Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x biết: x^2 = 2x; x^3 = x; (1/16)^x = (1/2)^10 (Toán học - Lớp 7)

Dang Nhi
Thứ 6, ngày 28/07/2017 10:05:26
x^2 = 2x
x^3 = x
(1/16)^x = (1/2)^10
3^x + 3^x + 3 = 756

Rút gọn: (2^13 * 3^7) / (2^15 * 3^2 * 9^2) (Toán học - Lớp 7)

Dang Nhi
Thứ 5, ngày 27/07/2017 20:07:57
2 mũ 13 nhân 3 mũ 7/2 mũ 15 nhân 3 mũ 2 nhân 9 mũ 2

Tìm x, biết: a) (1/16)^x = (1/2)^10; b) (5x - 1)^6 = 729; c) 9^x : 3^x = 3; d) 3^x + 3^x + 3 = 756 (Toán học - Lớp 7)

Dang Nhi
Thứ 5, ngày 27/07/2017 19:49:40
Tìm x, biết:
a) (1/16)^x = (1/2)^10
b) (5x - 1)^6 = 729
c) 9^x : 3^x = 3
d) 3^x + 3^x + 3 = 756

Tìm số tự nhiên n, biết 1/9 x 27^n = 3^n (Toán học - Lớp 7)

Dang Nhi
Thứ 5, ngày 27/07/2017 18:43:22
Tìm số tự nhiên n, biết 1/9 nhân 27 mũ n = 3 mũ n

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Chứng minh: AB² = AH.BC; AC² = CH.CB; AH² = BH.BC (Toán học - Lớp 7)

Lam Trần Hà Trang
Thứ 5, ngày 27/07/2017 16:45:19
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH.
a, CM: AB² = AH.BC
b, CM: AC² = CH.CB
c, CM: AH² = BH.BC
d, Tính AH, AB biết BH = 4cm, HC = 3cm

Cho y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 0,8 và x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ 0,5. Chứng tỏ y tỉ lệ thuận với z (Toán học - Lớp 7)

to tien cuong
Thứ 5, ngày 27/07/2017 10:21:43
​bài 1:
Cho y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 0,8 và x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ 0,5.Chứng tỏ y tỉ lệ thuận với z
​bài 2:
Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.x1;x2 là 2 giá trị khác nhau của x;y1,y2 là 2 giá trị tương ứng của y.
a)Tính x1;biet y1=-3;y2=-2;x2=5.
b)Tinh x2,y2 biet x2 + y2 ko =0;x1=2;y1=3
​bài 3:
Chia 310 thành 3 phần:a)Tỷ lệ nghịch với 2,3,5?
cảm ơn trước nha!:))

Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác góc A, cắt tia này tại N, cắt AB tại E và cắt AC tại F. a) Chứng minh AE = AF. b) Chứng minh BE = CF (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Trịnh Quang Nguyễn
Thứ 5, ngày 27/07/2017 08:24:07
Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác góc A, cắt tia này tại N, cắt AB tại E và cắt AC tại F.
a) Chứng minh AE = AF
b) Chứng minh BE = CF
c) Chứng minh AE = (AB + AC)/2
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top