Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau tại các điểm A, B, C và một điểm M. Tìm một điểm D sao cho ba điểm A, M, D thẳng hàng và ba điểm B, M, C cũng thẳng hàng. Có bao nhiêu điểm D như vậy? (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

NoName.17940
Thứ 5, ngày 22/06/2017 08:45:31
Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau tại các điểm A, B, C và một điểm M
1. Tìm một điểm D sao cho ba điểm A;M;D thẳng hàng và ba điểm B;M;C cùng thẳng hàng.Có bao nhiêu điểm D như vậy
2. Tìm một điểm N sao cho ba điểm A;N;M thẳng hàng nhưng ba điểm B;N;C không thẳng hàng.Có bao nhiêu điểm N như vậy

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số? Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? (Toán học - Lớp 6)

Mary Nguyễn
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:47:08
1. Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Viết tất cả các số chẵn có 2 chữ số khác nhau.
2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
3. Dùng cả 2 chữ số La Mã I ; X, có thể viết được những số La Mã nào?
Giúp mình với nha!!! Thanks nhìu nhìu nhìu lắm luôn ^!^

Tìm x: (x + 1)/12 = x/8 - 1/4 (Toán học - Lớp 6)

Ngọc Đặng Lê Bảo
Thứ 2, ngày 19/06/2017 10:59:03
Tìm x: (x + 1)/12 = x/8 - 1/4
Giúp mình bài này với ạ, mọi người xin hãy ghi dùm mình cách giải nhé

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày thứ ba đội làm nốt 210m đường còn lại (Toán học - Lớp 6)

Thu Phương
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 20:41:47
Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày thứ ba đội làm nốt 210m đường còn lại. Hỏi:
 a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu ?
 b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai ngày đầu?

Một trường học có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ và nam của khối 6 (Toán học - Lớp 6)

NoName.17596
Thứ 5, ngày 15/06/2017 09:22:23
Bài 1 : Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6?
Bài 2 : Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.
a) Tính số học sinh lớp 6A.
b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.
Bài 3 : Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Tìm x thuộc Z: 2x - 138 = 3^2 . 2^3; 6x - 39 = 588 : 28; 42x + 37 . 42 = 39 . 42; 71 + (26 - 3x) : 5 = 75 (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Thúy Hồng
Thứ 4, ngày 14/06/2017 09:09:50
1) 2x-138=3^2×2^3
3) 6x-39=588:28
4) 42x+37×42=39×42
5) 71+(26-3x):5=75
6) x-17=(-8)-17
7) (5x-2)×6^3=3×6^5
11)2^x-1=16

Tìm số x ∈ z biết​: x = 2^4 + 3^2 × 3^2; 42x + 37 × 42 = 39 × 42 (Toán học - Lớp 6)

NoName.17545
Thứ 4, ngày 14/06/2017 08:38:50
Tìm số x  z biết​
x = 2^4 + 3^2 × 3^2
42x + 37 × 42 = 39 × 42
x - 17 = (- 8) - 17
(5x - 2) × 6^3=3 × 6^5
(x - 6)^2 = 9
|x + 5| = 15
|x| = 3

Tìm x: 5 (x - 3) = 100; 82 - (x + 15) = 60; 7x + 4 = 5^2 (Toán học - Lớp 6)

phạm châm
Thứ 2, ngày 12/06/2017 20:22:39
Tìm x:
5 (x - 3) =100
82 - (x +15) = 60
7x + 4 = 5^2

So sánh: 10^30 và 2^100; 333^444 và 444^333; 13^40 và 2^161 (Toán học - Lớp 6)

Domino School
Thứ 2, ngày 12/06/2017 09:45:58
Câu 1. So sánh các số sau số nào lớn hơn:
a) 10^30 và 2^100
b) 333^444 và 444^333
c) 13^40 và 2^161
d) 5^300 và 3^453
Câu 2. Tìm x thuộc N:   
a) (x-5)^4 = (x-5)^6
b) x^10=x
c) (2x-15)^5=(2x-15)^3

Một mảnh vườn hình chữ nhật có 20% chiều dài bằng 4/3 chiều rộng. a) Tính chu vi và diện tích mảnh vườn biết chiều rộng là 18cm. b) Người ta trong hoa 1/6 diện tích mảnh vườn đó. Tính diện tích vườn chưa sử dụng (Toán học - Lớp 6)

nguyen duy hung
Chủ nhật, ngày 11/06/2017 17:26:38
Một mảnh vườn hình chữ nhật có 20% chiều dài bằng 4/3 chiều rộng.
a) Tính chu vi và diện tích mảnh vườn biết chiều rộng là 18cm.
b) Người ta trong hoa 1/6 diện tích mảnh vườn đó. Tính diện tích vườn chưa sử dụng.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top