Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Ba điện tích điểm q1 = 10^-8 C nằm tại điểm A; q2 = 4.10^-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB = 30cm. Xác định điện tích q3 và khoảng cách BC (Vật lý - Lớp 11)

Hồng Minh
Thứ 4, ngày 20/09/2017 15:04:24
​Ba điện tích điểm q1 = 10^-8C nằm tại điểm A; q2 = 4.10^-8C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB = 30 cm.
a) Xác định điện tích q3 và khoảng cách BC.
b) Xác định cường độ điện trường tại các điểm A, B và C.

Cho điện tích điểm q1 = 8.10^-8 C; q2 = -8.10^-8 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B trong không khí (AB = 10cm). Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3 = 8.10^-8 C đặt tại C trong các trường hợp (Vật lý - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Phương Anh Phạm
Thứ 2, ngày 18/09/2017 21:21:05
Cho điện tích điểm q1 = 8.10^-8 C; q2 = -8.10^-8 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B trong không khí (AB = 10cm). Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3 = 8.10^-8 C đặt tại C trong các trường hợp:
a. C là trung điểm AB
b. CA=8cm, CB=5cm
c. CA=15cm, CB=5cm
d. CA=6cm, CB=8cm

Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2cm đẩy nhau một lực 1N. Tổng điện tích của hai vật bằng 5.10^-5C. Tính điện tích của mỗi vật (Vật lý - Lớp 11)

Nhi Lam
Chủ nhật, ngày 17/09/2017 20:10:40
Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2cm đẩy nhau một lực 1N . Tổng điện tích xủa hai vật bằng 5.10^-5 C. Tính điện tích của mỗi vật 
A. q1=2,6.10^-5 C , q2=2,4.10^-5
B. q1=4,6.10^-5 C , q2=0,4.10^-5 C
C.q1=1,6.10^-5 C , q2 = 3,4.10^-5 C
D.q1=3.10^-5 C , q2= 2.10^-5 C
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 322 1.336
2 DOREMON 113 456
3 Conan kun 106 445
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top