Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có 2 đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC, Biết rằng OB = 2OM, đáy lớn CD = 16 cm. Tính độ dài đáy nhỏ AB (Toán học - Lớp 8)

Vũ Mai
Thứ 2, ngày 27/02/2017 08:19:00
1) Cho hình bình hành ABCD có AC = 9, khoảng cách từ B đến AC là 6. Tính diện tích ABCD
2) Cho hình thoi ABCD có chu vi = 20cm. Khoảng các từ giao điểm 2 đường chéo đến mỗi cạnh là 3cm. Tính diện tích hình thoi?
3) Cho hình thang ABCD (AB // CD) có 2 đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC, Biết rằng OB = 2OM, đáy lớn CD = 16 cm. Tính độ dài đáy nhỏ AB

Cho tam giác ABC có diện tích = 45cm2, trên AB lấy M sao cho MA=1/2MB, đường thẳng qua M song song với BC cắt AC tại N. Tính diện tích tam giác AMN (Toán học - Lớp 8)

Vũ Mai
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 23:11:25
1) Cho tam giác ABC có diện tích = 45cm2, trên AB lấy M sao cho MA = 1/2MB, đường thẳng qua M song song với BC cắt AC tại N. Tính diện tích tam giác AMN
2) Tam giác ABC có BC = 21cm. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 1/3 AB. Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N. Tính MN
3) 1 tam giác có số đo diện tích = số đo chu vi. Khoảng cách từ giao điểm của 3 đường phân giác đến các cạnh của tam giác là bao nhiêu?

Hai số có tổng bằng 120 và tỉ số của chúng bằng 1/3. Tìm hai số đó? (Toán học - Lớp 8)

lê wendy
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 14:53:14
1. Hai số có tổng bằng 120 và tỉ số của chúng bằng 1/3. Tìm hai số đó?
2. Tổng hai số bằng 90 và số này gấp đôi số kia. Tìm 2 số đó?

Một xí nghiệp kí hợp đồng đợt 1 số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp đã kí hợp đồng? (Toán học - Lớp 8)

lê wendy
Chủ nhật, ngày 26/02/2017 14:51:42
1. Một xí nghiệp kí hợp đồng đợt 1 số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp đã kí hợp đồng?
2. Tìm một số có 2 chữ số. Biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục nếu đổi số 2 chữ số cho nhau là 24 dơn vị.

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, BC = 20 cm. Đường phân giác góc B cắt AC tại D. a) Tính tỉ số DA/DC. b) Tính AC, DC, AD (Toán học - Lớp 8)

Quang Ngô
Thứ 7, ngày 25/02/2017 22:17:03
Câu 1
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, BC = 20 cm. Đường phân giác góc B cắt AC tại D.
a) Tính tỉ số DA/DC
b) Tính AC, DC, AD
Câu 2
Cho tam giác ABC có AB = 7 cm, AC = 12 cm. Tia phân giác góc ABC cắt BC tại D.
a) Tính tỉ số DB/DC
b) Cho biết DC = 12 cm. Tính BC, BD

Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy điểm M và N sao cho AM = 2/5 AB, AN = 3/4 AC. Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng 18cm2 (Toán học - Lớp 8)

Vũ Mai
Thứ 6, ngày 24/02/2017 21:54:48
1) Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy điểm M và N sao cho AM = 2/5 AB, AN = 3/4 AC. Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng 18cm2. 
Diện tích tam giác ABC là ....... cm2.
2) Cho tam giác ABC có diện tích 54cm2. Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho AM = 2/3 AB; AN = 1/3 AC. Diện tích tam giác AMN là ........... cm2.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Yêu thích | Tuần 26 - 04/03 | Tháng 02-2017
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Cô giáo Lan 267 1.194
2 Nguyễn Trần Thành Đạt 249 1.062
3 Song Ngư Đáng Yêu 140 540
4 Trinh Le 111 476
5 Nguyễn Thu Hằng 80 327
Google Facebook
scroll top