Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x biết: |4 - 2x| +| x - 7| = 13 (Toán học - Lớp 7)

Ha Dohai
Thứ 3, ngày 19/09/2017 20:17:09
Tìm x biết:
a) ​​|4 - 2x| +| x - 7| = 13
Rút gọn biểu thức:
A = Giá trị tuyệt đối của -2,75-3/1/2+1/4
B = -5/8.|-1/24 . 12/7|
C = 2.(3x - 1)|5 - x|
D = 5.|-x - 7 + 2.(2 - 3x)|
(Bài: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ)

Trên đường thẳng aa' lấy điểm O. Trên một nửa mặt phẳng bờ aa', vẽ tia OB sao cho góc AOB = 45 độ. Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia OC sao cho AOC = 90 độ (Toán học - Lớp 7)

Chi capuchicano
Thứ 2, ngày 18/09/2017 21:30:07
1 . Trên đường thẳng aa' lấy điểm O . Trên một nửa mặt phẳng bờ aa' , vẽ tia OB sao cho góc AOB = 45 độ . TRên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia OC sao cho AOC = 90 độ 
a , Gọi OB' là tia phân giác của A'OC ,. Chứng minh : 2 góc AOB và A'OB' là 2 góc đối đỉnh 
b , Trên nửa mặt phẳng bờ â' có chứa tia OB , vẽ tia OD sao cho góc DOB = 90 độ . Tính A'OD

Tìm x biết: (x + 2)/5 = 1/(x - 2) (Toán học - Lớp 7)

Khoalam Nguyen
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 15:07:35
x+2/5=1/x-2
(x+2 phần 5=1 phần x-2)
3x:2,7=1/3:9/4
x^2/6=24/25

Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức sau: a) 6.15 = 2.45; b) - 0,125.16 = 0,4.(-5) (Toán học - Lớp 7)

đăng khoa trần
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 11:52:03
Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức sau:
a) 6.15 = 2.45
b) - 0,125.16 = 0,4.(-5)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 348 1.462
2 DOREMON 123 491
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top