Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ? (Toán học - Lớp 4)

NoName.6279
Thứ 5, ngày 16/02/2017 20:21:57
Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ?

Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây (Toán học - Lớp 4)

Phạm Ngọc Anh Thảo
Chủ nhật, ngày 05/02/2017 15:39:03
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba.
a) Tính số cây ở mỗi khu vực?
b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây

Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? (Toán học - Lớp 4)

Hoang Thi Hoa
Thứ 5, ngày 29/12/2016 05:43:14
Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Yêu thích | Tuần 26 - 04/03 | Tháng 02-2017
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Cô giáo Lan 267 1.194
2 Nguyễn Trần Thành Đạt 249 1.062
3 Song Ngư Đáng Yêu 140 540
4 Trinh Le 111 476
5 Nguyễn Thu Hằng 80 327
Google Facebook
scroll top