Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 80 lít dầu trong hai thùng, sau khi đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu? (Toán học - Lớp 5)

Phạm Hồng An
Thứ 2, ngày 20/11/2017 14:31:42
1. có 80 l dầu trong hai thùng . sau khi đổ 5 l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất . hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
2. một nhóm 5 người thợ làm 8 ngày dc 120 sản phẩm . hỏi nếu nhóm đó có 7 người thì phải làm trong bao nhiêu ngày để dc 126 sản phảm ?(biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau )

Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ. Hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại? (Toán học - Lớp 5)

Phạm Hồng An
Thứ 2, ngày 20/11/2017 13:58:44
1. Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ .hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại ?
2. Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm .hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để  được 48 sản phẩm ?
3. Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong  6 ngày .hỏi nếu có 54 người ăn thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? (biết rằng suất ăn của mỗi người là như nhau).

Tìm một số tự nhiên x lớn nhất sao cho x - 48 < 7,6 (Toán học - Lớp 5)

Haru
Thứ 2, ngày 20/11/2017 11:56:11
Giải các bài toán sau :
a, Tìm một số tự nhiên x lớn nhất sao cho : x - 48 < 7,6 ( Trình bày)
b, Một bếp ăn trong tuần lễ đầu dùng hết 182,5 kg gạo , tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu 41,5kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng hết bao nhiêu kg gạo , biết rằng ngày nào cũng dùng gạo ?

Cho 4 chữ số a, b, c, d khác 0, lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó biết rằng a + b + c + d = 15 (Toán học - Lớp 5)

Hana Hana
Thứ 6, ngày 17/11/2017 18:29:35
Cho 4 chữ số a, b, c, d khác 0, lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó biết rằng a + b + c + d = 15
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 472 2.298
2 Huyền Thu 409 1.694
3 DORAEMON 214 843
4 Bản năng vô cực 164 587
5 Nguyễn Thị Thu Trang 141 549
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top