Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho góc nhọn xOy, kẻ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Lấy I thuộc Ot, kẻ IH vuông góc với Ox, IK vuông góc với Oy. a) Chứng minh IH = IK; b) Chứng minh Ot vuông góc với HK (Toán học - Lớp 7)

Thứ 5, ngày 19/01/2017 13:14:36 - Đăng lên từ Tống Lê Kim Liên
Cho góc nhọn xOy, kẻ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Lấy I thuộc Ot, kẻ IH vuông góc với Ox, IK vuông góc với Oy
a) Chứng minh IH = IK
b) Chứng minh Ot vuông góc với HK

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối AB lấy điểm D sao cho AD = AB.a) Chứng minh: Tam giác CBD cân. b) Trên tia đối của tia AC lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh OM = BC, OM // B (Toán học - Lớp 7)

Thứ 5, ngày 19/01/2017 13:12:24 - Đăng lên từ Tống Lê Kim Liên
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối AB lấy điểm D sao cho AD = AB.
a) Chứng minh: Tam giác CBD cân.
b) Trên tia đối của tia AC lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh OM = BC, OM // B
Google Facebook
scroll top