Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Dùng phương pháp quy nạp để chứng minh 2n^2 > n, ∀ n ∈ N (Toán học - Lớp 11)

NoName.8189
Thứ 6, ngày 17/03/2017 20:40:12
Dùng phương pháp quy nạp để chứng minh 2n^2 > n, ∀ n ∈ N
- lim -2n^4 - 2/n^3 + 5
- lim căn2n + 4*9^n + 5

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Có AB = 3√3; AD = 6. Trên cạnh AB lấy M sao cho MB = 2MA và SM vuông góc (ABCD). a) Chứng minh AD vuông góc (SAB); b) SM = 2√3. Tính số đo góc tạo bởi SB và (ABCD). c) Gọi N là trung điểm của AD. Chứng minh BN vuông góc SC (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Thùy Linh
Thứ 5, ngày 16/03/2017 09:10:47
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Có AB = 3√3; AD = 6. Trên cạnh AB lấy M sao cho MB = 2MA và SM vuông góc (ABCD). a) Chứng minh AD vuông góc (SAB); b) SM = 2√3. Tính số đo góc tạo bởi SB và (ABCD). c) Gọi N là trung điểm của AD. Chứng minh BN vuông góc SC
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Có AB = 3√3; AD = 6. Trên cạnh AB lấy M sao cho MB = 2MA và SM vuông góc (ABCD).
a) Chứng minh AD vuông góc (SAB)
b) SM = 2√3. Tính số đo góc tạo bởi SB và (ABCD)
c) Gọi N là trung điểm của AD. Chứng minh BN vuông góc SC

Cho hình chóp SABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh A. Có SO = a√6/2. a) Chứng minh SO vuông góc (ABCD). b) Gọi H là trực tâm tam giác SBC. Chứng minh DH vuông góc SB; c) Tính góc giữa SO và (SBC) (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Thùy Linh
Thứ 5, ngày 16/03/2017 09:05:36
Cho hình chóp SABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh A. Có SO = a√6/2. a) Chứng minh SO vuông góc (ABCD). b) Gọi H là trực tâm tam giác SBC. Chứng minh DH vuông góc SB; c) Tính góc giữa SO và (SBC)
Cho hình chóp SABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh A. Có SO = a√6/2.
a) Chứng minh SO vuông góc (ABCD).
b) Gọi H là trực tâm tam giác SBC. Chứng minh DH vuông góc SB
c) Tính góc giữa SO và (SBC)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top