Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB. Chứng minh AD = BC (Toán học - Lớp 7)

Phong TV
Thứ 7, ngày 16/12/2017 13:22:52
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB. Chứng ming:
a) AD = BC
b) AD // BC
c) CD vuông góc với AC

Tìm hai số x, y biết: x/3 = y/5 và x + y = -32 (Toán học - Lớp 7)

Vũ Linh
Thứ 7, ngày 16/12/2017 13:17:55
Tìm hai số x, y biết: x/3 = y/5 và x + y = -32
giúp mik ở phần tự luận nhé cac bài

Tìm các chữ số a, b biết 3a6b chia hết cho 45 (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Quang Dương
Thứ 7, ngày 16/12/2017 12:30:46
1 Tìm các chữ số a, b biết 3a6b chia hết cho 45
​2. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200 biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia 3 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 7

Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Yến Nhi
Thứ 7, ngày 16/12/2017 11:09:44
Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy
a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.
b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?
c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?

Cho S = 4^0 + 4^1 + 4^2 + ... + 4^35. So sánh 3S với 64^12 (Toán học - Lớp 6)

✿_❤_❀_♥M...I...U✿_❤_❀_♥
Thứ 7, ngày 16/12/2017 10:12:12
|x-2|+1=5
2.|x-1|+9=9-12+7
cho S=4^0+4^1+4^2+......+4^35
so sánh 3S với 64^12

Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 6 và 39 là? (Toán học - Lớp 2)

Cu Cường
Thứ 7, ngày 16/12/2017 09:39:11
Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 6 và 39 là.
A31.           B21.          C45

Cho hình chữ nhật ABCD (AB > AD). Gọi E là điểm đối xứng của A qua D. H là hình chiếu của A trên BE. M, N theo thứ tự là trung điểm của AH, HE. Biết BD = 20cm, AB = 16cm. Tính các độ dài AD, MN (Toán học - Lớp 8)

Trần Ngọc Phương Uyên
Thứ 7, ngày 16/12/2017 09:38:31
Cho hình chữ nhật ABCD (AB>AD).Gọi E là điểm đối xứng của A qua D. H là hình chiếu của A trên BE. M,N theo thứ tự là trung điểm của AH và HE.
a) Biết BD = 20cm, AB =16 cm. Tính các độ dài AD, MN.
b) Chứng minh BM= NC.
c) Tính số đo góc ANC.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.224
2 Huyền Thu 838
3 Trịnh Quang Đức 836
4 Phạm Ngọc Na (pb) 705
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 390 1.724
2 Trịnh Quang Đức 327 1.449
3 Huyền Thu 260 1.136
4 Nguyễn Trần Lam Phong 238 1.043
5 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.031
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top