Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC với A (-1;2), B (2;-4), C (1;0). Tìm phương trình các đường thẳng chứa đường cao tam giác ABC (Toán học - Lớp 10)

nguyễn thị thu trang
Thứ 3, ngày 20/06/2017 08:38:02
Bài tập chuyên đề phương trình đường thẳng lớp 10
1) Cho tam giác ABC với A(-1;2);B(2;-4);C(1;0).Tìm phương trình các đường thẳng chứa đường cao tam giác ABC
2) Viết phương trình các trung trục các cạnh tam giác ABC biết trung điểm 3 cạnh là M(-1;1) ; N(1;9) và P(9;1)
3) Cho A(-1;3) và d: x-2y +2=0. Dựng hình vuông ABCD có B và C thuộc d, C có tọa độ là số dương
a) Tìm tọa dộ A,B,C,D
b) Tìm chu vi và diện tích hình vuông ABCD
4) Cho d1: 2x-y-2=0 và d2:x+y+3=0 ; M(3;0)
a) Tìm giao điểm d1 và d2
b) Tìm phương trình đường thẳng d qua M cắt d1 và d2 tại A và B sao cho M là trung điểm đoạn AB
5) a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng d: t
b) Viết phương trình tham số đường thẳng d: 3x-y +2 = 0
6) Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng sau : t và d2:
7) Cho d1 và d2:
a) Tìm giao điểm của d1 và d2 gọi là M
b) Tìm phươn trình tổng quát đường thẳng d đi qua M và vuông góc d1
8) Lập phương trình sau đây M( 1;1) ; d : 3x +2y-1 = 0
a) đường thẳng di qua A( -1;2) song song đường thẳng d
b) đường thẳng đi qua M vuông góc d
c) đường thẳng đi qua M và có hệ số góc k = 3
d) đường thẳng đi qua M và A
9) Cho d và M (3;1) a) Tìm A thuộc d sao cho AM = 3 b) Tìm B thuộc d sao cho MB đạt giá trị nhỏ nhất
10) Cho d có 1 cạnh có trung điểm M( -1;1) ; 2 cạnh kia nằm trên các đường thẳng : 2x + 6y+3 = 0 và Tìm phương trình cạnh thứ 3 của tam giác
11) Cho tam giác ABC có pt BC : Pt đường trung tuyến BM và CN có pt : 3x + y – 7 = 0 và x + y – 5 =0 viết pt các cạnh AB và AC
12) Cho A ( -1; 2 ) ; B(3;1) và d : . Tìm C thuộc d sao cho ABC cân
13) Cho A( -1;2) và d : Tìm d’ (A;d) . Tìm diện tích hình tròn tâm A tiếp xúc d
14/ Viết pt đường thẳng : Qua A( -2; 0) và tạo với : d : x + 3y + 3 = 0 một góc 450
15/ Viết pt đường thẳng : Qua B(-1;2) tạo với đường thẳng d: một góc 600
16/ a) Cho A(1;1) ; B(3;6) . Tìm pt đường thẳng đi qua A và cách B một khoảng bằng 2
b) Cho d: 8x – 6y – 5 = 0 tìm pt d’ sao cho d’ song song d và d’ cách d một khoảng bằng 5
17) A(1;1); B(2;0); C(3;4) .Tìm pt đường thẳng qua A cách đều B và C
18) Cho hình vuông có đỉnh A (-4;5) pt một đường chéo là 7x – y + 3 = 0 lập pt các cãnh hình vuông và đường chéo còn lại

Cho phương trình: x^2 - mx + m - 1 = 0. Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm m để phương trình có nghiệm này gấp đôi nghiệm kia (Toán học - Lớp 10)

Pe Tien
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 09:07:08
Cho phương trình: x^2 - mx + m - 1 = 0. Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm m để phương trình có nghiệm này gấp đôi nghiệm kia
x^2 - mx +m-1=0
a) tìm m để phương trình có nghiệm kép
b) tìm m sao cho phương trình này có nghiệm gấp đôi nghiệm kia
c) đặt A=x1^2+x2^2-6x1x2. tìm m để A=8. tìm giá trị nhỏ nhất của A
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top