Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đã đưa cô bán hàng 50000 đồng và nhận số tiền trả lại là 8000 đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền? (Toán học - Lớp 3)

Bùi Thủy
Thứ 6, ngày 23/02/2018 17:15:37
Câu 1: Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đã đưa cô bán hàng 50000 đồng và nhận số tiền trả lại là 8000 đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?
Câu 2: Lan chia 56 viên kẹo cho Hồng và Huệ. Mỗi lần Lan chia cho Hồng 4 viên lại chia cho Huệ 3 viên. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu viên kẹo?
Câu 3: Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 2m. Bác cưa 4 lần. Hỏi thanh sắt dài mấy mét?

Thắng có 96 viên bi, trong đó có 1/4 số bi là màu vàng, còn lại là bi màu xanh và màu đỏ. Hỏi Thắng có bao nhiêu viên bi màu đỏ biết số bi màu đỏ và số bi màu xanh là bằng nhau (Toán học - Lớp 3)

Bùi Thủy
Thứ 3, ngày 13/02/2018 21:07:57
Bài 1: Thắng có 96 viên bi, trong đó có 1/4 số bi là màu vàng, còn lại là bi màu xanh và màu đỏ. Hỏi Thắng có bao nhiêu viên bi màu đỏ biết số bi màu đỏ và số bi màu xanh là bằng nhau.
Bài 2: Một quyển truyện có 184 trang. Mai đã đọc được 1/4 số trang của quyển truyện đó. Tính số trang truyện Mai chưa đọc?
Bài 3: Một tấm vải dài 250m. Lần thứ nhất bán đi 1/5 tấm vải. Lần thứ hai cửa hàng bán đi 1/2 tấm vải còn lại. Vậy sau khi bán 2 lần tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Một cửa hàng có 3640 gói mứt tết. Cửa hàng đã bán được 1/5 số mứt đó và 64 gói. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói mứt? (Toán học - Lớp 3)

Bùi Thủy
Thứ 3, ngày 13/02/2018 19:16:01
Bài 1: Một cửa hàng có 3640 gói mứt tết. Cửa hàng đã bán được 1/5 số mứt đó và 64 gói. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói mứt?
Bài 2: Một cửa hàng nhập về 540kg gạo. Biết số gạo nếp chiếm 1/5 tổng số gạo, phần còn lại là gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó nhập về bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ.
Bài 3: Một quyển sách có 196 trang. Vân đã đọc 1/4 số trang của quyển sách đó. Tính số trang sách Vân chưa đọc.

Một trang trại gà trong dịp Tết vừa qua đã bán được một số con gà. Sau khi bán trang trại còn lại 1036 con gà và bằng 1/6 số con gà lúc đầu. Hỏi trong dịp Tết vừa qua trang trại đã bán được bao nhiêu con gà? (Toán học - Lớp 3)

Hải Yến
Thứ 3, ngày 13/02/2018 10:49:04
Câu 1. Một trang trại gà trong dịp Tết vừa qua đã bán được một số con gà. Sau khi bán trang trại còn lại 1036 con gà và bằng 1/6 số con gà lúc đầu. Hỏi trong dịp tết vừa qua trang trại đã bán được bao nhiêu con gà?
Câu 2. Một phân xưởng đã dệt được 1235 cái khăn mặt và bằng 1/8 số khăn phải dệt theo kế hoạch. Tính số khăn mặt phân xưởng còn phải dệt để hoàn thành kế hoạch.
Câu 3. Trường em thu được 3000kg giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ. Trong đó khối 3 thu được số giấy vụn bằng 1/6 tổng số giấy thu được của toàn trường. Hỏi khối 3 thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top