Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Chứng minh: a) a = b.cosC + C.cosB. b) sinA = sinB.cosC + sinC.cosB. c) h.a = 2R.sinB.sinC (Toán học - Lớp 10)

Chủ nhật, ngày 15/01/2017 20:00:07 - Đăng lên từ oanh2k1
Chứng minh: a) a = b.cosC + C.cosB. b) sinA = sinB.cosC + sinC.cosB. c) h.a = 2R.sinB.sinC
Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Google Facebook
scroll top