Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chứng minh các tứ giác AEDC và CMID nội tiếp. Chứng minh OK vuông góc với AC. Chứng minh tam giác HBO cân (Toán học - Lớp 9)

Linh Nguyen
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 22:51:27
Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn(O). Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Tia BO cắt (O) tại M, gọi I là giao điểm của BM và DE, K là giao điểm của AC và HM
a) Chứng minh các tứ giác AEDC và CMID nội tiếp
b) Chứng minh OK vuông góc với AC
c) Cho góc AOK=60. Chứng minh tam giác HBO cân

Chứng minh tam giác DEF có 3 góc nhọn. Chứng minh DF // BC. Chứng minh tứ giác BDFC nội tiếp (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Hải'Ss Tú
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 22:10:41
Cho ΔABC ( AB=AC). Cạnh AB,AC,BC tiếp xúc với dường tròn (O) tại D, E, F. BF cắt (O) tạo I, DI cắt BC tại M:
1 Cm: ΔDEF có 3 góc nhọn.
2 DF// BC
3 BDFC nội tiếp.
4 BC= BM
   CB CF

Cho phương trình: x^2 + ax + b - 3 = 0. Tìm a và b để phương trình có 2 nghiệm x1 và x2, thỏa x1 - x2 = 1 và x1^2 - x2^2 = 7 (Toán học - Lớp 9)

Phương Thảo
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:29:23
Cho pt x2+ax+b-3=0
a)Tìm a và b để pt có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa x1-x2=1 và x1 bình phương trừ x2 bình phương bằng 7
b) Cho b=0 chứng minh pt luôn có nghiệm
Khi đó tìm a để pt có 1 nghiệm là 1 và tìm nghiệm còn lại

Cho phương trình: x^2 - 2mx - 2m - 5 = 0, m là tham số. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m (Toán học - Lớp 9)

Phương Thảo
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:17:27
Cho pt x2-2mx-2m-5=0,m là tham số
a) Chứng minh rằng pt luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m
b) Tìm m để giá trị tuyệt đối của hiệu x1 và x2 (do không có sẵn nên em viết chữ )đạt giá trị nhỏ nhất (x1;x2 là 2 nghiệm của pt)

Một người dự định đi xe gắn máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90km. Vì có việc gấp phải đến B trước giờ dự định là 45p nên người ấy tăng vận tốc lên mỗi giờ 10km. Hãy tính vận tốc mà người đó dự định đi (Toán học - Lớp 9)

Phương Thảo
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:04:58
a) Một ng dự định đi xe gắn máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90km.Vì có việc gấp phải đến B trước giờ dự định là 45p nên ng ấy tăng vận tốc lên mỗi giờ 10km .Hãy tính vận tốc mà người đó dự định đi
b) Chứng minh rằng phương trình
x2-2(2m-1)x+4m-8=0, m là tham số ,luôn có 2 nghiệm phân biệt và khác 1 với mọi m∈ R

Cho phương trình: x^2 + 2(m + 1)x + m2 + 4m + 3 = 0. Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 (Toán học - Lớp 9)

Phương Thảo
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:00:02
Cho pt x2+2(m+1)x+m2+4m+3=0
a) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2
b) Khi đó đặt A=x1.x2-2(x1+x2) chứng minh
A=m2+8m+7
c) Tìm m để A đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị đó

Cho tam giác ABC. Dựng ra ngoài tam giác đó các tam giác đều BCD, ACE và ABF (Toán học - Lớp 9)

Mai Tuyết
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 20:43:28
Các bạn giải giúp mình 2 bài này nhé, mình cảm ơn nhiều lắm :)
Bài 8. Cho tam giác ABC. Dựng ra ngoài tam giác đó các tam giác đều BCD, ACE và ABF. Chứng minh rằng:
a)Đường tròn ngoại tiếp ba tam giác đều nói trên cùng đi qua 1 điểm
b) Ba dường thẳng AD, BE,CF cùng đi qua một điểm
c) Ba đoạn thẳng AD, BE, CF bằng nhau
Bài 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABI. Tiếp tuyến của đường tròn này tại I cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:
a)MN // CF
b) Tứ giác ABNM nội tiếp
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top