Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hai bến A và B ở cùng một phía bờ sông. Một ca nô xuất phát từ bến A, chuyển động liên tục qua lại giữa A và B với vận tốc so với dòng nước là v1 = 30 km/h. Cùng thời điểm ca nô xuất phát, một xuồng máy bắt đầu chạy từ bến B theo chiều tới bến A với vận tốc so với dòng nước là v2 = 9 km/h (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 5, ngày 25/05/2017 08:37:27
Câu 1
Hai bến A và B ở cùng một phía bờ sông. Một ca nô xuất phát từ bến A, chuyển động liên tục qua lại giữa A và B với vận tốc so với dòng nước là v1 = 30 km/h. Cùng thời điểm ca nô xuất phát, một xuồng máy bắt đầu chạy từ bến B theo chiều tới bến A với vận tốc so với dòng nước là v2 = 9 km/h. Trong thời gian xuồng máy chạy từ Bến A thì ca nô chạy liên tục không nghỉ được 4 lần khoảng cách từ A đến B và về A cùng lúc với xuồng máy. Hãy tính vận tốc và hướng chảy của dòng nước. Giả thiết chế độ hoạt động của ca nô và xuồng máy là không đổi bỏ qua thời gian ca nô đổi hướng khi đến A và B, chuyển động của ca nô và xuồng máy đều là những chuyển động thẳng đều.
Câu 2
​Cho một cầu thang cuốn từ tầng trệt lên tầng lầu. Một người đứng yên trên cầu thang, cầu thang cuốn đưa lên lầu trong thời gian t1 = 1 phút. Nếu cầu thang không chuyển động, thì người đó phải đi bộ trên cầu thang cuốn đó để lên lầu mất thời gian t2 = 2 phút. Nếu cầu thang chuyển động, đồng thời người đó cũng đi bộ trên cầu thang thì phải mất thời gian bao lâu để người đó lên tới lầu.

Một người đi xe máy từ Tuy Hòa đến Sông Cầu và trở về Tuy Hòa. Khi đi từ Tuy Hòa đến Sông Cầu: Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc không đổi 40km/h, trên nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc không đổi 60km/h (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 4, ngày 24/05/2017 18:38:40
Một người đi xe máy từ Tuy Hòa đến Sông Cầu và trở về Tuy Hòa. Khi đi từ Tuy Hòa đến Sông Cầu: Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc không đổi 40km/h, trên nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc không đổi 60km/h. Khi đến Sông Cầu, người ấy lập tức quay về Tuy Hòa (bỏ qua thời gian quay đầu). Trong nửa thời gian đi từ Sông Cầu về Tuy Hòa người đó đi với vận tốc không đổi 54km/h, trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc không đổi 30km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trong cả quá trình chuyển động

Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f, đặt một vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A thuộc trục chính), trước thấu kính một đoạn d, cho ảnh A'B' rõ nét hứng được trên màn (màn vuông góc với trục chính) cách thấu kính một đoạn d' (Vật lý - Lớp 9)

NoName.16443
Thứ 4, ngày 24/05/2017 14:05:06
Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f, đặt một vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A thuộc trục chính), trước thấu kính một đoạn d, cho ảnh A'B' rõ nét hứng được trên màn (màn vuông góc với trục chính) cách thấu kính một đoạn d'
a) Chứng minh 1/f = 1/d + 1/d'
b) Biết thấu kính này có tiêu cự 12,5cm và L là khoảng cách từ vật AB đến ảnh A'B'. Hỏi L nhỏ nhất là bao nhiêu để có ảnh rõ nét của vật trên màn
c) Cho L = 90cm. Xác định vị trí thấu kính

Đầu A của một sợi dây dài vô hạn dao động điều hòa với phương trình u = 5cos2πft (mm;s), theo phương vuông góc với phương truyền sóng (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Minh Khánh
Thứ 3, ngày 23/05/2017 20:58:51
Đầu A của một sợi dây dài vô hạn dao động điều hòa với phương trình u = 5cos2πft (mm;s), theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Điểm M và N trên dây dao động lần lượt cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn, khoảng cách MN = 20cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Tần số f bằng bao nhiêu?

