Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường trung tuyến AM, gọi P là trung điểm của AC, Q là điểm đối xứng với M qua P. Chứng minh tứ giác AMCQ là hình thoi (Toán học - Lớp 8)

Tran uyen
Thứ 2, ngày 20/11/2017 20:55:20
Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường trung tuyến AM, gọi P là trung điểm của AC, Q là điểm đối xứng với M qua P
a, Chứng minh tứ giác AMCQ là hình thoi
b, Gọi K là trung điểm của AM. C/M rằng 3 điểm P, K, Q thẳng hàng
c, Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCQ là hình vuông
(ạn vẽ cả hình nữa ạ)
HỘ MÌNH VỚI MAI KIỂM TRA RỒI

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM. Gọi P là trung điểm của AC, Q là điểm đối xứng với M qua P. a) Chứng minh tứ giác AMCQ là hình thoi. b) Gọi K là trung điểm của AM. Chứng minh B, K, Q thẳng hàng (Toán học - Lớp 8)

Thuỳ Trang
Thứ 2, ngày 20/11/2017 19:40:09
Cho Tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM, gọi P là trung điểm của AC , Q là điểm đối xứng với M qua P
a) chứng minh tứ giác AMCQ là hthoi
b) gọi K là trung điểm AM , chứng minh B,K,Q thẳng hàng
c) tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCQ là hvuoong?

Cho tứ giác ABCD có góc C = 40 độ, góc D = 80 độ, AD = BC. E, F, M, N lần lượt là trung điểm của AB, DC, DB, AC. Chứng minh tứ giác EMFN là hình thoi (Toán học - Lớp 8)

Dang Son
Thứ 2, ngày 20/11/2017 16:30:25
cho tứ giác ABCD có góc C = 40 độ , góc D = 80 độ , AD = BC . E,F,M,N lần lượt là trung điểm của AB,DC,DB,AC
a, c/m tứ giác EMFN là hình thoi
b, tính góc MFN

Cho a, b, c thỏa mãn 1/a + 1/b + 1/c = 2 và 1/a^2 + 1//b^2 + 1/c^2 = 2. Tính 1/ab + 1/bc + 1/ca (Toán học - Lớp 8)

Kẻ bí ẩn
Thứ 2, ngày 20/11/2017 15:51:48
1/ Cho a,b,c thỏa mãn 1/a + 1/b + 1/c = 2 và 1/a^2 + 1//b^2 + 1/c^2 = 2 tính 1/ab + 1/bc + 1/ca
2/ Cho a^3 + b^3  + c^3 =3abc và a + b + c khác 0 .cm a=b=c

Tìm nghiệm tự nhiên: a) 3^y = x^2 - 5x + 7; b) 3^y = x^3 + x^2 + x + 1; c) 2^y = x^4 + x^3 + x + 1 (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyên Băng Noon
Thứ 2, ngày 20/11/2017 13:38:35
Tìm nghiệm tự nhiên
a) 3^y = x^2 - 5x + 7
b) 3^y = x^3 + x^2 + x + 1
c) 2^y = x^4 + x^3 + x + 1
d) 2^x + 57 = y^2
e) 8^x - 37 = y^3

Tìm các số nguyên x để các số sau là số chính phương: a) x(x + 2)(x^2 + 2x + 3); b) x(x + 1)(x + 7)(x + 8); c) x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 (Toán học - Lớp 8)

Nguyên Băng Noon
Thứ 2, ngày 20/11/2017 13:37:15
Tìm các số nguyên x để các số sau là số chính phương:
a) x(x + 2)(x^2 + 2x + 3)
b) x(x + 1)(x + 7)(x + 8)
c) x^4 + x^3 + x^2 + x + 1

Cho tứ giác ABCD có góc A = góc C = 90 độ. Các tia DA và CB cắt nhau tại E, các tia AB và CD cắt nhau tại F. Chứng minh góc E = góc F (Toán học - Lớp 8)

Dang Son
Thứ 2, ngày 20/11/2017 09:10:49
Cho tứ giác ABCD có góc A = góc C =90 độ , các tia DA và CB cắt nhau tại E, các tia AB và CD cắt nhau tại F
a, c/m góc E = góc F
b, tia phân giác của góc E cắt AB, CD theo thứ tự ở G và H. Tia phân giác của góc F cắt BC, AD theo thứ tự ở I và K. C/m GHIK là hình thoi

Cho x, y >0; x + y ∉ 1. Tìm GTNN của M = xy + 9/xy. Tìm GTNN của C = (x + 5)^4 + (x + 1)^4. Giá trị nguyên âm của n để (n^2 + 3n + 3)/(2n - 1) là số nguyên (Toán học - Lớp 8)

Nguyễn Duy Mạnh
Thứ 2, ngày 20/11/2017 09:04:18
Bài 1:
Cho x,y >0, x+y ∉ 1
Tìm Mmin=xy +9/xy
Bài 2:
Tìm số chính phương có 4 chữ số sao cho chữ số cuối là số nguyên tố, căn bậc 2 của số đó có tổng các chữ số là 1 số chính phương.
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của C=(x+5)^4+(x+1)^4
Bài 4: Giá trị nguyên âm của n để (n^2+3n+3)/(2n-1) là số nguyên
Bài 5:
Cho hình thoi ABCD. Kẻ BM ⊥ AD và BN ⊥ CD .Biết MN=1/2BD.Tính góc A=?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 472 2.298
2 Huyền Thu 409 1.694
3 DORAEMON 214 843
4 Bản năng vô cực 164 587
5 Nguyễn Thị Thu Trang 141 549
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top