Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x: a) x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 200 < x < 250; b) x là số lẻ, x chia hết cho 5 và 121 < x < 133 (Toán học - Lớp 4)

NoName.13678
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:04:14
Tìm x:
a) x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 200 < x < 250
b) x là số lẻ, x chia hết cho 5 và 121 < x < 133

Một hình chữ nhật có chu vi là 140m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. a) Tính diện tích hình chữ nhật. b) Nếu người ta chia hình chữ nhật đó thành các ô vuông nhỏ có cạnh là 1/2m thì chia được bao nhiêu ô vuông (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 6, ngày 28/04/2017 14:49:03
Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi là 140m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.
a) Tính diện tích hình chữ nhật
b) Nếu người ta chia hình chữ nhật đó thành các ô vuông nhỏ có cạnh là 1/2m thì chia được bao nhiêu ô vuông
Câu 2. Hiện nay tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ, 3 năm trước mẹ hơn con là 30 tuổi. Tính tuổi mẹ, tuổi con sau 12 năm nữa

Tổng tuổi hai cha con hiện nay là 45 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 5 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi cha (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 7, ngày 15/04/2017 19:35:45
1. Tổng tuổi hai cha con hiện nay là 45 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 5 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi cha
2. Tổng hai số tự nhiên lẻ là 1226. Tìm hai số biết giữa chúng có 51 số lẻ
mong mọi người giúp mình đang cần lắm.

Tính tổng: 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + ... + 1/767 + 1/1536 (Toán học - Lớp 4)

duc ha duc
Thứ 6, ngày 14/04/2017 20:30:39
Tính các tổng sau
một phần ba ➕ một phần sáu ➕ một phần mười hai ➕ một phần hai tư ➕... ➕ một phần bảy trăm sáu bảy ➕ một phần một nghìn năm trăm ba mươi sáu.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top