Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x, y thuộc Z biết: x.y - 3x - 3y = 0 (Toán học - Lớp 6)

Thứ 5, ngày 19/01/2017 15:19:48 - Đăng lên từ Nguyễn Chi Mai

Tìm x: a) x(x + 2) = 0. b) (x - 3)(x - 5) = 0. c) (x - 2)(x^2 - 1) = 0. d) (x - 1)(x^2 + 1) = 0 (Toán học - Lớp 6)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 13:08:07 - Đăng lên từ Trang Mít Ướt
a) x(x + 2) = 0
b) (x - 3)(x - 5) = 0
c) (x - 2)(x^2 - 1) = 0
d) (x - 1)(x^2 + 1) = 0

Tìm x: 3x + |x + 1| = -(-2)3 (Toán học - Lớp 6)

Chủ nhật, ngày 15/01/2017 22:17:44 - Đăng lên từ Thùy Linh

Tính: (- 39) + 23 + (-14) (Toán học - Lớp 6)

Thứ 7, ngày 14/01/2017 16:05:06 - Đăng lên từ pham thi kim thanh

Cách cộng, trừ các số âm? (Toán học - Lớp 6)

Thứ 5, ngày 12/01/2017 20:45:07
Chỉ em cách cộng, trừ các số âm với cách nhanh nhất?
Google Facebook
scroll top