Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của electron khỏi kẽm đơn vị jun và eV = 1,6.10^-9 (Vật lý - Đại học)

NoName.11481
Thứ 7, ngày 15/04/2017 19:19:18
1. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của electron khỏi kẽm đơn vị jun và eV = 1,6.10^-9
2. Ion crom trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đo có bước sóng 0,649μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, ion phát ra ánh sáng nói trên

Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V. Phụ tải gồm 3 pha. Pha A gồm 5 bóng điện. Pha B gồm 4 bóng điện. Pha C gồm 6 bóng điện. Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V. Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.4507
Thứ 6, ngày 23/12/2016 14:34:01
Câu 1. Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V.
- Phụ tải gồm 3 pha.
+ Pha A gồm 5 bóng điện.
+ Pha B gồm 4 bóng điện.
+ Pha C gồm 6 bóng điện.
Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V
Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch.
Câu 2. Xác định sai số ngẫu nhiên của các mặt sắc suất đang tìm. p = 0,98. Của 1 phép đo điện trở bằng câu khớp với kết quả như sau (đm = mΩ)
140;25. 140;5. 141;75. 139;5. 140;5. 126;75. 141;15. 142;27. 140;75. 144;15. 140;15. 142;75.
Biết sai số ngẫu nhiên co phân số chuẩn với
Kgt = (m . p) = ( 0.98) = 2;685

Một bản mỏng hình nêm có n = 1,52 và có góc nghiêng a = 2'. Chiếu một chùm sáng phẳng đơn sắc vuông góc với mặt dưới của bản mỏng. Hãy xác định bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc nếu khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp bằng i = 0.3 µm (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Văn Dương Nguyễn
Thứ 5, ngày 08/12/2016 16:22:34
Câu 1. Một bản mỏng hình nêm có n = 1,52 và có góc nghiêng a = 2'. Chiếu một chùm sáng phẳng đơn sắc vuông góc với mặt dưới của bản mỏng. Hãy xác định bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc nếu khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp bằng i = 0.3 µm.
Câu 2. Chùm sáng song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng-lồi, có bán kính mặt lồi bằng 8,6m. Quan sát hệ vân tròn Niuton trong chùm sáng phản xạ người ta đo được bán kính vân sáng thứ tư bằng 4,5 mm. Xác định ánh sáng của chùm sáng đơn sắc. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân tối bậc không.
Câu 3. Chùm sáng song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng-lồi R=6,4 m. Quan sát hệ vân tròn Niuton thấy bán kính của hai vân tối kế tiếp lần lượt bằng 4,0 mm và 4,38 mm. Hãy xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc và số thứ tự của các vân tối nói trên.
Câu 4. Một thấu kính phẳng lồi đặt trên một bản thủy tinh phẳng. Đỉnh của mặt lồi thấu kính không tiếp xúc với bản thủy tinh do có một hạt bụi giữa chúng. Cho một chùm sáng đơn sắc song song có λ = 0.65 µm, chiếu vuông góc tới mặt bản thủy tinh. Hệ vân tròn Niu ton đo được bán kính của vân tối thứ 5 và thứ 10 bằng 5 mm và 8 mm. Xác định bán kính mặt cầu lồi của thấu kính.

Chiếu chùm sáng trắng lên mặt màng xà phòng. Tìm độ dày nhỏ nhất của màng để những tia màu vàng phản xạ góc tới i = 45° cho cực đại giao thoa. Cho λ = 0.6 µm, chiết xuất màng xà phòng n = 4/3 (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

Văn Dương Nguyễn
Thứ 5, ngày 08/12/2016 16:15:29

Câu 1. Chiếu chùm sáng trắng lên mặt màng xà phòng. Tìm độ dày nhỏ nhất của màng để những tia màu vàng phản xạ góc tới i = 45° cho cực đại giao thoa. Cho λ = 0.6 µm, chiết xuất màng xà phòng n = 4/3
Câu 2. Trên mặt bàn thủy tinh phẳng có n1 = 1,5 phủ một màng xà phòng có n2 = 1,4. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có λ = 0.6 µm theo phương gần vuông góc với mặt bàn thủy tinh. Không khí có chiết suất n0 = 1. Xác định độ dày nhỏ nhất của màng mỏng để các cặp tia phản xạ trên hai mặt của màng mỏng giao thoa với nhau và cho cường độ cực tiểu hoặc cực đại.
Câu 3. Chùm sáng đơn sắc song song có λ = 0.6 µm chiếu vuông góc với mặt bản hình nêm không khí. Xác định góc nghiêng của mặt bản mỏng nếu độ rộng của 11 vân kế tiếp của nêm là b = 10mm
Câu 4. Một chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng λ = 0.55 µm chiếu vuông góc với mặt bản mỏng hình nêm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Quan sát hệ vân giao thoa của chùm phản xạ người ta thấy độ rộng của mỗi khoảng vân trên nêm là i = 0,21 mm. Xác định góc nghiêng của bản mỏng.

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top