Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đường thẳng (d) đi qua M (1;1) và cắt 2 tia Ox, Oy tại A, B mà OA + OB đạt GTNN. Khi đó phương trình của (d) là? (Toán học - Lớp 10)

oanh2k1
Thứ 3, ngày 25/07/2017 13:41:59
Câu 1. Đường thẳng (d) đi qua M (1;1) và cắt 2 tia Ox, Oy tại A, B mà OA + OB đạt GTNN. Khi đó phương trình của (d) là?
Câu 2. Đường thẳng (d) cắt 2 tia Ox, Oy lần lượt tại 2 điểm A, B phân biệt và AB = OA.căn10. Khi đó VTCP của (d) là?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top