Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng 1 sang hàng 2, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng 2 sang hàng 3, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn (Toán học - Lớp 3)

NoName.17260
Thứ 6, ngày 09/06/2017 15:15:08
Bài 1. Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng 1 sang hàng 2, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng 2 sang hàng 3, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn
Bài 2. Hình tam giác abc có 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác mnpq có 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam gics dài hơn cạnh hình tứ giác là 10cm và chu vi hình đó bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ
Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top