Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m (Toán học - Đại học)

Tang Thanh
Thứ 7, ngày 25/03/2017 08:04:12
Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m
Một mảnh đất hình thang ABCD (như hình vẽ) trong đó AB là mặt tiền đường phố, AB song song với CD, AB = 65m, CD = 95m, AD = 72m, độ sâu thửa đất là 70m. Chia mảnh đất làm 2 phần bằng nhau bởi một đường thẳng vuông góc với mặt phố, anh/chị hãy xác định kích thước mỗi phần để hai mảnh đất có giá trị bằng nhau?

Cho G, H, K là ba nhóm f: G - H là toàn cấu và g: G - K là đồng cấu. Chứng minh rằng các điều kiện sau đây là tương đương: a) Tồn tại đồng cấu h: H - K sao cho g = h.f. b) Kerf con kerg. Nếu các điều kiện trên thỏa mãn hãy chứng minh h là duy nhất (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.8427
Thứ 2, ngày 20/03/2017 12:57:57
Cho G, H, K là ba nhóm f: G - H là toàn cấu và g: G - K là đồng cấu. Chứng minh rằng các điều kiện sau đây là tương đương:
a) Tồn tại đồng cấu h: H - K sao cho g = h.f
b) Kerf con kerg
Nếu các điều kiện trên thỏa mãn hãy chứng minh h là duy nhất
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 28 - 03/06 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 187 734
2 Huyền Thu 166 663
3 Mốc 126 539
4 Cô giáo Lan 83 360
5 Cảm nhận 44 155
Google Facebook
scroll top