Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD; AB < DC). Kẻ AH vuông góc với AB cắt DB tại H. Kẻ BK vuông góc với AB và cắt AC tại K. Tứ giác AHKB là hình gì? Tại sao (Toán học - Lớp 8)

Tống Lê Kim Liên
Thứ 4, ngày 20/09/2017 13:08:24
Cho hình thang cân ABCD (AB // CD; AB < DC). Kẻ AH vuông góc với AB cắt DB tại H. Kẻ BK vuông góc với AB và cắt AC tại K
a) Tứ giác AHKB là hình gì? Tại sao
b) Gọi E là trung điểm cua AB, F là trung điểm của DC. Gọi I là giao điểm của AC và BD, G là giao điểm của CH và DK. Chứng minh E, I, G, F thẳng hàng

CMR tổng các bình phương của 5 số nguyên liên tiếp không là số chính phương. Tìm n thuộc N sao cho: B = 20^n + 16^n - 3^n - 1 chia hết cho 323 (Toán học - Lớp 8)

Hương Giang
Thứ 4, ngày 20/09/2017 07:17:45
Bài 1: CMR tổng các bình phương của 5 số nguyên liên tiếp không là số chính phương.
Bài 2: Tìm n thuộc N sao cho: B = 20^n + 16^n - 3^n - 1 chia hết cho 323

CMR: 43^2 + 43.17 chia hết cho 60; 27^5 - 3^11 chia hết cho 80; 2^60 + 5^30 chia hết cho 41; 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 chia hết cho 2^3 (Toán học - Lớp 8)

Hương Giang
Thứ 3, ngày 19/09/2017 22:39:32
Bài 1: CMR:
a. 43^2 + 43.17 chia hết cho 60
b. 27^5 - 3^11 chia hết cho 80
c. 2^60 + 5^30 chia hết cho 41
d. 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 chia hết cho 2^3
Bài 2: Tìm số mũ n trong khai triển của nhị thức (1+x)^n biết rằng hệ số của số hạng thứ 5 và thứ 9 bằng nhau.
Bài 3:
a. CMR: (x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3 = 3(x + y)(y + z)(x + z)
b. Áp dụng thu gọn biểu thức sau: M = (a+b+c)^3 - (a+b-c)^3 - (b+c-a)^3 - (c+a-b)^3

Tính nhanh các biểu thức sau: a) A = (7^146) . (3^146) - ((21^73) -1) . ((21^73) + 1); b) B = (2^2 + 4^2 + ... + 100^2) - ( 1^2 + 3^2 + ... + 99^2) (Toán học - Lớp 8)

Hương Giang
Thứ 3, ngày 19/09/2017 22:28:21
Tính nhanh các biểu thức sau:
a) A = (7^146) . (3^146) - ((21^73) -1) . ((21^73) + 1)
b) B = (2^2 + 4^2 + ... + 100^2) - ( 1^2 + 3^2 + ... + 99^2)

Cho hình thang ABCD cân (AD//BC). Từ B và C kẻ các đường thẳng tương ứng song song với AC và BD chúng cắt nhau tại E. Gọi O là giao điểm của AC và BD (Toán học - Lớp 8)

***
Thứ 3, ngày 19/09/2017 21:33:39
Cho hình thang ABCD cân (AD//BC). Từ B và C kẻ các đường thẳng tương ứng song song với AC và BD chúng cắt nhau tại E. Gọi O là giao điểm của AC và BD.
a) CM: BC là đường trung trực của OE
b) CM: OE vuông góc với AD tại trung điểm I của AD.

Cho tam giác ABC. Gọi E, F, I theo thứ tự lần lượt là trung điểm của BC, AC và AB. Từ A vẽ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh tứ giác EFIH là hình thang cân. Chứng minh góc AEH = 2.góc AEF (Toán học - Lớp 8)

Hồ Quang Trường
Thứ 3, ngày 19/09/2017 20:28:38
Cho tam giác ABC. Gọi E, F, I theo thứ tự lần lượt là trung điểm của BC, AC và AB. Từ A vẽ AH ⊥ BC (H ∈ BC).
a) Chứng minh tứ giác EFIH là hình thang cân
b) Chứng minh góc AEH = 2.góc AEF

Tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Trên tia MB lấy MD = MA. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt AM tại I. a. Tính góc BIC; b. Kẻ Mx, By vuông góc DI cắt DA tại M', B'. C/m M'A = M'B'; c. C/m CI vuông góc AD; d. C/m AIBD là hình thang cân (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Min Sozy
Thứ 3, ngày 19/09/2017 20:18:22
Tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Trên tia MB lấy MD = MA. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt AM tại I.
a. Tính góc BIC
b. Kẻ Mx, By vuông góc DI cắt DA tại M', B'. C/m M'A = M'B'
c. C/m CI vuông góc AD
d. C/m AIBD là hình thang cân

Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH. Vẽ D, E sao cho AB và AC lần lượt là trung trực của DH và EH. CMR: a) A, D, E thẳng hàng. b) BDEC là hình thang. c) Tính góc DHE (Toán học - Lớp 8)

Trần Yến Vy
Thứ 3, ngày 19/09/2017 19:35:43
Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH. Vẽ D, E sao cho AB và AC lần lượt là trung trực của DH và EH. CMR:
a) A, D, E thẳng hàng.
b) BDEC là hình thang.
c) Tính góc DHE.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 322 1.336
2 DOREMON 113 456
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top