Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chứng minh biểu thức luôn dương: A = 16x^2 + 8x + 3; B = y^2 - 5y + 8; C = 2x^2 - 2x + 2; D = 9x^2 - 6x + 25y^2 + 10y + 4 (Toán học - Lớp 3)

Hà Trần
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 10:46:29
1. Chứng minh biểu thức luôn dương
a) A = 16x^2 + 8x + 3
b) B = y^2 - 5y + 8
c) C = 2x^2 - 2x + 2
d) D = 9x^2 - 6x + 25y^2 + 10y + 4
2. Thu gọn (2+1)(2^2 + 1)(2^4 + 1).............(2^23 + 1) - 2^64

Tìm x: 10 + x = 30; 30 + x = 60; 30 + x = 40; 20 + x = 40 (Toán học - Lớp 3)

Phan Huy Tiến
Thứ 7, ngày 09/09/2017 19:59:45
Tìm x:
10 + x = 30
30 + x = 60
30 + x = 40
20 + x = 40

Tính giá trị biểu thức: 20 + 10 x 6 = ?; 30 x 40 + 20 = ? (Toán học - Lớp 3)

Phan Huy Tiến
Thứ 6, ngày 08/09/2017 20:22:59
Tính giá trị biểu thức:
a) 20 + 10 x 6 = ?
b) 30 x 40 + 20 = ?

Tính nhanh: 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70+ 80 + 90 = ? (Toán học - Lớp 3)

Phan Huy Toàn
Thứ 4, ngày 06/09/2017 16:27:54
Giúp mình nha, nhớ đánh giá câu hỏi nha
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 348 1.462
2 DOREMON 123 491
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top