Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB, từ A vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng OA, đường thẳng này cắt tia OH tại C (Toán học - Lớp 7)

Diệu Linh Nguyễn
Thứ 5, ngày 23/11/2017 19:17:54
giải bài này giúp mình với !
cho góc nhọn xOy , trên tia Ox lấu điểm A , trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB , từ
A vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng OA , đường thẳng này cắt tia OH tại C
a) cm tam giác OAH= tam giác OBH
b) cm OH vuông góc với AB
c) cm tam giác OAC = tam giác OBC
đ) gợi Ý là trung điểm đoạn thẳng OH , từ Ý vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh OH , ĐƯỜNG thẳng này cắt tia OA tại M ,TỪ H vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC tại K . CM ba điểm M , H , K thẳng hàng
mình cần gấp ! nhớ vẽ hình

Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số: y = x; y = 3x; y = -2x; y = -x (Toán học - Lớp 7)

Ma Kết dễ thương
Thứ 5, ngày 23/11/2017 16:07:40
Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:
a) y = x; b) y = 3x;
c) y = -2x; d) y = -x.

Cho tam giác ABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của góc BAC (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. Chứng minh tam giác ABD = tam giác AED (Toán học - Lớp 7)

Ly'ss Xingg'ss
Thứ 5, ngày 23/11/2017 14:46:26
Cho tam giác ABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của góc BAC (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. Chứng minh:
a) Tam giác ABD = tam giác AED
b) Tam giác BDF = tam giác EDC
c) F, D, E thẳng hàng

Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABD và ACE cùng vuông cân tại A. Chứng minh BE = CD (Toán học - Lớp 7)

Nguyễn Hà
Thứ 4, ngày 22/11/2017 23:01:50
CHO TAM GIÁC ABC NHỌN CÓ AB<AC , VẼ RA PHÍA NGOÀI TAM GIÁC ABC CÁC TAM GIÁC ABD , ACE CÙNG VUÔNG CÂN TẠI A .
a, CHỨNG MINH BE = CD
b, CHỨNG MINH BE VUÔNG GÓC CD
c, LẤY M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BC . CHỨNG MINH RẰNG DE =2AM

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì 3^n + 2 - 2^n + 2 + 3^n - 2^n chia hết cho 10. Tìm số chữ số 0 tận cùng của biểu thức: 4^n + 3 + 4^n + 2 - 4^n + 1 - 4^n (Toán học - Lớp 7)

Nguyễn Hà
Thứ 4, ngày 22/11/2017 22:12:58
a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì 3^n + 2 - 2^n + 2 + 3^n - 2^n chia hết cho 10
b) Tìm số chữ số 0 tận cùng của biểu thức: 4^n + 3 + 4^n + 2 - 4^n + 1 - 4^n

Cho tam giác ABC có Â = 90 độ, trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD = CA. Tia phân giác của góc C cắt AB tại E (Toán học - Lớp 7)

Ma Kết dễ thương
Thứ 4, ngày 22/11/2017 20:28:46
Cho tam giác ABC có Â = 90 độ, trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD = CA. Tia phân giác của góc C cắt AB tại E
a) Chứng minh tam giác ACE=tam giác DCE.So sánh các độ dài EA=ED
b) Chứng minh góc BED=góc ACB

Cho đoạn thẳng AB, điểm C nằm cách đều 2 điểm A và B, điểm D cách đều 2 điểm A và B (C và D nằm khác phía với AB). CMR tia CD là tia phân giác của góc ACB (Toán học - Lớp 7)

Ngoc Khanh
Thứ 4, ngày 22/11/2017 12:58:09
Cho đoạn thẳng AB, điểm C nằm cách đều 2 điểm A và B, điểm D cách đều 2 điểm A và B (C và D nằm khác phía với AB)
a) CMR tia CD là tia phân giác của góc ACB
b) Kết quả câu a có đúng không nếu C và D nằm cùng phía với AB
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 493 2.401
2 Huyền Thu 418 1.731
3 Nguyễn Thị Thu Trang 231 887
4 DORAEMON 224 883
5 Bản năng vô cực 187 673
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top