Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Giải phương trình: 4x - 1 = 3x - 2 (Toán học - Lớp 8)

Lưu Hải Lâm
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:24:57
làm bằng cách giải phương trình lớp 8 bạn nào làm được thì cho mình vài sao nhé

Chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành. Chứng minh tứ giác BCFG là hình thang cân. Chứng minh AF vuông góc DE (Toán học - Lớp 8)

Spring Cut Lake
Thứ 7, ngày 20/01/2018 19:45:38
cho tam giác ABC nhọn, AB<AC, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. M là trung điểm của BC, F là điểm đối xứng với H qua M, G là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh:
a) Tứ giác BHCF là hình bình hành.
b) Tứ giác BCFG là hình thang cân.
c) AF⊥DE

Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? Tứ giác ADCN là hình gì? Vì sao? (Toán học - Lớp 8)

Dang Tranminh
Thứ 7, ngày 20/01/2018 17:32:54
Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm cạnh BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.
a. Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b. Tứ giác ADCN là hình gì? Vì sao?

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung tuyến của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi (Toán học - Lớp 8)

dang tran
Thứ 7, ngày 20/01/2018 17:26:29
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung tuyến của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.
a. Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.
b. Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính chu vi hình thoi AEBM
c. Tứ giác AEMC là hình gì? Vì sao?
Gọi I là trung điểm AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng

Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành (Toán học - Lớp 8)

Dang Tranminh
Thứ 7, ngày 20/01/2018 17:21:54
Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.
b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME trở thành hình chữ nhật?
c. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào?

Tứ giác ABEC là hình gì? Tính độ dài MD? Chứng minh AN vuông góc EN (Toán học - Lớp 8)

dang tran
Thứ 7, ngày 20/01/2018 17:06:57
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AD. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm cạnh AC.
a. Tứ giác ABEC là hình gì? Vì sao?
b. Cho AB = 5cm. Tính MD
c. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ C đến BM. Chứng minh AN ⊥ EN

Giải phương trình: 5 - 3x = 6x + 7 (Toán học - Lớp 8)

Lan Hoàng
Thứ 7, ngày 20/01/2018 16:08:18
giải các phuong trình sau:
a) 5-3x=6x+7
mình đang cần gấp phiền các bạn giải bài này hộ mình

Giải phương trình: 4/3x - 5/6 = 1/2 (Toán học - Lớp 8)

Lan Hoàng
Thứ 7, ngày 20/01/2018 12:47:41
Giai các phương trình sau:
a) 4/3 x-5/6=1/2
b)- 5/9 x+1=2/3 x-10
mình đang cần gấp phiền các bạn giải bài này hộ mình

Giải phương trình: 5(x - 1) + 2/6 - 7x - 1/4 = 2(2x + 1)/7 - 5 (Toán học - Lớp 8)

Lan Hoàng
Thứ 6, ngày 19/01/2018 22:41:18
1/ Giải các phương trình sau:
a) 5(x-1)+2/6 - 7x-1/4=2(2x+1)/7 -5
b) 3(x-3)/4 +4x-10,5/10=3(x+1)/5 +6
c) 2(3x+1)+1/4 -5=2(3x-1)/5- 3x+2/10
d) x+1/3 +3(2x+1)/4=2x+3(x+1)/6 + 7+12x/12
2/ Giải các phương trình sau:
a) 4/3 x - 5/6=1/2
b)- 5/9 x+1=2/3 x-10
mình đang cần gấp phiền các bạn giải bài này hộ mình
phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Giải phương trình: 2(x + 3/5) = 5 - (13/5 + x) (Toán học - Lớp 8)

Lan Hoàng
Thứ 6, ngày 19/01/2018 22:33:13
Giải các phương trình sau:
a) x-3/5=6-1 -2x/3
b) 3x-2/6 -5=3-2(x+7)/4
c) 2(x+3/5)=5-(13/5 +x)
d) 7x/8 -5(x-9)=20x+1,5/6
mình đang cần gấp phiền các bạn giải bài này hộ mình
phương trình đưa được về dạng ax+b=0
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 14 - 20/01 | Tháng 01-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Phương 214 957
2 Trịnh Quang Đức 189 802
3 Hello my friends 135 549
4 Cửu Lý Xuyên 100 434
5 DORAEMON 82 376
Tết 2018 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top