Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đoạn dây dẫn thẳng AB đặt trong không khí có dòng điện không đổi với cường độ dòng điện 20A chạy qua. Xác định vecto cảm ứng từ B và vecto cường độ từ trường H tại điểm M trên đường trung trực của dây, cách dây một đoạn = 5cm và nhìn A, B dưới góc 60 độ (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Trương Diệu
Thứ 3, ngày 09/05/2017 10:18:37
1. Tại sao ở đâu có từ trường ở đó có điện trường?
2. Đoạn dây dẫn thẳng AB đặt trong không khí có dòng điện không đổi với cường độ dòng điện 20A chạy qua. Xác định vecto cảm ứng từ B và vecto cường độ từ trường H tại điểm M trên đường trung trực của dây, cách dây một đoạn = 5cm và nhìn A, B dưới góc 60 độ.

Cho mạch điện chỉnh lưu như hình vẽ 1.16. Nếu R L = 10 ôm, C = 1000 μF. Xác định điện áp ra V LDC? (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Phươc Sang
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 15:40:59
Cho mạch điện chỉnh lưu như hình vẽ 1.16. Nếu R L = 10 ôm, C = 1000 μF. Xác định điện áp ra V LDC?
Cho em trong ví dụ (a) thì trong công thức có giá trị f. Vậy f tính sao vậy ạ? Đây là bài tập trong phần diode chỉnh lưu, môn kỹ thuật điện tử. Em xin cảm ơn!

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của electron khỏi kẽm đơn vị jun và eV = 1,6.10^-9 (Vật lý - Đại học)

NoName.11481
Thứ 7, ngày 15/04/2017 19:19:18
1. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của electron khỏi kẽm đơn vị jun và eV = 1,6.10^-9
2. Ion crom trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đo có bước sóng 0,649μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, ion phát ra ánh sáng nói trên

Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V. Phụ tải gồm 3 pha. Pha A gồm 5 bóng điện. Pha B gồm 4 bóng điện. Pha C gồm 6 bóng điện. Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V. Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.4507
Thứ 6, ngày 23/12/2016 14:34:01
Câu 1. Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V.
- Phụ tải gồm 3 pha.
+ Pha A gồm 5 bóng điện.
+ Pha B gồm 4 bóng điện.
+ Pha C gồm 6 bóng điện.
Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V
Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch.
Câu 2. Xác định sai số ngẫu nhiên của các mặt sắc suất đang tìm. p = 0,98. Của 1 phép đo điện trở bằng câu khớp với kết quả như sau (đm = mΩ)
140;25. 140;5. 141;75. 139;5. 140;5. 126;75. 141;15. 142;27. 140;75. 144;15. 140;15. 142;75.
Biết sai số ngẫu nhiên co phân số chuẩn với
Kgt = (m . p) = ( 0.98) = 2;685
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top