Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm các số nguyên n lớn hơn -191/14 và nhỏ hơn -125/12 (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Ngọc Anh Trần
Thứ 7, ngày 24/03/2018 23:58:24
​Bài 1: tìm các số nguyên n lớn hơn - 191/14 và nhỏ hơn - 125/12
P/s:/ = phần(phân số)
Bài 2: so sánh các phân số:
a, A = 2015/2016 và B = 2026/2017
b, C = 1/(31) + 1/(32) + 1/(33) + ... + 1/(89) + 1/(90) và D = 5/6
c, E = (2015.2016 - 1)/(2015.2016) và F = (2016.2017 - 1)/(2016/2017)
d, G = (10^11) - 1/(10^12) - 1 và H = (10^10) + 1/(10^11) + 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 36cm, AD = 24cm, E là trung điểm AB, tia DE cắt AC ở F cắt CB ở G (Toán học - Lớp 8)

Lê Thu Phương
Thứ 7, ngày 24/03/2018 21:54:59
Cho hình chữ nhật ABCD có AB=36cm, AD=24cm, E là trung điểm AB tia DE cắt AC ở F cắt CB ở G 
a, tính DE,DF,DG 
b, cm FD^2= FE*FG

Giải bất phương trình: (26x - 3)/(1931 + 80x) < 0 (Toán học - Lớp 8)

công chúa bọ cạp
Thứ 7, ngày 24/03/2018 21:35:30
Giải bất phương trình:
a, (26x - 3)/(1931 + 80x) < 0
b, x(x^3 - 1)(x^3 - 8)(x + 1) > (x^3 - 1)(x^3 - 8)

Hai điểm A và B cách nhau 400km. Hai người cùng khởi hành một lúc ở hai đầu A và B đi ngược chiều nhau sau 4 giờ còn cách nhau 40km. (Toán học - Lớp 8)

Thanh Bình
Thứ 7, ngày 24/03/2018 21:27:24
Hai điểm A và B cách nhau 400km. Hai người cùng khởi hành một lúc ở hai đầu A và B đi ngược chiều nhau sau 4 giờ còn cách nhau 40km. Tính vận tốc cũa mỗi người biết vận tốc người đi từ A hơn vận tốc người đi từ B là 10km

Trên đường thẳng xy lấy điểm O trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng xy. Vẽ hai tia Om, On (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

Đức Thái Lưu
Thứ 7, ngày 24/03/2018 21:11:19
B1) Trên đường thẳng xy lấy điểm o trên cùng 1nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng xy. Vẽ hai tia om,on sao cho 2góc xom và góc yon là 2 góc phụ nhau và góc xom = 56độ
a) tính góc yon
b) tính góc kề bù với góc yon
c) tính góc kề bù với góc yon
B2) Biết tia Oz nằm giữa hai tia õ và oy, góc xoy=75độ= hai lần góc xoz= ba lần góc xoz, zoy
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 496
2 Nguyễn Mai 212
3 Jocasta Aurora 190
4 hoa idol 130
5 Đạt Trần 129
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.576
2 Jocasta Aurora 804
3 Trịnh Quang Đức 609
4 hoa idol 477
5 DORAEMON 439
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 390 1.163
2 Trịnh Quang Đức 242 1.050
3 DORAEMON 217 959
4 hoa idol 175 738
5 Jocasta Aurora 174 727
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top