Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Lập phương trình đường thẳng ∆ biết: a. ∆ qua A (1;2) và song song với đường thẳng (d): x + 3y - 1 = 0; b. ∆ qua M (1;-2) và vuông góc với đường thẳng ∆': 3x + y = 0 (Toán học - Lớp 10)

Thai meo
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 16:10:28
Lập phương trình đường thẳng ∆ biết:
a. ∆ qua A (1;2) và song song với đường thẳng (d): x + 3y - 1 = 0
b. ∆ qua M (1;-2) và vuông góc với đường thẳng ∆': 3x + y = 0

Lập phương trình tham số và tổng quát của đường thẳng ∆ biết: ∆ qua M (-2;3) và có VTPT n = ( 5;1); ∆ qua M (2;4) và có VTPT u (3;4) (Toán học - Lớp 10)

Thai Pham
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 16:00:14
Lập phương trình tham số và tổng quát của đường thẳng ∆ biết:
a. ∆ qua M (-2;3) và có VTPT n = ( 5;1) 
b. ∆ qua M (2;4) và có VTPT u (3;4)
c. ∆ qua M ( 2;4) và có hệ số góc k =2
d. Đi qua 2 điểm A (3;0) và B (0;-2)

Cho ΔABC có góc A = 60°, cạnh b = 8 cm, cạnh c = 5 cm; a. Tính BC; b. Tính diện tích ∆ABC; R; r; c. Xét độ dài dường cao AH; e. Tính R (Toán học - Lớp 10)

Demon
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:05:55
Cho ΔABC có góc A = 60°, cạnh b = 8 cm, cạnh c = 5 cm
a. Tính BC
b. Tính diện tích ∆ABC; R; r
c. Xét độ dài dường cao AH
e. Tính R

Tìm m để: Phương trình mx^2 + (m - 1)x + m - 1 = 0 vô nghiệm; Phương trình (m - 3)x^2 + (m - 2)x - 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt (Toán học - Lớp 10)

Demon
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:03:06
Tìm m để:
a. Phương trình mx^2 + (m - 1)x + m - 1 = 0 vô nghiệm
b. Phương trình (m - 3)x^2 + (m - 2)x - 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt
c. Phương trình (m + 1)x^2 + 2(m - 2)x + 2m - 12 = 0 có hai nghiệm trái dấu
d. Phương trình (m^2 + m + 1)x + (2m - 3)x + m - 5 = 0 có hai nghiệm phân biệt
e. Phương trình mx^2 - 2(m - 1)x + 4m - 1 = 0 vô nghiệm
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top