Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 2 góc kề bù xOy và yOx' trong đó xOy = 5.yOx'. a) Tính số đo các góc yOx và yOx'. b) Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xx' chứa tia Oy, vẽ tia Om sao cho góc xOm = 120 độ. Tia Oy có là tia phân giác của góc mOx' không? (Toán học - Lớp 6)

Phương Anh cute vô đối
Thứ 6, ngày 28/07/2017 08:39:03
Cho 2 góc kề bù xOy và yOx' trong đó xOy = 5.yOx'
a) Tính số đo các góc yOx và yOx'
b) Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xx' chứa tia Oy, vẽ tia Om sao cho góc xOm = 1200. Tia Oy có là tia phân giác của góc mOx' không? Vì sao?
c) Vẽ tia On sao cho góc mOn và góc mOy phụ nhau. Tính góc xOn

Trong 1 kì thi, tổng số điểm 6 môn thi của 4 học sinh như sau: điểm của người thứ nhất bằng 12/51 tổng 3 người còn lại, điểm của người thứ 2 bằng 17/48 tổng số điểm của 3 người còn lại (Toán học - Lớp 6)

Nhung Hoàng
Thứ 5, ngày 27/07/2017 16:55:26
Trong 1 kì thi, tổng số điểm 6 môn thi của 4 học sinh như sau: điểm của người thứ nhất bằng 12/51 tổng 3 người còn lại, điểm của người thứ 2 bằng 17/48 tổng số điểm của 3 người còn lại, điểm của người thứ 3 bằng 19/46 tổng số điểm của 3 người còn lại, người thứ 4 được 45 điểm. Hỏi mỗi người được bao nhiêu điểm?

So sánh: A = 1/1.2^2 + 1/2.3^2 + 1/3.4^2 + ... + 1/98.99^2 + 1/99.100^2 và B = 5/12 (Toán học - Lớp 6)

phuong nguyen mai
Thứ 5, ngày 27/07/2017 16:18:37
1. So sánh:
​A = 1/1.2^2 + 1/2.3^2 + 1/3.4^2 + ... + 1/98.99^2 + 1/99.100^2 và B = 5/12
C = 1/5 + 1/6 + 1/7 + ... + 1/17 và D = 3/2
2. Cho phân số A=6n-1/3n-2 với n€Z. Với những số n nào thì A là phân số tối giản
3. Tìm x€Z biết : 1/3+1/6+1/10...+2/x(x+1)=2015/2017
4. Rút gọn : (2016/1+2015/2+....+2/2015+2/2016):(1/2+1/2+1/3+....+1/2016+1/2017)

So sánh các cặp phân số sau: a) 57/57 và 5757/9797; b) 2017/2014 và 2018/2015; c) 14/69 và 37/186 (Toán học - Lớp 6)

Hà Thái
Thứ 5, ngày 27/07/2017 14:21:15
Bài 1; So sánh các cặp  phân số sau:
a) 57/57 và 5757/9797
b) 2017/2014 và 2018/2015
c) 14/69 và 37/186
Bài 2: Cho các phân số: 1/2;1/4;1/8;1/16;1/32;1/64
a) Tính nhanh tổng các phân số đã cho.
b) So sánh tổng đó với 2016/2017 bằng cách hợp lí nhất
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top