Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho đoạn thẳng AB. C là điểm nằm giữa A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tam giác đều ADC và BCE. AD cắt BE ở K. Chứng minh tam giác KAB đều (Toán học - Lớp 7)

Hong Van Nguyen Thi
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 22:14:57
Cho đoạn thẳng AB. C là điểm nằm giữa A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tam giác đều ADC và BCE. AD cắt BE ở K
a, C/m: Tam giác KAB đều
b, C/m: AE=BD
c, C/m: DC=KE

Cho phương trình: (x + 2)/(x - m) = (x + 1)/(x - 1). Tìm m để phương trình vô nghiệm (Toán học - Lớp 8)

Hannah Trang
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 21:01:45
Cho phương trình: (x + 2)/(x - m) = (x + 1)/(x - 1). Tìm m để phương trình vô nghiệm
Đây là bài lớp 8. Có ai giải giúp mình cách lớp 8 với

Chứng minh 25n^4 + 50n^3 - n^2 - 2n chia hết cho 24 (Toán học - Lớp 9)

NoName.18186
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 18:27:49
Bài 1: c/m n^n+4*n-5 chia hết cho 8 với n là số lẻ?
Bài 2: c/m rằng 25*n^4+50*n^3-n^2-2*n chia hết cho 24 
Bài 3: c/m rằng 4*a^2+3*a+5 chia hết cho 6 với n thuộc N* 
Bài 4: c/m rằng nếu n là số lẻ, không chia hết cho 3 và n>2 thì (n^2-1) chia hết cho 24

Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay? (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 15:44:55
1. Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a
2. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay?
3. Tìm số có hai chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top