Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Đặt tính rồi tính: a) 1 + 1. b) 2 x 54. c) 68 x 44 (Toán học - Lớp 11)

Thứ 6, ngày 20/01/2017 22:16:28 - Đăng lên từ Oppa Thiên Tỷ
a) 1 + 1
b) 2 x 54
​c) 68 x 44

Có bao nhiêu phân số nằm giữa 3/4 và 4/5 sao cho mẫu lớn hơn 2017. 2) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau sao cho số 1 và số 2 luôn đứng cạnh nhau. 3) Hãy cắt hình vuông thành các mảnh khác nhau sao cho có thể ghép lại thành tam giác đều (Toán học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Chủ nhật, ngày 15/01/2017 11:11:24
Có bao nhiêu phân số nằm giữa 3/4 và 4/5 sao cho mẫu lớn hơn 2017. 2) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau sao cho số 1 và số 2 luôn đứng cạnh nhau. 3) Hãy cắt hình vuông thành các mảnh khác nhau sao cho có thể ghép lại thành tam giác đều
1. Có bao nhiêu phân số nằm giữa 3/4 và 4/5 sao cho mẫu lớn hơn 2017
2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau sao cho số 1 và số 2 luôn đứng cạnh nhau
3. Hãy cắt hình vuông thành các mảnh khác nhau sao cho có thể ghép lại thành tam giác đều

Tìm giới hạn: lim (3x^2 - 2x)/(x^2 + 1) (Toán học - Lớp 11)

Thứ 4, ngày 04/01/2017 14:49:58 - Đăng lên từ Trương hải nam
Tìm giới hạn: lim (3x^2 - 2x)/(x^2 + 1)
Google Facebook
scroll top