Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay? (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 15:44:55
1. Tìm chữ số a biết 3a x b = 20a
2. Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi Lan hiện nay?
3. Tìm số có hai chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7

Trong phép chia có số chia bằng 8, thương bằng 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi số bị chia bằng bao nhiêu? (Toán học - Lớp 3)

Nhâm Tuấn Hải
Thứ 7, ngày 24/06/2017 21:43:57
1. Trong phép chia có số chia bằng 8, thương bằng 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi số bị chia bằng bao nhiêu.
2. Tìm hai số, biết rằng số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng thêm tổng của chúng thì bằng 288 và số thứ nhất gấp đôi số thứ hai.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top