Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính nhanh: 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 5/12 + 19/30 (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 5, ngày 22/06/2017 10:24:03
a. 1/3+1/4+1/5+1/6+5/12+19/30
b. 1/1x2+1/2x3+1/3x4+...+1/1998x1999+1/1999x2000

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:42:41
Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG
Câu 1. Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG
Câu 2. Một đội xe có 4 xe chở gạo. Xe 1 chở 1,3 tấn gạo, xe 2 chở 1,4 tấn gạo, xe 3 chở 1,8 tấn gạo. Xe 4 chở mức  trung bình của cả 3 xe là 0,3 tấn. Hỏi xe 4 chở mấy tấn gạo ?

Một người thợ làm việc từ 8 giờ 15 phút đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian? (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Thứ 2, ngày 19/06/2017 09:46:03
Một người thợ làm việc từ 8 giờ 15 phút đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?
Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô chạy 3 giờ rưỡi thì đến B. Giữa đường ô tô phải nghỉ 45 phút. Ô tô đến B vào lúc nào?

Tính nhanh: 3/2 x 5 + 3/5 x 8 + 3/8 x 11 + 3/11 x 14 (Toán học - Lớp 5)

Đỗ Minh Anh
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 22:00:34
a)3/2x5+3/5x8+3/8x11+3/11x14
b)5x(1/11x16+1/16x21+...+1/56x61+1/66x61)
c)4/9+4/45+4/105+4/189
d)1/4+1/12+1/24+1/48+1/60+1/84

Đổi đơn vị thời gian: a) 9/5 giờ = ... giờ ... phút. b) 1,25 giờ = ... giờ ... phút (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 09:45:06
9/5 giờ=......giờ......phút
1,25 giờ=...... giờ......phút
Có tên đợn vị là mét khối
750 cm3 =............
90 cm3 =.............

Đổi ra đơn vị tạ: 0.05 tấn = ... tạ; 0.2 kg = ... tạ (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 08:57:01
- Có tên đơn vị là tạ
0.05 tấn=....          0.2 kg=........
- Có tên đơn vị là tấn
0.035 tạ=......        2 tạ 7 kg=........
- Có tên đơn vị là mét khối
125 cm3=.......    750 cm3=.......

Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000/126 x 2005 - 888 (Toán học - Lớp 5)

Đỗ Minh Anh
Thứ 7, ngày 17/06/2017 12:03:22
a)2006x125+1000/126x2005-888
b)1/1x2+1/2x3+1/3x4+1/4x5+1/5x6+1/6x7
c)1/1x2+1/2x3+1/3x4+.......+1/23x24

Cho tam giác ABC cân tại B, đường cao BH. Trên AB lấy điểm M sao cho AM/BM = 1/4. Trên BC lấy điểm N sao cho CN/BN = 6. MN cắt BC tại O. Từ N hạ NK vuông góc với BH, BH = 35. Tính BP, OB, HO (Toán học - Lớp 5)

NoName.17666
Thứ 6, ngày 16/06/2017 20:47:27
cho Δabc cân tại b đường cao bh trên ab lấy m sao cho am/bm=1/4 treenb bc lấy n sao cho cn/bn =6 mn căt bc tại o từ n hạ nk⊥bh , từ n hạ mp⊥bh ,bh=35 . tính bp , ob , ho

Hình thang có độ dài hai đáy là 2.8m và 1.8m, diện tích hình thang là 115dm2. Tính chiều cao hình thang (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Thứ 6, ngày 16/06/2017 15:36:07
1. Tính: 1 giờ 45 phút + 105 phút + 1.75 x 8
Tìm x biết: x : 3.6 x 0.9 = 0.17
2. Hình thang có độ dài hai đáy là 2.8m và 1.8m, diện tích hinh thang la 115dm2. Tính chiều cao hình thang
3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là 1.8m ;1.5m và 1.2m. Trong bể đang chứa nước chiếm 75% thể tích lòng bể. Hỏi trong lòng bể đang có bao nhiêu lít nước?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top