Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh 25x/(y + z) + 4y/(z + x) + 9z/(x + y) < 12 (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyễn JN
Thứ 5, ngày 22/06/2017 15:40:43
1, Cho x,y,z là các số thực dương. Chứng minh: 
25x/(y+z) + 4y/(z+x) + 9z/(x+y) < 12
2, Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác biết p là nửa chu vi:
Chứng minh: 1/((p-a)^2) + 1/((p-b)^2)+1/((p-c)^2) > p /(p-a)(p-b)(p-c)

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x^4 - 47x^2y^2 + y^4. b) x^4 - 98x^2y^2 + y^4. c) x^3 - x (Toán học - Lớp 8)

Anh Anh
Thứ 5, ngày 22/06/2017 09:16:16
1. Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x^4 - 47x^2y^2 + y^4
b) x^4 - 98x^2y^2 + y^4
c) x^3 - x
2. Tìm x, y nguyên để x^4 + x^2y^2+ y^2 nguyên tố

Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H (D ∈ BC, E ∈ AC, F∈ AB). Chứng minh tam giác ADC đồng dạng tam giác BEC (Toán học - Lớp 8)

Giang Vũ
Thứ 4, ngày 21/06/2017 16:11:26
Cho tam giác ABC cân tại A,các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại A(D ∈ BC;E ∈ AC;F∈ AB).
a) Chứng minh tam giác ADC đồng dạng với tam giác BEC
b) Chứng minh AB.CE=BC.BD
c) Biết BC=12cm;AC=10cm.Tính EF? 

Tứ giác ABCD có AD = AB = BC và góc A + góc C = 180 độ. Chứng minh ABCD là hình thang cân (Toán học - Lớp 8)

NoName.17863
Thứ 3, ngày 20/06/2017 20:08:06
1. Tứ giác ABCD có AD = AB = BC và góc A + góc C = 180 độ. Chứng minh ABCD là hình thang cân
2. Trên đoạn thẳng AE lấy điểm C (CA > CE). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AE, vẽ các Δ đều ABC và CDE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BC, BE, DC, DA.
a. C/m ΔKCN đều.
b. C/m MK//AB và BD = 2KN
3. Cho ΔABC có đường cao AH. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC, HC. Vẽ DK⊥BC tại K. C/m tứ giác DEFK có:
a. DE//KF, DK//EF
b. DK = EF, DE = KF, DF = EK
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top