Hai xe chuyển động đều. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách hai xe tăng 15 km. Nếu chuyển động ngược chiều thì sau mỗi 20 phút khoảng cách giảm 30 km. Tính vận tốc mỗi xe (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 3, ngày 23/05/2017 18:35:52
Câu 1. Hai xe chuyển động đều. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách hai xe tăng 15 km. Nếu chuyển động ngược chiều thì sau mỗi 20 phút khoảng cách giảm 30 km. Tính vận tốc mỗi xe?
Câu 2. Một chiếc xuồng máy chuyển động đều trên một dòng sông AB dài 60km. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B thì mất 2giờ, còn nếu chạy ngược dòng từ B đến A thì phải mất 4 giờ. Vận tốc của dòng nước chạy ổn định là bao nhiêu?
Câu 3. Một thỏi thép hình hộp chữ nhật có kích thước 20 x 15 x 60 (cm). Biết khối lượng riêng của thép là . Áp suất lớn nhất mà nó có thể tác dụng lên mặt sàn là bao nhiêu?

Nhà An có 5 người về quê ăn tết. Khi 5 người bắt đầu đi bộ từ bến xe về nhà thì chú Thành cũng bắt đầu đạp xe từ nhà đi đón. Khi gặp, chú Thành chỉ chở được một người về nhà (Vật lý - Lớp 9)

Nguyễn Thoa
Thứ 3, ngày 23/05/2017 13:13:08
Nhà An có 5 người về quê ăn tết. Khi 5 người bắt đầu đi bộ từ bến xe về nhà thì chú Thành cũng bắt đầu đạp xe từ nhà đi đón. Khi gặp, chú Thành chỉ chở được một người về nhà, trong khi đó những người còn lại vẫn tiếp tục đi bộ, cứ như thế cho tới khi cả 5 người được chú Thành chở về nhà. Biết rằng nhà cách bến xe 15km, vận tốc xe đạp là 8km/h, vận tốc đi bộ của cả nhà An là 2km/h. Tính tổng quãng đường mà chú Thành đạp xe đi được kể từ lúc xuất phát đến lúc mọi người được chở về nhà. Bỏ qua thời gian lên, xuống xe và quay đầu xe

Một chiếc xe chuyển động thẳng đều từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định là t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 54km/h, thì xe sẽ đến B sớm hơn 12 phút so với quy định (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 3, ngày 23/05/2017 12:54:11
Câu 1
Một chiếc xe chuyển động thẳng đều từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định là t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 54km/h, thì xe sẽ đến B sớm hơn 12 phút so với quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2 = 18km/h, thì xe sẽ đến B chậm hơn 24 phút so với quy định.
a. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t.
b. Nếu xe chuyển động từ A đến B trong nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1 và nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2 thì xe sẽ đến B sớm hơn hay chậm hơn bao nhiêu so với thời gian quy định? Tính vận tốc trung bình của xe trên đoạn đường AB khi đó
Câu 2
​Cho một cầu thang cuốn từ tầng trệt lên tầng lầu. Một người đứng yên trên cầu thang, cầu thang cuốn đưa lên lầu trong thời gian t1 = 2 phút. Nếu cầu thang không chuyển động, thì người đó phải đi bộ trên cầu thang cuốn đó để lên lầu mất thời gian t2 = 3 phút. Nếu cầu thang chuyển động, đồng thời người đó cũng đi bộ trên cầu thang thì phải mất thời gian bao lâu để người đó lên tới lầu.

Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc v1 = 80km/h trên nửa đoạn đường đầu tiên AI. Nửa thời gian đầu để đi đoạn đường còn lại IB với vận tốc v2 = 60km/h và nửa thời gian sau đi với vận tốc v3 = 40km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 3, ngày 23/05/2017 12:49:50
Câu 1
Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc v1 = 80km/h trên nửa đoạn đường đầu tiên AI. Nửa thời gian đầu để đi đoạn đường còn lại IB với vận tốc v2 = 60km/h và nửa thời gian sau đi với vận tốc v3 = 40km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB.
Câu 2
Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B ở cùng một bên bờ sông với vận tốc đối với nước là v1= 4km/h, cùng lúc đó một ca nô chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối với nước là v2 = 12km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 6 lần quãng đường đó và về đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định:
a, Hướng và độ lớn vận tốc của nước sông.
b, Nếu nước chảy nhanh hơn thì thời gian ca nô đi và về từ bến A đến bến B (như câu a) có thay đổi không? Vì sao?

