Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Kết thúc học kỳ 1 lớp 7A có số học sinh xếp loại văn hóa giỏi bằng 3/8 số học sinh được xếp loại khá. Đến cuối năm học có 7 học sinh vươn lên đạt loại giỏi và 1 học sinh loại giỏi bị chuyển xuống loại khá (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Khánh Ly
Thứ 5, ngày 27/07/2017 09:11:45
Kết thúc học kỳ 1 lớp 7A có số học sinh xếp loại văn hóa giỏi bằng 3/8 số học sinh được xếp loại khá. Đến cuối năm học có 7 học sinh vươn lên đạt loại giỏi và 1 học sinh loại giỏi bị chuyển xuống loại khá nên số học sinh giỏi chỉ bằng 9/13 số học sinh khá. Tính số học sinh lớp 7A biết cả 2 học kỳ lớp 7A chỉ có số học sinh xếp loại văn hóa khá và giỏi

Cho tam giác ABC. Trên BC lấy M sao cho BM = 1/2BC. Nối AM. Trên AM lấy N sao cho AN = 2/3AM. a) So sánh diện tích BMN với diện tích ABN. b) So sánh diện tích BNC với diện tích ABN (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 4, ngày 26/07/2017 10:58:30
Câu 1. Cho tam giác ABC. Trên BC lấy M sao cho BM = 1/2BC. Nối AM. Trên AM lấy N sao cho AN = 2/3AM.
a. So sánh diện tích BMN với diện tích ABN
b. So sánh diện tích BNC với diện tích ABN
c. Kéo dài AN cắt AC tại D , biết AC = 20 cm.Tính AD.
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A . AB = 5cm , AC = 3cm. Trên AB lấy M sao cho AM = 2cm . Trên AC lấy N sao cho AN = 2 cm.Trên BC lấy P . BP = 1/3 BC.
a. Tính diện tích ABC , diện tích AMN
b. Tính diện tích MNP

Cho hình thang ABCD. Đáy nhỏ AB = 6cm. Đáy lớn DC = 9cm. AC cắt BD tại O sao cho diện tích ADO = 9cm2. a) Tính diện tích DOC. b) Tính diện tích ADC (Toán học - Lớp 5) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 4, ngày 26/07/2017 09:53:25
Cho hình thang ABCD. Đáy nhỏ AB = 6cm. Đáy lớn DC = 9cm. AC cắt BD tại O sao cho diện tích ADO = 9cm2
a. Tính diện tích DOC
b. Tính diện tích ADC
c. Tính diện tích ABCD

Cho tam giác ABC có S = 60cm2. Trên BC lấy M, N, P sao cho BM = MN = NP = PC. Nối AM, AN, AP. a) Kể tên các tam giác. b) Tìm các tam giác có diện tích bằng nhau và tính các diện tích đó (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 2, ngày 24/07/2017 10:47:14
Cho tam giác ABC có S = 60cm2. Trên BC lấy M, N, P sao cho BM = MN = NP = PC. Nối AM, AN, AP
a. Kể tên các tam giác
b. Tìm các tam giác có diện tích bằng nhau và tính các diện tích đó

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 48 cm2. Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho EC = 1/2ED. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 2/5BC. a) Tính diện tích tam giác AMB. b) Tính tỉ số diện tích của 2 tam giác ABM và CRM. c) Tính diện tích tam giác AEM (Toán học - Lớp 5)

Phương Uyên Cute
Thứ 6, ngày 21/07/2017 16:21:20
Đây là đề thi vào lớp chọn lớp 6 của mình
Ai giải dùm mình với ạ cảm ơn nhìu
Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 48 cm2. Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho EC = 1/2ED. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 2/5BC
a) Tính diện tích tam giác AMB
b) Tính tỉ số diện tích của 2 tam giác ABM và CRM
c) Tính diện tích tam giác AEM
Ai giải đc e cám ơn lắm ạ!

Một xe máy đi từ A đến B hết 6h. Một ô tô đi từ B về A hết 4h. Biết 2 xe cùng xuất phát. a) Sau bao lâu 2 xe gặp nhau? b) Điểm gặp nhau cách B bao nhiêu phần quãng đường. c) Sau 2h 2 xe cách nhau 40km. Tính quãng đường AB và vận tốc của mỗi xe? (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 6, ngày 21/07/2017 10:24:43
Một xe máy đi từ A đến B hết 6h. Một ô tô đi từ B về A hết 4h. Biết 2 xe cùng xuất phát. a) Sau bao lâu 2 xe gặp nhau? b) Điểm gặp nhau cách B bao nhiêu phần quãng đường. c) Sau 2h 2 xe cách nhau 40km. Tính quãng đường AB và vận tốc của mỗi xe?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top