Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Nêu định nghĩa và tính chất, dấu hiệu nhận biết của tam giác cân, tam giác đều (Toán học - Lớp 7)

phùng đăng dương
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:54:55
tổng 3 góc của 1 tam giác
tích chất của góc ngoài tam giác
các trường hơp bằng nhau của 2 tam giác, 2 tam giá vuông
nêu định nghĩa và tính chất, dấu hiệu nhận biết của tam giác cân, tam giác đều
định lí pi-ta-go thuận và đảo

Cho tam giác cân ABC. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD = CE (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Trần Công Mạnh
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 15:22:56
Cho tam giác cân ABC.Trên cạnh BC lấy điểm D,trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD=CE.Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB,AC lần lượt ở M và N
a)Chứng minh rằng DM=EN
b)Chứng minh rằng đường thẳng BC cắt MN tại trung điểm I của MN
c)Đường thẳng vuông góc với MN tại I cắt tia phân giác góc BAC tại O.Chứng minh OC⊥AC

Cho ΔABC có góc BAC = 60°, tia phân giác góc B và góc C cắt AB, AC lần lượt tại M, N (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Trần Công Mạnh
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 15:19:24
Cho ΔABC có góc BAC = 60°, tia phân giác góc B và góc C cắt AB, AC lần lượt tại M, N.Gọi I là giao điểm của BM và CN.Vẽ EN⊥BM,MF⊥CN
a)Tính góc BIC
b)Chứng minh BN+CM=BC
c)Chứng minh EF//MN

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy D, E sao cho BD = CE < BC (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

To Minh Hieu
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 14:42:55
cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy D;E sao cho BD=CE<BC:2 đường thẳng kẻ từ D vuông góc với AB cắt AB ở M đường thẳng kẻ từ E vuông góc AC cắt AC ở N . Chứng minh a) DM=EN b) EM=ĐN c) tam giác ADE cân đ) Gọi I là trung điểm của BC .Chứng tỏ rằng AI,MD,NÈ cũng đi qua 1 điểm.
Chỉ cần làm câu d) thời nhà ai làm đúng mik cho 1 like

Cho tam giá ABC cân tại A, góc A < 90 độ. Vẽ BD vuông góc với AC tại D, CE vuông góc với AB tại E (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Nga Thỏ
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 13:31:31
cho tam giá ABC cân tại A , góc A < 90 độ . vẽ BDvuông gọc với AC tại D , CE vuông góc với AB tại E . Gọi I là giao điểm của BD và CE . cmr : a) AD = AE b) AI là pg của góc BAC c) DE // BC d) gọi M là tđ của BC . Chứng minh : A,I,M thẳng hàng

Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh BA = BE. Chứng minh CH là tia phân giác góc ACE (Toán học - Lớp 7)

Thanh Thuý
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 08:55:53
Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=4cm, AC=5cm. Trên tia đối tia HA lấy điiểm E. sao HE=HA.Chứng minh rằng:
a) Tam giác ABC vuông tại A
b) BA=BE
c) CH là tia phân giác góc ACE
d) Tam giác BEC vuông.

So sánh góc ABD và góc ACE. Chứng minh IB < IC (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Nguyễn Hoa
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 08:45:40
Cho ΔABC nhọn(AB<AC). Kẻ BD ⊥ AC(D∈AC)và CE⊥AB(E∈AB). Đoạn thẳng BD cắt CE tại I
a) So sánh góc ABD và góc ACE.
b) Chứng minh IB < IC.
c) Chững minh CE > BD

Chứng minh BK = AC và BK // AC. Chứng minh tam giác ABK = tam giác DAE (Toán học - Lớp 7)

Trần Công Mạnh
Thứ 7, ngày 24/02/2018 20:44:45
Cho ΔABC,M là trung điểm của BC.Trên nửa mặt phẳng có bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax⊥AB,trên tia đó lấy điểm D sao cho AD=AB.Trên nửa mặt phẳng có bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ay⊥ACtrên tia đó lấy điểm E sao cho AE=AC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MA=MK.Chứng minh rằng
a) BK=AC và BK//AC
b) ΔABK=ΔDAE
c) AM=1/2 DE
d) AM⊥DE

Chứng minh AB = EF và AB ⊥ EF. Chứng minh tam giác OMN vuông cân (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Trần Công Mạnh
Thứ 7, ngày 24/02/2018 20:43:13
Cho góc xO=90°.Trên tia Ox lấy điểm A,trê Oy lấy điểm B(OA<OB).Trên tia đối của tia Ox lấy điểm E,trên Oy lấy đoeẻm F sao cho OE=OB,OF=OA
a) Chứng minh rằng AB=EF và AB⊥EF
b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và EF.Chứng minh ΔOMN vuông cân
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top