Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Hàm số y = sinx liên tục trên R; B. Hàm số y = 3x + 5/x + 1 liên tục trên R; C. Hàm số y = - 4x/x^2 + 1 liên tục trên R; D. Hàm số y = x^3 + 2x^2 - 5x + 7 liên tục trên R (Toán học - Lớp 11)

Errer
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 19:38:22
Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = sinx liên tục trên R
B. Hàm số y = 3x + 5/x + 1 liên tục trên R
C. Hàm số y = - 4x/x^2 + 1 liên tục trên R
D. Hàm số y = x^3 + 2x^2 - 5x + 7 liên tục trên R

Cho cấp số nhân có u1 = 3, q = -2. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu? (Toán học - Lớp 11)

Linh Phan Trang
Thứ 4, ngày 26/04/2017 13:48:59
Cho cấp số nhân có u1 = 3, q = -2. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?
Giải giúp em những câu được gạch bằng bút xanh với
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top