Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất: a) (x - 3,5)^2 + 1; b) (2x - 3)^4 - 2: c) (x^2 - 9)^2 + |y - 3| = - 1 (Toán học - Lớp 7)

Võ Huỳnh Nhi
Thứ 2, ngày 27/02/2017 20:49:53
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
a) (x - 3,5)^2 + 1
b) (2x - 3)^4 - 2
c) (x^2 - 9)^2 + |y - 3| = - 1
(có hình thì gửi nhé thank)

Cho góc xOy, vẽ Ot là tia phân giác của góc xOy, lấy điểm A trên tia Ot. Kẻ AC ⊥ Ox tại C, AB ⊥ Oy tại B. a) Chứng minh OC = OB. b) Tia BA cắt Ox tại D, tia CA cắt Oy tại E. So sánh AD và AE. c) Cho OA = 13 cm, OC = 12 cm. Tính CA (Toán học - Lớp 7)

Tuyết Anh Võ
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 19:30:27
Cho góc xOy, vẽ Ot là tia phân giác của góc xOy, lấy điểm A trên tia Ot. Kẻ AC ⊥ Ox tại C, AB ⊥ Oy tại B
a) Chứng minh OC = OB
b) Tia BA cắt Ox tại D, tia CA cắt Oy tại E. So sánh AD và AE
c) Cho OA = 13 cm, OC = 12 cm. Tính CA
d) Nếu góc xOy = 60° thì có nhận xét gì về Δ OBC. Tính các góc của Δ OBC trong trường hợp này
Làm ơn giúp tôi, tôi cần gấp

Cho tam giác ABC cân tại A (góc A < 45 độ), lấy điểm M thuộc BC, từ M kẻ MH // AB. Điểm H thuộc AC. Kẻ MI // AC (I thuộc AB). a) Chứng minh tam giác AIH = Tam giác MHI. b) Chứng minh AI = HC. c) Lấy N sao cho HI là trung trực của MN. Chứng minh IN = IB (Toán học - Lớp 7)

Hoàng Nguyễn Minh
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 15:39:07
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A < 45 độ), lấy điểm M thuộc BC, từ M kẻ MH // AB. Điểm H thuộc AC. Kẻ MI // AC (I thuộc AB).
a) Chứng minh tam giác AIH = Tam giác MHI
b) Chứng minh AI = HC
c) Lấy N sao cho HI là trung trực của MN. Chứng minh IN = IB
​d) Gọi giao điểm của NH và AB là D. Chứng minh chu vi tam giác ADH không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên BC

Có một vòi chảy vào bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào (Toán học - Lớp 7)

Hà Kiều Anh
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:58:45
Có một vòi chảy vào bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào
a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả 2 vòi trên trong a phút
b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 30; a = 50
(Giá trị của một biểu thức đại số)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Yêu thích | Tuần 26 - 04/03 | Tháng 02-2017
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Cô giáo Lan 267 1.194
2 Nguyễn Trần Thành Đạt 249 1.062
3 Song Ngư Đáng Yêu 140 540
4 Trinh Le 111 476
5 Nguyễn Thu Hằng 80 327
Google Facebook
scroll top