Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC và so sánh các góc của tam giác ABC (Toán học - Lớp 7)

Trí Trần Văn
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 11:05:20
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính BC và so sánh các góc của tam giác ABC.
b) Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AB = AD. CM tam giác BCD cân.
c) Gọi K là trung điểm của BD, DK cắt AC tại G. Tính GC

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độc dài BC và chu vi tam giác ABC (Toán học - Lớp 7)

Khánh Linh
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:28:51
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính độc dài BC và chu vi tam giác ABC
b) Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh ΔABD = ΔHBD
c) Chúng minh: DA < DC

Cho tam giác ABC (AB > AC). Vẽ tia phân giác AD của tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh tam giác ADB = tam giác ADE; Chứng minh AD là đường trung trực của BE (Toán học - Lớp 7)

Phương Thảo
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:27:10
Cho tam giác ABC (AB > AC). Vẽ tia phân giác AD của tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB
a) Chứng minh tam giác ADB = tam giác ADE
b) Chứng minh AD là đường trung trực của BE
c) Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh góc DBF = góc DEC và tam giác BFD = tam giác ECD

Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ và đường phân giác BH (H thuộc AC). Kẻ HM vuông góc với BC (M thuộc BC). Gọi N là giao điểm của AB và MH (Toán học - Lớp 7)

Hongnhung Nguyen
Thứ 7, ngày 29/04/2017 21:12:42
Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ và đường phân giác BH (H thuộc AC). Kẻ HM vuông góc với BC (M thuộc BC). Gọi N là giao điểm của AB và MH.
Chứng minh
a) Tam giác ABH = tam giác MBH
b) BH vuông góc với AM
c) AM//CN

Cho tam giác ABC cân ở A. Gọi hai điểm D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC, hai đoạn thẳng BE và CD cắt nhau tại G (Toán học - Lớp 7)

♫Anh Hoàng♫
Thứ 7, ngày 29/04/2017 16:45:08
Cho tam giác ABC cân ở A. Gọi hai điểm D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC, hai đoạn thẳng BE và CD cắt nhau tại G
a) Chứng minh rằng: AD = AE
b) Trên tia đối của tia DC ta lấy điểm K sao cho DK = DG. Chứng minh ΔADG = ΔBDK, từ đó suy ra AG // BK
c) Chứng minh: BC + AG > 2.DE

Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác góc B cắt BC tại D. Trên cạnh BC lấy E sao cho AB = BE. a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD; b) Chứng minh BD vuông góc AE (Toán học - Lớp 7)

NoName.13602
Thứ 7, ngày 29/04/2017 13:46:13
Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác góc B cắt BC tại D. Trên cạnh BC lấy E sao cho AB = BE.
a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD
b) Chứng minh BD vuông góc AE.
c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BD cắt ED tại K. Chứng minh tam giác ADK cân, từ đó suy ra D là trung điểm EK

Cho tam giác ABC vuông tại A. a) Tính AC biết AB = 5cm và BC = 13cm. b) BM là đường phân giác. Kẻ ME vuông góc với BC (E thuộc BC). Tam giác ABE là tam giác gì? (Toán học - Lớp 7)

Edogawa Conan
Thứ 7, ngày 29/04/2017 08:55:29
Cho tam giác ABC vuông tại A.
a/ Tính AC biết AB = 5cm và BC = 13cm
b/ BM là đường phân giác. Kẻ ME vuông góc với BC (E thuộc BC). Tam giác ABE là tam giác gì?
c/ Nếu tam giác ABC có góc C = 30o và BC = 8cm. Tam giác ABE là tam giác gì? Tính chu vi của nó
d/ Tia BA cắt tia EM tại D. Chứng minh BM vuông góc với CD
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top