Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Năm bạn Hoàng, Linh, Minh, Trang, Vân đến từ 5 tỉnh thành khác nhau gồm Hải Dương, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế và Quảng Ninh. Em hãy tìm ra quê quán của mỗi bạn (Toán học - Lớp 3)

Nguyễn Lê Huy hoang80
Thứ 3, ngày 21/11/2017 20:40:14
Năm bạn Hoàng, Linh, Minh, Trang, Vân đến từ 5 tỉnh thành khác nhau gồm Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế và Quảng Ninh.
Khi được hỏi về quê quán mỗi người, các bạn trả lời như sau:
Hoàng: Tớ đến từ Hải Dương, còn Trang đến từ Huế.
Linh: Tớ mới đến từ Hải Dương. Còn quê của Minh là Quảng Ninh.
Minh: Hải Dương là quê tớ. Còn Trang đến từ TP Hồ Chí Minh cơ.
Trang: Tớ ở Huế. Còn Vân đến từ Hà Nội.
Vân: Tớ là người Hà Nội. Còn Hoàng đến từ TP Hồ Chí Minh.
Biết rằng mỗi bạn đều nói một ý đúng, một ý sai. Em hãy tìm ra quê quán của mỗi bạn.

Trong một phép nhân số 23 với 1 số tự nhiên, nếu thừa số thứ 2 tăng thêm 3 đơn vị thì tích thay đổi thế nào? (Toán học - Lớp 3)

Nguyễn Duy Quân
Thứ 3, ngày 14/11/2017 11:40:29
1/ Trong một phép nhân 23 với 1 số tự nhiên,nếu thừa số thứ 2 tăng thêm 3 đơn vị thì tích thay đổi thế nào?
2/ Tìm số có ba chữ só, biết rằng nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi và nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng đơn vị

Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 8 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 14 lít dầu, thùng thứ ba có nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có số dầu gấp mấy lần thùng thứ nhất? (Toán học - Lớp 3)

Hải Yến
Thứ 2, ngày 13/11/2017 19:40:43
1/ Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 8 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 14 lít dầu, thùng thứ ba có nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có số dầu gấp mấy lần thùng thứ nhất?
2/ Có 3 sợi dây, sợi thứ nhất dài 3m, sợi thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 4m nhưng ngắn hơn sợi dây thứ ba 2m. Hỏi sợi dây thứ nhất dài bằng một phần mấy sợi dây thứ ba?

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77 (Toán học - Lớp 3)

lưu linh
Thứ 7, ngày 11/11/2017 21:41:25
(126+32) ✖ (18-16-2)
bài 3 tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại Ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77
bài 4 Cho dãy số 1,4,7,10...có tất cả 25 số hạng em hãy tính xem số hạng cuối cùng là số nào? 
bài 5 dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng 
1,6,11,16,21,...,101
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 493 2.401
2 Huyền Thu 418 1.731
3 Nguyễn Thị Thu Trang 231 887
4 DORAEMON 224 883
5 Bản năng vô cực 187 673
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top