Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm 2 số khi biết tổng, hiệu, Tìm 2 số khi biết tổng, tỉ số. Tìm 2 số khi biết hiệu, tỉ số (Toán học - Lớp 4)

Trâm Nguyen Anh
Thứ 3, ngày 18/07/2017 14:09:15
Tìm 2 số khi biết tổng, hiệu
Tìm 2 số khi biết tổng, tỉ số
Tìm 2 số khi biết hiệu, tỉ số
Phép cộng trong phạm vi 10
Phép trừ trong phạm vi 10

Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu? Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số bị trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu? (Toán học - Lớp 4)

Thùy Dương
Thứ 6, ngày 14/07/2017 08:39:59
Bài 1: Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Bài 2: Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số bị trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Bài 3: Hai số có hiệu là 3241. Nếu bớt ở số bị trừ 81 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Bài 4: Hai số có hiệu là 3241.. Nếu thêm vào số bị trừ 1027 đơn vị và bớt ở số trừ 2148 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Tìm X biết: X x 62 + 48 = 4200 (Toán học - Lớp 4)

La Vũ Huyền
Thứ 7, ngày 01/07/2017 09:06:27
X nhân 62 cộng 48 bằng 4200.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top