Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m (Toán học - Đại học)

Tang Thanh
Thứ 7, ngày 25/03/2017 08:04:12
Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m
Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m. Chia mảnh đất làm 2 phần bằng nhau bởi một đường thẳng vuông góc với mặt phố, anh/chị hãy xác định kích thước mỗi phần để hai mảnh đất có giá trị bằng nhau?

Cho G, H, K là ba nhóm f: G - H là toàn cấu và g: G - K là đồng cấu. Chứng minh rằng các điều kiện sau đây là tương đương: a) Tồn tại đồng cấu h: H - K sao cho g = h.f. b) Kerf con kerg. Nếu các điều kiện trên thỏa mãn hãy chứng minh h là duy nhất (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8427
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:57:57
Cho G, H, K là ba nhóm f: G - H là toàn cấu và g: G - K là đồng cấu. Chứng minh rằng các điều kiện sau đây là tương đương:
a) Tồn tại đồng cấu h: H - K sao cho g = h.f
b) Kerf con kerg
Nếu các điều kiện trên thỏa mãn hãy chứng minh h là duy nhất

Giả sử: G1 * G2 là nhóm tích của hai nhóm G1 và G2 và ta có 2 phép chiếu chính tắc: 1) P1: G1 * G2 - G1 (x1,x2) - x1. 2) P2: G1 * G2 - G2 (x1,x2) - x2. Chứng minh với mọi nhóm X và mọi cặp đồng cấu g1: X - G g2: X - G2 thì tồn tại duy nhất đồng cấu lớp g: X - G1 * G2 sao cho g1 = p1.lớp g.g2 = p2.lớp g (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8426
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:54:56
Giả sử: G1 * G2 là nhóm tích của hai nhóm G1 và G2 và ta có 2 phép chiếu chính tắc:
P1: G1 * G2 - G1 (x1,x2) - x1
P2: G1 * G2 - G2 (x1,x2) - x2
Chứng minh rằng với mọi nhóm X và mọi cặp đồng cấu  g1: X - G g2: X - G2 thì tồn tại duy nhất đồng cấu lớp g: X - G1 * G2 sao cho g1 = p1.lớp g.g2 = p2.lớp g

Giả sử f X-Y là một đồng cấu từ nhóm alen X đến nhóm nhâm Y và i; kerf-X định bởi: i(x) = x là phép nhúng chính tắc. Chứng minh: a) fi là ánh xạ đơn vị từ kerf vào Y. b) Với mọi nhóm G và mọi đồng cấu g: G-X sao cho fg là ánh xạ đơn vị thì tồn tại duy nhất đồng cấu lớp g; G-kerf sao cho g = f.lớp g (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8425
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:49:45
Giả sử f X-Y là một đồng cấu từ nhóm alen X đến nhóm nhâm Y và i; kerf-X định bởi: i(x) = x là phép nhúng chính tắc. Chứng minh:
a) fi là ánh xạ đơn vị từ kerf vào Y
b) Với mọi nhóm G và mọi đồng cấu g: G-X sao cho fg là ánh xạ đơn vị thì tồn tại duy nhất đồng cấu lớp g; G-kerf sao cho g = f.lớp g

Cho A là nhóm cộng alen. Kí hiệu End(A) là tập các tự đồng cấu của nhóm A. Chứng minh: a) End(A) là nhóm alen với phép cộng được xác định (f + g)(a) = f(a) + g(a). Với mọi i thuộc A, với mọi f, g thuộc End(A). b) End(Z) đẳng cấu với Z (với Z là nhóm cộng alen các số nguyên) (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8424
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:44:15
Cho A là nhóm cộng alen. Kí hiệu End(A) là tập các tự đồng cấu của nhóm A. Chứng minh:
a) End(A) là nhóm alen với phép cộng được xác định (f + g)(a) = f(a) + g(a). Với mọi i thuộc A, với mọi f, g thuộc End(A)
b) End(Z) đẳng cấu với Z (với Z là nhóm cộng alen các số nguyên)

Cho nhóm cộng alen các số nguyên Z. Chứng minh rằng với hai số nguyên m và n ta có: a) mZ giao nZ = bZ, với b là BCNN của m và n. b) mZ + nZ=dZ, với d là UCLN của m và n (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8423
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:34:51
Cho nhóm cộng alen các số nguyên Z. Chứng minh rằng với hai số nguyên m và n ta có:
a) mZ giao nZ = bZ, với b là BCNN của m và n
b) mZ + nZ= dZ, với d là UCLN của m và n
c) mZ/mnZ đẳng cấu Z/nZ

Phương trình phân li: a) y' = acosy + b (b > a > 0). b) x^2(y^3 + 5)dx + (y^3 + 5)y^2 dy, y(0) = 1 (Toán học - Đại học)

hà phạm
Thứ 4, ngày 15/03/2017 09:30:50
Phương trình phân li
a) y' = acosy + b (b > a > 0)
b) x^2(y^3 + 5)dx + (y^3 + 5)y^2 dy, y(0) = 1​

Tìm điều kiện cần và đủ của các tham số a, b, c để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường: ax1 + bx2 + cx3 = 0, bx1 - ax2 - cx4 = 0, cx1 - ax3 + bx4 = 0, cx2 - bx3 - ax4 = 0 (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Diệu Thùy
Thứ 7, ngày 11/03/2017 11:09:50
Tìm điều kiện cần và đủ của các tham số a, b, c để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường: ax1 + bx2 + cx3 = 0, bx1 - ax2 - cx4 = 0, cx1 - ax3 + bx4 = 0, cx2 - bx3 - ax4 = 0
Giải dùm mình câu 2,3,4 với ạ :(
Câu 2. Tìm điều kiện cần và đủ của các tham số a, b, c để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường
{ax1 + bx2 + cx3 = 0
{bx1 - ax2 - cx4 = 0
{cx1 - ax3 + bx4 = 0
{cx2 - bx3 - ax4 = 0

Một nghiên cứu về dân số tại một huyện nào đó đã chỉ ra rằng, sau x tháng dân số của huyện đó sẽ tăng với tốc độ 2√(2x + 1) người/tháng. Hỏi dân số của huyện đó sẽ tăng lên bao nhiêu sau 9 tháng? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Cruenta Luna
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:50:30
1. Một nghiên cứu về dân số tại một huyện nào đó đã chỉ ra rằng, sau x tháng dân số của huyện đó sẽ tăng với tốc độ 2√(2x + 1) người/tháng. Hỏi dân số của huyện đó sẽ tăng lên bao nhiêu sau 9 tháng?
2. Tại một nhà máy nào đó, đầu ra hàng ngày là Q(K) = 10000K^(1/2) đơn vị, trong đó K là vốn đầu tư của nhà máy. Dùng các phép tính hãy ước tính phần trăm tăng lên trong đầu ra khi vốn đầu tư giảm 5%?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top