Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho PA là tiếp tuyến của (O) ở A, dây BC song song với PA, hai đường thẳng PB và PC cắt (O) ở K. Gọi I là giao điểm KL và PA (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

giap tran giap
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:39:06
Cho PA là tiếp tuyến của (O) ở A, dây BC song song với PA, hai đường thẳng PB và PC cắt (O) ở K. Gọi I là giao điểm KL và PA
a) IA^2 =IL.IK
b) góc IPL=góc PKI
c) I là trung điểm PA

Cho đường tròn (O;5cm), vẽ dây BC không đi qua tâm. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M. Đường thẳng đi qua M cắt đường tròn tâm O tại N và P (Toán học - Lớp 9)

Thảo Trinh
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 19:17:49
Cho đường tròn (O;5cm), vẽ dây BC không đi qua tâm. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M. Đường thẳng đi qua M cắt đường tròn tâm O tại N và P, sao cho O nằm trong góc PMC và N nằm giữa M và P. Trên cung nhỏ NP lấy điểm A là điểm chính giữa cung NP. Nối AB và AC lần lượt cắt NP ở D và E.
a) Chứng minh rằng góc ADE = góc ACB
b) Cho BC = 8cm, MO = căn 73cm. Tính MB
c) Chứng minh rằng MD.ME = MN.MP

Cho phương trình x^2 - 4x + m = 0 có x1, x2 là 2 nghiệm. Tìm m để x1^2 + x2^2 = 5, x1 - x2 = 2. Phân tích 300 ra 2 thừa số mà tổng chúng là 35 (Toán học - Lớp 9)

Thủy Tiên
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 18:30:07

Bài 1. Cho phương trình x^2 - 4x + m = 0 có x1, x2 là 2 nghiệm. Tìm m để x1^2 + x2^2 = 5, x1 - x2 = 2
Bài 2. Phân tích 300 ra 2 thừa số mà tổng chúng là 35

Với giá trị nào của m thì 5x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0 có nghiệm kép (Toán học - Lớp 9)

Thủy Tiên
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 16:33:20
Với giá trị nào của m thì:
5x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0 có nghiệm kép
2) Phương trình 2x^2 - (m - 1)x - 3 + m = 0:
Xác định m để PT có nghiệm x = 2, tìm nghiệm còn lại.
Tính tổng và tích hai nghiệm của PT khi m = 2

Cho đường tròn (O). Một điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm). Kẻ đường kính AOC và dây AB vuông góc với OM tại H (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 11:06:26
Cho đường tròn (O). Một điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm). Kẻ đường kính AOC và dây AB vuông góc với OM tại H.
1. Chứng minh BC // OM và tứ giác AOBM nội tiếp đường tròn.
2. Kẻ dây CN của đường tròn (O) đi qua H. Tia MN cắt (O) tại điểm thứ hai D. Chứng minh MA^2 = MN.MD.
3. Chứng minh: B, O, D thẳng hàng.

Cho phương trình: x - 2√x + m = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 10:57:52
1. Cho phương trình: x - 2√x + m = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
2. Cho hệ phương trình:
mx - 2y = 2m
-2x + y = m + 1
Tìm giá trị nguyên của m để biểu thức: (x - y). 1/(m + 2) có giá trị là số nguyên với (x; y) là nghiệm của hệ phương trình trên.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top