Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết thành hỗn số theo mẫu: 2 m 3 dm = 2m + 3 phần 10 m = 2 3 phần 10 m (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 2, ngày 18/09/2017 19:50:53
Viết thành hỗn số theo mẫu:
M: 2 m 3 dm = 2m + 3 phần 10 m = 2 3 phần 10 m
3m 5 dm
2 cm 3m m
3 dm 7 cm
3 m 57 cm
2 dm 31 m m
9 m 9 cm

Tính giá trị biểu thức: a) 3.(1/7 + 1/3 - 3/14):11/14; b) (8/5 + 11/5).11/10 + (17/10 - 4/5):3/7 (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Tuyết Mai
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 17:04:13
Tính giá trị biểu thức.
a) 3.(1/7 + 1/3 - 3/14):11/14
b) (8/5 + 11/5).11/10 + (17/10 - 4/5):3/7

​A = {0;2;4;6;8;10}; B = {5;10}. Hãy viết tập hợp C các phần tử thuộc A và B. Hãy viết tập hợp D các phần tử thuộc A mà không thuộc B (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thứ 5, ngày 14/09/2017 18:02:09
A = {0;2;4;6;8;10}
B = {5;10}
a) Hãy viết tập hợp C các phần tử thuộc A và B
b) Hãy viết tập hợp D các phần tử thuộc A mà không thuộc B
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 322 1.340
2 DOREMON 113 456
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top