Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Vẽ đường tròn đường kính MC cắt BC tại N, đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D. a) Xác định tâm O của đường tròn này. b) Chứng minh BD là phân giác góc ADN và OM là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

yumi21
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 11:31:45
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Vẽ đường tròn đường kính MC cắt BC tại N, đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D
a) Xác định tâm O của đường tròn này
b) Chứng minh BD là phân giác góc ADN và OM là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC
c) Tia BA và CA cắt nhau tại P

Tìm bậc của đa thức sau: a) A(x) = 5x^6 - 2x^5 + x^4 - 3x^3 - 5x^6 = x^7 + x^2 - 5. b) B(x) = 2x^2 + x^3 = 2x^2 - x^3 + x. c) C(x) = 3x^7 + x^4 - 3x^7 + x^5 + x - 4 (Toán học - Lớp 7)

Doraemon
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 10:53:37
Tìm bậc của đa thức sau:
a/ A(x) = 5x^6 - 2x^5 + x^4 - 3x^3 - 5x^6 = x^7 + x^2 - 5
b/ B(x) = 2x^2 + x^3 = 2x^2 - x^3 + x
c/ C(x) = 3x^7 + x^4 - 3x^7 + x^5 + x - 4
d/ D = -2004
( giúp e nhé, cảm ơn )

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Chọn mệnh đề sai? (Toán học - Lớp 11)

Errer
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:58:01
Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sai đây là sai?
A. OG = 1/4(OA + OB + OC + OD)
B. AG = 2/3(AB + AC + AD)
C. GA + GB + GC + GD = 0
D. AG = 1/4(AB + AC + AD)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB < AC, trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Kẻ AH vuông góc BC, DK vuông góc AC. a) C/m góc BAD = góc BDA; b) C/m AD là phân giác của góc HAC (Toán học - Lớp 7)

Min Sozy
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:46:28
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB < AC, trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Kẻ AH vuông góc BC, DK vuông góc AC. 
a) C/m góc BAD = góc BDA
b) C/m AD là phân giác của góc HAC
c) C/m AK = AH
d) C/m AB + AC < BC + AH

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: a) (3/5x^2 - 0,4x - 0,5) - (1 - 2/5x + 0,6x^2); b) 1,7 - 12a^2 - 5a^2 + 7a + (2,3 + 7a^2 + 7a) (Toán học - Lớp 7)

Doraemon
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:45:17
Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến (sao cho sau khi tính, sẽ không còn biến)
a) (3/5x^2 - 0,4x - 0,5) - (1 - 2/5x + 0,6x^2)
b) 1,7 - 12a^2 - 5a^2 + 7a + (2,3 + 7a^2 + 7a)
(gửi hình nhé mọi người, cảm ơn nhiều ạ )

Cho tam giác ABC, góc A = 90 độ, AH vuông BC (H thuộc BC). Các tia phân giác của góc HAC và góc AHC cắt nhau tại I. Tia phân giác của góc HAB cắt BC ở D (Tính chất ba đường phân giác của tam giác) (Toán học - Lớp 7)

Lê Mai Trang
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:21:25
1. Cho tam giác ABC, góc A = 90 độ, AH vuông BC (H thuộc BC). Các tia phân giác của góc HAC và góc AHC cắt nhau tại I. Tia phân giác của góc HAB cắt BC ở D. Chứng minh: CI đi qua trung điểm của AD 
2. Cho tam giác ABC có góc B - góc C = 90 độ, Các đường phân giác của góc A cắt BC ở D và E. Chứng minh: tam giác ADE vuông cân
(Tính chất ba đường phân giác của tam giác)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top