Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 3 phích nước, phích 1 chứa 300 gam nước ở nhiệt độ t1 = 40 độ C, phích 2 chứa nước ở nhiệt độ t2 = 80 độ C, phích 3 chứa nước ở nhiệt độ t3 = 30 độ C (Vật lý - Lớp 9)

duong tran
Thứ 7, ngày 24/06/2017 15:08:01
Có 3 phích nước . phích 1 chứa 300 gam nước ở nhiệt độ t1 = 40'C. phích 2 chứa nước ở nhiệt độ t2 = 80'C, phích 3 chứa nước ở nhiệt độ t3 = 30'C. người ta rót nước từ phích 2 và phích 3 vào phích 1 sao cho lượng nước trong phích 1 tăng gấp đôi và khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ trong phích 1 là t = 50'C . tính lượng nước đã rót từ mỗi phích?

Giữa hai đầu A và B của một mạch điện có mắc song song ba dây dẫn có điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, và R3 = 20Ω. Tìm điện trở tương đương của ba điện trở (Vật lý - Lớp 10)

Đặng Thu Hảo
Thứ 6, ngày 23/06/2017 21:23:07
​Giữa hai đầu A và B của một mạch điện có mắc song song ba dây dẫn có điện trở R1 = 4 ôm, R2 = 5 ôm, và R3 = 20 ôm
a) Tìm điện trở tương đương của ba điện trở đó
b) Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu A, B và cường độ dòng trong mỗi nhánh nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 5A

Một chuyển động trong nửa đầu quãng đường đầu có vận tốc không đổi v1, trong nửa quãng đường còn lại có vận tốc v2. Tính vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường (Vật lý - Lớp 8)

NoName.18045
Thứ 6, ngày 23/06/2017 16:15:22
Giúp em giải bài này với nha mọi người (cố gắng giải chi tiết giùm em với nha) Một chuyển động trong nửa đầu quãng đường, chuyển động có vận tốc không đổi v1, trong nửa quảng đường còn lại có vận tốc v2. Tính vận tốc trung bình của nó trên toàn bộ quãng đường. Chứng tỏ rằng vận tốc trung bình này không lớn hơn trung bình cộng của hai vận tốc v1 và v2

Người ta thả vào một nhiệt lượng kế đang chứa m1 = 0.5kg nước ở t = 10°C một cục đá có m2 = 1kg ở t = -30°C. Tính nhiệt độ và thể tích của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt (Vật lý - Lớp 9)

Nguyên Nhóc
Thứ 6, ngày 23/06/2017 15:49:26
Người ta thả vào một nhiệt lượng kế (NLK) đang chứa m1 = 0.5kg nước ở t = 10°C một cục đá có m2 = 1kg ở t = -30°C
1. Tính nhiệt độ và thể tích của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt
2. Ngay sau đó, người ta thả vào NLK 1 cục nước đá khác có t=0°C, giữa nó có chứa 1 cục đồng nhỏ m3=10g, còn phần nước đá bao quanh cục đông là m2'=0.2 kg
Hỏi phải rót thêm bao nhiêu nước ở t=10°C để cục nước đá có chứa đồng chìm xuống?
Biết c nước đá= 2100J/kg.k, c nước= 4200J/kg.k , D nước =1000kh/m3, D nước đá = 900 kg/m3, D đồng = 8900 kg/m3, λ=335Kj/kg

Hai điện trở R1 = 30Ω và R2 = 15Ω mắc nối tiếp vào 2 điểm A và B thì có hiệu điện thế không đổi U AB = 9V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch AB, hiệu điện thế giữa 2 đầu U1, U2 và công suất tiêu thụ P1, P2 (Vật lý - Lớp 9)

nguyễn thanh hằng
Thứ 6, ngày 23/06/2017 08:42:30
Hai điện trở R1 = 30Ω và R2 = 15Ω mắc nối tiếp vào 2 điểm A và B thì có hiệu điện thế không đổi U AB = 9V
a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch AB, hiệu điện thế giữa 2 đầu U1, U2 và công suất tiêu thụ P1, P2
b) Thay điện trở R1 bằng 1 bóng đèn Đ (6V - 2,4W) thì đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa 5 lít nước ở 80 độ C, bình 2 chứa 2 lít nước ở 20 độ C. Đầu tiên rót một phần nước ở bình 1 sang bình 2. Sau khi nhiệt độ cân bằng, người ta lại rót từ bình 2 sang bình 1 cùng 1 lượng nước như lần đầu. Nhiệt độ sau cùng của nước trong bình 1 là 76 độ C (Vật lý - Lớp 8)

Trần Thanh Mai
Thứ 5, ngày 22/06/2017 17:48:37
1, Hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa 5 lít nước ở 80 độ C; bình 2 chứa 2 lít nước ở 20 độ C. Đầu tiên rót một phần nước ở bình 1 sang bình 2. Sau khi nhiệt độ cân bằng, người ta lại rót từ bình 2 sang bình 1 cùng 1 lượng nước như lần đầu. Nhiệt đọ sau cùng của nước trong bình 1 là 76 độ C.
a, Tính lượng nước đã rót mỗi lần ?
b, Tính nhiệt đọ cân bằng của bình 2 ?
2, Giải bài 1 cho lần rót tiếp theo.
a, Tìm nhiệt đọ cân bằng của bình 2 cho lần rót tiếp theo ?
b, Tìm nhiệt đọ cân bằng của bình 1 lần tiếp theo, biết lượng nước rót mỗi lần như bài trên.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top