Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với đáy, góc SBA = 60 độ. Tính thể tích khối chóp S.ABCD (Toán học - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Thân Thảo
Thứ 4, ngày 26/07/2017 16:16:34
Hình chóp sabcd có đáy hình vuông cạnh 2a . SA vuông góc với đáy góc sba =60 độ
a) Tính thể tích khối chóp sabcd
b) Lấy M trên SA mp( MBC) cắt SD tại N . Mp (MBC) chia khối chóp sabcd thành 2 khối đa diện nào ?
c) Định SM=x tính x để khối đa diện MNCDAB có thể tích bằng7/9 thể tích khối sabcd
d) Tính khoảng cách từ S đến mp(CBMN) khi x=2a căn3 / 3

Chứng minh hàm số y = -x^3 - x^2 + 3mx - 1 luôn nghịch biến khi m < -3 (Toán học - Lớp 12)

Long Giang Ngô
Thứ 3, ngày 25/07/2017 17:09:17
Chứng minh hàm số y = -x^3 - x^2 + 3mx - 1 luôn nghịch biến khi m < -3
4. Chứng minh: Hàm số y = - x^3 - x^2 + 3mx - 1 luôn nghịch biến khi m < -3
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top