Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D và E là các điểm xác định bởi vectơ AD = 2 vectơ AB và vectơ AE = 2/5 vectơ AC. Tính vectơ AG, DE, DG theo vectơ AB và AC. Chứng minh D, E, G thẳng hàng (Toán học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

nguyen thu
Thứ 3, ngày 19/09/2017 09:01:21
Bài 1. Cho tam giác abc có trọng tâm g gọi d và e là các điểm xác định bởi vectơ ad=2lan vectơ ab và vectơ ae=2/5 vectơ ac tính vectơ ag de đg theo vectơ ab và ac cmr D E G thẳng hàng
Bài 2. Cho tam giác abc tìm tập hợp các điểm m thỏa mãn điều kiện vectơ mà+vectơ mb+vectơ mc=vectơ 0

Chứng minh: a) A là tập con của B suy ra A giao B = A; b) A là con của C và B là con của C thì (A hợp B) là con của C; c) A hợp B = A giao B thì A = B; d) A là tập con của B và A là tập con của C thì A là con của (B giao C) (Toán học - Lớp 10)

ʚNgọc Linhɞ
Thứ 2, ngày 18/09/2017 17:56:24
Chứng minh:
a) A là tập con của B suy ra A giao B = A
b) A là con của C và B là con của C thì (A hợp B) là con của C
c) A hợp B = A giao B thì A = B
d) A là tập con của B và A là tập con của C thì A là con của (B giao C)
(Tập hợp và các phép toán của tập hợp)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 322 1.340
2 DOREMON 113 456
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top