Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một cửa hàng buổi sáng bán được 3/7 số gạo trong kho, buổi chiều bán được 5/6 số gạo trong kho. a) Hỏi buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu phần số gạo? b) Cửa hàng còn lại bao nhiêu phần số gạo trong kho? (Toán học - Lớp 4)

tran phan viet anh
Thứ 5, ngày 09/03/2017 19:56:58
Một cửa hàng buổi sáng bán được 3/7 số gạo trong kho, buổi chiều bán được 5/6 số gạo trong kho
a) Hỏi buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu phần số gạo?
b) Cửa hàng còn lại bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ? (Toán học - Lớp 4)

NoName.6279
Thứ 5, ngày 16/02/2017 20:21:57
Tính: 4 x 5 = ?, 9 x 6 = ?, 56 x 12 = ?

Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây (Toán học - Lớp 4)

Phạm Ngọc Anh Thảo
Chủ nhật, ngày 05/02/2017 15:39:03
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. a) Tính số cây ở mỗi khu vực? b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây
Một tổ công nhân chăm sóc 1950 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba.
a) Tính số cây ở mỗi khu vực?
b) Tính số công nhân chăm sóc cây, nếu mỗi công nhân được giao 30 cây
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top