Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB) đường cao AH (H ∈ BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Thứ 7, ngày 21/01/2017 21:55:06 - Đăng lên từ Phan Văn Hiếu
Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB) đường cao AH (H ∈ BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E
1. Chứng minh rằng △BEC~△ADC. Tính độ dài đoạn BE theo m = AB
2. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng △BHM~△BEC. Tính số đo góc AHM
​3. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh GB/BC = HD/(AH + HC)<!--[if gte ms Equation 12]>HD HD

Tìm x: a) 4(x - 3)^2 - (2x - 1)(2x + 1) = 10. b) (x - 4)^2 - (x - 2)(x + 2) = 6 (Toán học - Lớp 8)

Thứ 7, ngày 21/01/2017 13:35:41 - Đăng lên từ chết thần
a) 4(x - 3)^2 - (2x - 1)(2x + 1) = 10
b) (x - 4)^2 - (x - 2)(x + 2) = 6
Google Facebook
scroll top