Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Từ một tấm bìa hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AB = 3,6dm, chiều dài AD = 4,85dm, người ta cắt một phần tấm bìa để làm mặt quanh của một hình nón với đỉnh A và đường sinh bằng 3,6dm, sao cho mặt xung quanh này lớn nhất. Mặt đáy của hình nón được cắt trong phần còn lại của tấm bìa ABCD (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Ngọc Mai
Thứ 6, ngày 24/03/2017 22:05:42
Từ một tấm bìa hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AB = 3,6dm, chiều dài AD = 4,85dm, người ta cắt một phần tấm bìa để làm mặt quanh của một hình nón với đỉnh A và đường sinh bằng 3,6dm, sao cho mặt xung quanh này lớn nhất. Mặt đáy của hình nón được cắt trong phần còn lại của tấm bìa ABCD
Từ một tấm bìa hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AB = 3,6dm, chiều dài AD = 4,85dm, người ta cắt một phần tấm bìa để làm mặt quanh của một hình nón với đỉnh A và đường sinh bằng 3,6dm, sao cho mặt xung quanh này lớn nhất. Mặt đáy của hình nón được cắt trong phần còn lại của tấm bìa ABCD.
a) Tính V hình nón được tạo thành?
b) Chứng tỏ rằng có thể cắt được nguyên vẹn hình tròn đáy mà chỉ sử dụng phần còn lại của tấm bìa ABCD sau khi đã cắt xong mặt xung quanh hình nón nói trên

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, tiếp tuyến Ax. Điểm C thuộc nửa đường tròn. Tia phân giác của góc CAx cắt nửa đường tròn ở E. Tia BE cắt AC và Ax lần lượt tại H và M. Nối AE cắt BC tại K. a) Chứng minh tứ giác EHCK nội tiếp. b) Chứng minh tam giác BAK cân (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 6, ngày 24/03/2017 19:44:31
Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, tiếp tuyến Ax. Điểm C thuộc nửa đường tròn. Tia phân giác của góc CAx cắt nửa đường tròn ở E. Tia BE cắt AC và Ax lần lượt tại H và M. Nối AE cắt BC tại K
a) Chứng minh tứ giác EHCK nội tiếp
b) Chứng minh tam giác BAK cân
c) Chứng minh ME.MB = MK^2

Cho parabol (P): y = mx^2 và đường thẳng (d): y = x + 6. a) Tìm giá trị của m biết (P) đi qua điểm (-2;4). b) Với m tìm được của câu a, hãy tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) và (P). Từ đó tính diện tích tam giác OAB (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 6, ngày 24/03/2017 19:42:14
1) Giải phương trình: 3x^2 - 6x - 2 = 0
2) Cho parabol (P): y = mx^2 và đường thẳng (d): y = x + 6
a) Tìm giá trị của m biết (P) đi qua điểm (-2;4)
b) Với m tìm được của câu a, hãy tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) và (P). Từ đó tính diện tích tam giác OAB

Cho biểu thức P = √x + 6/√x - 2. Tìm x để P = 15/7 (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 6, ngày 24/03/2017 19:21:25
1) Cho biểu thức P = √x + 6/√x - 2. Tìm x để P = 15/7
2) Cho biểu thức Q = √x/√x - 2 + 4x/2√x - x (với x > 0, x khác 4)
a) Rút gọn biểu thức Q
b) Tìm x để Q + 1/P > -1

Ông Sáu gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 1 năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn một năm, ông Sáu không đến nhận tiền lãi mà để thêm một năm nữa mới lãnh (Toán học - Lớp 9)

Plisetsky Yuratchka
Thứ 6, ngày 24/03/2017 19:19:31
Ông Sáu gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 1 năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn một năm, ông Sáu không đến nhận tiền lãi mà để thêm một năm nữa mới lãnh. Khi đó số tiền lãi có được sau năm đầu tiên sẽ được ngân hàng cộng dồn vào số tiền gửi ban đầu để thành số tiền gửi cho năm kế tiếp với lãi suất cũ. Sau hai năm ông Sáu nhận được số tiền là 112.360.000 đồng (kể cả gốc lẫn lãi). Hỏi ban đầu ông Sáu đã gửi bao nhiêu tiền?
(Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Cho Δ ABC vuông tại A (AC > AB) AB = 3, góc ACB = 30°. Kẻ đường cao AH, trên đoạn HC lấy điểm D. Từ C kẻ CE ⊥ AD, từ D kẻ DI ⊥ AC. a) Chứng minh tứ giác CEDI và AHEC nội tiếp. b) Chứng minh EA là phân giác của góc HEI. c) Tính độ dài cung AH của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC (Toán học - Lớp 9)

Nguyên Thảo Võ
Thứ 6, ngày 24/03/2017 12:57:48
Cho Δ ABC vuông tại A (AC > AB) AB = 3, góc ACB = 30°. Kẻ đường cao AH, trên đoạn HC lấy điểm D. Từ C kẻ CE ⊥ AD, từ D kẻ DI ⊥ AC
a) Chứng minh tứ giác CEDI và AHEC nội tiếp
b) Chứng minh EA là phân giác của góc HEI
c) Tính độ dài cung AH của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O), M là điểm thuộc cung nhỏ AC. Vẽ MH vuông góc với BC tại H, MI vuông góc AC tại I. Chứng minh góc IHM = góc ICM; Đường thẳng HI cắt đường thẳng AB tại K. Chứng minh MK vuông góc với BK (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 5, ngày 23/03/2017 20:21:33
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O), M là điểm thuộc cung nhỏ AC. Vẽ MH vuông góc với BC tại H, MI vuông góc AC tại I.
a) Chứng minh góc IHM = góc ICM
b) Đường thẳng HI cắt đường thẳng AB tại K. Chứng minh MK vuông góc với BK
c) Chứng minh tam giác MIH đồng dạng với tam giác MAB
d) Gọi E là trung điểm của IH và F là trung điểm AB. Chứng minh tứ giác KMEF nội tiếp từ đó suy ra ME vuông góc với EF.

Giải phương trình: a) 2x - 5/x - 1 = 3x/x - 2. b) 4x/x + 2 = x + 1/x - 2. c) x^2 - 3x + 5/x^2 - x - 6 = 1/x - 3 (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 5, ngày 23/03/2017 19:56:32
Giải phương trình:
a) 2x - 5/x - 1 = 3x/x - 2
b) 4x/x + 2 = x + 1/x - 2
c) x^2 - 3x + 5/x^2 - x - 6 = 1/x - 3
d) 2x/x - 2 - 5/x - 3 = 5/x^2 - 5x + 6

Giải phương trình: a) 2x - 1/x + 1 + 3x - 1/x + 2 = x - 7/x - 1 + 4. b) x + 5/3 - x - 3/5 = 5/x - 3 - 3/x + 5. c) 1/3x^2 - 27 + 3/4 = 1 + 1/x - 3 (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 5, ngày 23/03/2017 19:52:15
Giải phương trình:
a) 2x - 1/x + 1 + 3x - 1/x + 2 = x - 7/x - 1 + 4
b) x + 5/3 - x - 3/5 = 5/x - 3 - 3/x + 5
c) 1/3x^2 - 27 + 3/4 = 1 + 1/x - 3
d) (1 + x/1 - x - 1 - x/1 + x) : (1 + x/1 - x - 1) = 3/14 - x
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 214 861
2 Cô giáo Lan 125 568
3 Trinh Le 123 554
4 Nguyễn Thu Hằng 109 419
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top