Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Tròn Trinh
Thứ 3, ngày 27/12/2016 02:12:06
Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào?

Xác suất: 4 học sinh ôn tập học kỳ đến cùng một tầng gồm 5 phòng học. Giả sử mỗi người có thể vào một phòng bất kỳ. Tính xác suất để: 1) cả 4 người vào cùng một phòng; 2) 4 người vào 4 phòng khác nhau (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Vi
Thứ 6, ngày 02/09/2016 15:37:35
4 học sinh ôn tập học kỳ đến cùng một tầng gồm 5 phòng học. Giả sử mỗi người có thể vào một phòng bất kỳ. Tính xác suất để:
1) cả bốn người vào cùng một phòng;
2) 4 người vào 4 phòng khác nhau.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top