2) = (x-1)^(x+4)
b) (1+2y) / 18 = (1+4y) / 24 = (1+6y) / 6x

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp. b) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp (Toán học - Lớp 9)

Đỗ Khánh Linh
Thứ 6, ngày 20/10/2017 12:55:19
Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O đường cao BE,CF cắt nhau tại H.
a) CM:tứ giác AEHF nội tiếp
b) CM:tứ giác BCEF nội tiếp
c) Kẻ >2 12
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 349 1.474
2 Huyền Thu 309 1.294
3 DOREMON 224 942
4 Thien Tu Borum 92 299
5 Angel star •♥•MoN•♥ 50 214
Google Facebook
scroll top