Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2. Vẽ đồ thị trên trục PV. Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Sang Alex
Thứ 5, ngày 14/12/2017 07:30:25
Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2. Vẽ đồ thị trên trục PV. Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi
Một lượng khí thực hiện biến đổi chu trình như trên đồ thị biết T1 = 300K, V1 = 1l, T3 = 1600K, V3 = 4l ở đktc. Khi đó Vo = 5l, p0 = 10^5 N/m^2.
Vẽ đồ thị trên trục PV
Tính công thực hiện đc sau 1 chu trình biến đổi

​Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms2. Tìm cơ năng của vật. (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Trần Huy
Thứ 4, ngày 22/11/2017 17:37:28
​Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms2
1. Tìm cơ năng của vật.
2. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được.
3. Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.
4. Tại vị trí nào vật có động năng bằng ba lần thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.

Một vật được ném thẳng đứng lên cao so với vận tốc là 20m/s, từ độ cao h so với mặc đất. Khi chạm đất vật tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản của không khí lấy g = 10m/s (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Huynh Muội
Thứ 6, ngày 17/11/2017 21:08:34
Một vật được ném thẳng đứng lên cao so với vận tốc la 20m/s từ độ cao h so với mặc đất. Khi chạm đất vật tốc của vật là 30m/s bỏ qua sức cản của không khí lấy g=10m/s hãy tính
a độ cao h
b độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất 
c vận tốc của vât khi động năng bằng 3 lần thế năng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/12 | Tháng 12-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DORAEMON 1.224
2 Huyền Thu 838
3 Trịnh Quang Đức 836
4 Phạm Ngọc Na (pb) 705
5 Nhật Tường 584
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DORAEMON 390 1.724
2 Trịnh Quang Đức 327 1.449
3 Huyền Thu 260 1.136
4 Nguyễn Trần Lam Phong 239 1.048
5 Nguyễn Xuân Hiếu 207 1.031
Giải thưởng T.11 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top