Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể sẽ đầy? (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:35:47 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Một người làm được 5 sản phẩm thì mất 42 phút 45 giây. Tính thời gian trung bình người đó làm được một sản phẩm.
Bài 2
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Tại một trường học đầu năm có số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Cuối năm học, trường nhận thêm 45 em nữ và chuyển đi 21 em nam nên số học sinh nữ chiếm 53% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi cuối năm học trường có bao nhiêu em học sinh? (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:27:23 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó không có chữ số 8?
Bài 2
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó có chữ số 0?
Bài 3
Tại một trường học đầu năm có số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Cuối năm học, trường nhận thêm 45 em nữ và chuyển đi 21 em nam nên số học sinh nữ chiếm 53% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi cuối năm học trường có bao nhiêu em học sinh?
Bài 4
Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm mất 1 giờ 15 phút. Tính thời gian người thợ đó làm xong 9 sản phẩm như thế

Hình chữ nhật có diện tích 360m2. Biết chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 2) Hai số có tích là 5,88. Biết 3 lần số thứ nhất bằng 4 lần số thứ hai. Tìm hai số (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:21:51 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Hình chữ nhật có diện tích 360m2. Biết chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó
Bài 2
Hai số có tích là 5,88. Biết 3 lần số thứ nhất bằng 4 lần số thứ hai. Tìm hai số

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tích giữa tử số và mẫu số của nó bằng 60. 2) Từ các chữ số 0, 2, 4, 6. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:20:57 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tích giữa tử số và mẫu số của nó bằng 60
Bài 2
Từ các chữ số 0, 2, 4, 6. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên

Lớp 5A có 40 học sinh, số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá, số học sinh khá bằng 3/4 số học sinh trung bình, số học sinh yếu trong khoảng 1 đến 5 em. Hãy tính số học sinh từng loại. 2) Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con gái, tuổi con gái bằng 2/3 tuổi con trai. Tính số tuổi của mỗi người biết mẹ sinh con trai khi 25 tuổi (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 12:59:09 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Lớp 5A có 40 học sinh, số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá, số học sinh khá bằng 3/4 số học sinh trung bình, số học sinh yếu trong khoảng 1 đến 5 em. Hãy tính số học sinh từng loại
Bài 2
Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con gái, tuổi con gái bằng 2/3 tuổi con trai. Tính số tuổi của mỗi người biết mẹ sinh con trai khi 25 tuổi

Hai số có hiệu bằng 246,9. Biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai. Tìm hai số. 2) Một hình chữ nhật có chu vi 120m. Tổng chiều dài và chiều rộng bằng 3/2 hiệu của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó (Toán học - Lớp 5)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 12:58:22 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Hai số có hiệu bằng 246,9. Biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai. Tìm hai số
Bài 2
Một hình chữ nhật có chu vi 120m. Tổng chiều dài và chiều rộng bằng 3/2 hiệu của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Tính diện tích hình thang biết: a) Đáy lớn 10,5 cm, đáy nhỏ 8,5 cm, chiều cao 7cm. b) Đáy lớn 5/6m, đáy nhỏ 2/5m, chiều cao 3/4m (Toán học - Lớp 5)

Thứ 3, ngày 10/01/2017 22:51:34 - Đăng lên từ Lương Linh
Bài 1
Tính diện tích hình thang biết:
a) Đáy lớn 10,5 cm, đáy nhỏ 8,5 cm, chiều cao 7cm
b) Đáy lớn 5/6m, đáy nhỏ 2/5m, chiều cao 3/4m
Bài 2
Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn dài 90 cm, đáy nhỏ bằng 2/5 đáy lớn, khoảng cách từ đáy lớn đến đáy nhỏ bằng 3/4 đáy nhỏ. Tính diện tích thửa ruộng đó
Google Facebook
scroll top