Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ C đến BM và H là chân đường vuông góc kẻ từ F đến AC (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Phạm Thư
Thứ 5, ngày 22/06/2017 15:58:04
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ C đến BM và H là chân đường vuông góc kẻ từ F đến AC. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào là đúng, nào là sai?
a) Tam giác HCD đồng dạnh tam giác ABM
b) AH = 2HD

Một đội sản xuất cần sản xuất một số sản phẩm trong thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện số người trực tiếp làm giảm đi 1 người, do vậy mỗi người phải tăng năng suất 25%. Tính số người lúc ban đầu (Toán học - Lớp 9)

Ella Nguyễn
Thứ 5, ngày 22/06/2017 09:34:54
1) Một đội sản xuất cần sản xuất một số sản phẩm trong tg nhất định. Nhưng khi thực hiện , số người trực tiếp làm giảm đi 1 người. do vậy mọi người phải tăng năng suất 25%. Tính số người lúc ban đầu
2) Tìm hai số biết tổng của chúng là 7, tổng bình phương là 289
3) Hai ôtô cùng khởi hành từ a đến b. ô tô thứ nhất đi nhanh hơn ô tô thứ hai 10km/h nên đến b trước ô tô 2 30 phút. tính vận tốc ô tô biết quãng đường ab dài 100km 
4) Một đội xe cần chuyên chở 360 tấn hàng. Nếu bớt đi 3 xe thì mỗi xe phải chở thêm 6 tấn. Hỏi đội có vào nhiều xe
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top