Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 3 tuyến xe buýt giữa A và B, 4 tuyến giữa A và C. Số cách đi xe buýt từ C đến B và phải qua A là? (Toán học - Lớp 11)

Hà Nguyễn
Thứ 6, ngày 28/07/2017 12:53:37
Có 3 tuyến xe buýt giữa A và B, 4 tuyến giữa A và C. Số cách đi xe buýt từ C đến B và phải qua A là?

Giải phương trình lượng giác: tanx - tan(π - x) = √3; sin^2(2x) + cos^2(3x) = 1; sin^2(3x) - cos^2(4x) = sin^2(5x) - cos^2(6x) (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Thảo Nhi
Thứ 5, ngày 27/07/2017 20:50:13
Giải phương trình lượng giác
a/ tanx - tan(π - x) = √3
b/ sin^2(2x) + cos^2(3x) =1 
c/ sin^2(3x) - cos^2(4x) = sin^2(5x) - cos^2(6x)
em cảm ơn nhiều

Giải phương trình lượng giác: a) 2sinx + 1 = 0 với x thuộc [0;2pi). b) 2cosx - căn3 = 0 với x thuộc (0;pi). c) 3tanx - căn3 = 0 với x thuộc (0;pi/2). d) cot(x - pi/3) + căn3 = 0 với x thuộc (0;pi) (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Thảo Nhi
Thứ 5, ngày 27/07/2017 13:11:52
Giải các phương trình sau: Các anh các chị các bạn hướng dẫn em cách làm với cách trình bày với ạ, em/ mình cảm ơn nhiều
a/ 2sinx + 1 = 0 với x thuộc [0; 2pi)
b/ 2cosx - căn 3 = 0 với x thuộc (0; pi)
c/ 3tanx - căn 3 = 0 với x thuộc (0; pi/2)
d/ cot(x - pi/3) + căn 3 = 0 với x thuộc (0; pi)
e/ tanx + tan(pi/2 - x) = -2 căn 3/ 3
f/ sin( 2x - pi/3) + sinx = 0
g/ sin(3x - pi/2) + cosx = 0
h/ sin^4(x/3) + cos^4(x/3) = 5/8

Giải phương trình lượng giác: 2√3.sin(x - π/6).cos(x - π/6) + 2cos^2(x - π/6) = √3 + 1 (Toán học - Lớp 11)

Nhân
Thứ 5, ngày 27/07/2017 11:49:17
Giải phương trình lượng giác: 2√3.sin(x - π/6).cos(x - π/6) + 2cos^2(x - π/6) = √3 + 1
Giải thích giúp mình ô vuông ở dòng <=. thứ 1 và ô vuông ở dòng <=> thứ 2 với
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top