Hai canô xuất phát đồng thời từ một cái phao được neo cố định ở giữa một dòng sông rộng. Các canô chuyển động sao cho quỹ đạo của chúng luôn là hai đường thẳng vuông góc nhau, canô A đi dọc theo bờ sông (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Thoa
Thứ 3, ngày 23/05/2017 12:46:41
Câu 1
Hai canô xuất phát đồng thời từ một cái phao được neo cố định ở giữa một dòng sông rộng. Các canô chuyển động sao cho quỹ đạo của chúng luôn là hai đường thẳng vuông góc nhau, canô A đi dọc theo bờ sông. Sau khi đi được cùng quãng đường L đối với phao, hai canô lập tức quay trở về phao. Cho biết độ lớn vận tốc của mỗi canô đối với nước luôn gấp n lần vận tốc u của dòng nước so với bờ. Gọi thời gian chuyển động đi và về của mỗi canô A và B lần lượt là tA và tB (bỏ qua thời gian quay đầu). Xác định tỉ số tA/tB.
Câu 2
Lúc 7 giờ, một người đi xe máy từ thành phố A về thành phố B với vận tốc 35km/h, thành phố A cách thành phố B 120km. Lúc 8 giờ, một xe ô tô đi từ thành phố B về thành phố A với vận tốc 50km/h.
a. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách thành phố B bao nhiêu km?
b. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe máy và ô tô, biết rằng người đó cũng khởi hành từ lúc 8 giờ. Tính vận tốc của người đi bộ đó, điểm khởi hành của người đó cách thành phố B bao nhiêu và người đó đi theo hướng nào?

Trước đèn tín hiệu dừng một đoàn ô tô 10 chiếc, chiếc nọ đỗ sau chiếc kia, độ dài của mỗi ô tô là L = 4,5m. Khoảng cách các ô tô cạnh nhau là s = 1m. Sau khi đèn xanh bật, chiếc xe đầu tiên khởi hành với vận tốc 54km/h và chuyển động đều với vận tốc đó (Vật lý - Lớp 8)

NoName.16372
Thứ 3, ngày 23/05/2017 10:56:40
Trước đèn tín hiệu dừng một đoàn ô tô 10 chiếc, chiếc nọ đỗ sau chiếc kia, độ dài của mỗi ô tô là L = 4,5m. Khoảng cách các ô tô cạnh nhau là s = 1m. Sau khi đèn xanh bật, chiếc xe đầu tiên khởi hành với vận tốc 54km/h và chuyển động đều với vận tốc đó. Người lái xe thứ hai thực hiện như người lái xe thứ nhất nhưng chậm hơn t = 1,6s kể từ khi xe thứ nhất rời vị trí. Người lái xe tiếp theo thực hiện như người lái xe trước với khoảng thời gian trên. Độ dài l của đoàn xe trên là bao nhiêu nếu tất cả đoàn xe chuyển động với vận tốc v?

Bạn Hà đi du lịch trên sông bằng chiếc bè và sau 1 giờ đi được từ bến A đến bến B. Đến bến B bạn Hà phát hiện mình quên chiếc túi ở bến A. Hà đã thuê một chiếc thuyền máy từ bến B về bến A để kịp tìm túi và trở lại B ngay sau đó (Vật lý - Lớp 8)

NoName.16370
Thứ 3, ngày 23/05/2017 10:39:21
Bạn Hà đi du lịch trên sông bằng chiếc bè và sau 1 giờ đi được từ bến A đến bến B. Đến bến B bạn Hà phát hiện mình quên chiếc túi ở bến A. Hà đã thuê một chiếc thuyền máy từ bến B về bến A để kịp tìm túi và trở lại B ngay sau đó. Thời gian cả đi và về bằng thuyền máy là 32 phút. Hỏi bạn Hà đi từ B về A mất bao lâu. Biết thuyền máy chạy với công suất không đổi cả đi và về. Bỏ qua thời gian lấy túi ở bến A

Một mẩu hợp kim thiếc chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim (Vật lý - Lớp 8)

Foolish Girl (TN)
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:15:26
Cho khối lượng riêng của thiếc là : D1= 7300kg/m^3 và của chì là D2 = 11300kg/m^3, coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích của kim loại thành phần

Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về điểm B với vận tốc ban đầu v1 = 32m/s. Biết rằng cứ sau một giây vận tốc của động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều (Vật lý - Lớp 8)

Foolish Girl (TN)
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:06:27
Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về điểm B với vận tốc ban đầu v1=32m/s. Biết rằng cứ sau một giây vận tốc của động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều
a) Sau bao lâu động tử đến được điểm B , biết rằng khoảng cách AB= 60m?
b) 3 giay sau kể từ lúc động tử xuất phát , một động tử khác cũng xuất phát từ điểm A chuyển động về B với vận tốc không đổi v2=31m/s. Hai động tử có gặp nhau không, nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó??
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top