Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x - x^2 và y = x^3 - x (Toán học - Lớp 12)

NoName.17826
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:29:11
Câu 6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y = x - x2 .
và đồ thị hàm số
y = x3 - x

Xét chiều biến thiên của hàm số: a) y= x + 3 + 2√(2x - 2). b) y = 2x + sinx. c) y = x - cosx + 1 (Toán học - Lớp 12)

Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:24:40
Xét chiều biến thiên của hàm số:
a) y= x + 3 + 2√(2x - 2)
b) y = 2x + sinx
c) y = x - cosx + 1
d) y = (sinx + cosx)^2 trên (-π/2;π/2)

Cho hình trụ bán kính đáy và trục OO' cùng độ dài bằng 1. Một mặt phẳng (P) thay đổi đi qua O tạo với đáy hình trụ một góc 60 độ và cắt 2 đáy của hình trụ đã cho theo 2 dây cung AB và CD (AB qua O). Tính diện tích tứ giác ABCD (Toán học - Lớp 12)

Nguyễn Đức Cường
Thứ 7, ngày 17/06/2017 22:48:30
Câu 1. Cho hình trụ bán kính đáy và trục OO' cùng độ dài bằng 1.1mp(P) thay đổi đi qua O tạo vs đáy hình trụ 1 góc 60o và cắt 2 đáy của hình trụ đã cho theo 2 dây cung AB và CD(AB qua O).tính diện tích tứ giác ABCD
Câu 2. Trong ko gian Oxyz cho khối lập phg ABCD.A'B'C'D' có A(1;-2;3) và C(2;-1;4).tính thể tích khối lập phg
Câu 3. Trong ko gian Oxyz cho 2 mp (P) x+y-z-2=0;(Q) x+3y-12=0 và đg thg d : (x-1)/3=(y+2)/-1=(z+1)/2.viết PT mp chứa đg thg d và giao tuyến của 2 mp (p)và (Q)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top