Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x, y: a) x + 3/5 - 1/y - 1 = 2/5; b) -1 - 7/14 ≤ x/3 ≤ 1 + 12/48; c) 2y + 7/y - 2 ∈ Z (Toán học - Lớp 6)

Miu Pé's
Thứ 2, ngày 20/03/2017 19:27:11
Tìm x, y
a) x + 3/5 - 1/y - 1 = 2/5
b) -1 - 7/14 ≤ x/3 ≤ 1 + 12/48
c) 2y + 7/y - 2 ∈ Z
Có ai giúp mk ko ???????????

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 1/4)^2 + |y + 1/4| + 13/14 (Toán học - Lớp 6)

Vô Danh
Thứ 2, ngày 20/03/2017 16:56:01
Ai giúp e vs ạk ! @Cô giáo Lan ơi, giúp em đc ko cô ????? Mn nx nhé ! Mk đaq cần gấp :((

Đề thi học sinh giỏi Toán 6, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: So sánh 222^333 và 333^222. Tìm hai số tự nhiên a và b (a < b), biết BCNN(a;b) = 900 và UCLN(a;b) = 10. Chứng minh rằng 45n + 11/9n + 2 là phân số tối giản (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Đạt
Chủ nhật, ngày 19/03/2017 17:23:58
Đề thi học sinh giỏi Toán 6 Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Câu 1
a) So sánh 222^333 và 333^222
b) Chứng minh rằng A =2^1+2^2+2^3+2^4+...+2^59+2^60
c) Thực hiện phép tính: F=1978.1979 +1980.21+1958 / 1980.1979-1978.1979
Câu 2
a) Tìm hai số tự nhiên a và b (a<b); biết BCNN(a;b)=900 và UCLN(a;b)=10.
b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó khi chia cho 120 thì dư 58; chia cho 135 thì dư 88.
Câu 3
a) Tìm n ∈ Z để A=n^2+3/n-1 ∈ Z.
b) Chứng minh rằng 45n+11/9n+2 là phân số tối giản.
Câu 4
a) Chứng minh rằng với ∀ n ∈ N thì (11 mũ n+2) + (12 mũ 2n+1) chia hết cho 133
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của R=|x - 1/3| - 1/3 với ∀ n ∈ Z.
Câu 5
Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=2cm; trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho OM=1cm; OB=4cm.
a) Chứng tỏ: Điểm M nằm giữa hai điểm O và B; điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b) Từ điểm O vẽ thêm hai tia Ot và Oz so cho góc tOy =123° và góc zOy =30°. Tính góc tOz.

Tính: B = 2/5 + 0,216 - 3/200, D = (1/3,5 - 1 - 1/6,5 - 2) : 4/4,5 (Toán học - Lớp 6)

Thùyy Linhh Phạm
Thứ 7, ngày 18/03/2017 22:04:06
B = 2/5 + 0,216 - 3/200
D = (1/3,5 - 1 - 1/6,5 - 2) : 4/4,5
(1 phần 3,5  - 1 trừ 1 phần 6,5 - 2) chia 4 phần 4,5
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top