Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tấm thủy tinh hình hộp chữ nhật rất mỏng trong suốt có tiết diện là hình chữ nhật ABCD. Đáy AB tiếp xúc với chất lỏng chiết suất n = √2. Chiếu một tia sáng đơn sắc SI trong mặt phẳng ABCD đến AD (Vật lý - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân
Chủ nhật, ngày 26/03/2017 16:13:35
Tấm thủy tinh hình hộp chữ nhật rất mỏng trong suốt có tiết diện là hình chữ nhật ABCD. Đáy AB tiếp xúc với chất lỏng chiết suất n = √2. Chiếu một tia sáng đơn sắc SI trong mặt phẳng ABCD đến AD
Chương VI - Vật lý 11 - Phản Xạ Toàn Phần
Tấm thủy tinh hình hộp chữ nhật rất mỏng trong suốt có tiết diện là hình chữ nhật ABCD. Đáy AB tiếp xúc với chất lỏng chiết suất n = √2. Chiếu một tia sáng đơn sắc SI trong mặt phẳng ABCD đến AD như hình vẽ
a) Cho chiết suất thủy tinh là n =1,5. Tính giá trị lớn nhất của góc tới để phản xạ toàn phần tại K
b) Chiết suất thủy tinh phải có giá trị bao nhiêu để phản xạ toàn phần tại K với mọi góc tới

Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3 (Vật lý - Lớp 11)

Hồ Sỹ Nhật
Thứ 6, ngày 24/03/2017 18:08:54
Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3
Cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu các khóa K đều mở, các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện. Các điện trở giống nhau và bằng R. Nguồn có hiệu điện thế U. Đóng khóa K1, sau khi các tị điện tích điện xong, mở khóa K1 và sau đó đóng đồng thời cả 2 khóa K2 và K3.
a) Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở từ khi đóng K2 và K3 đến khi mạch điện đã ổn định
b) Xác định cường độ dòng điện qua các điện trở vào thời điểm mà hiệu điện thế trên cả 2 bản của tụ điện ở giữa 2 điểm MN có độ lớn bằng U/10. Bỏ qua điện trở dây nối và các khóa K

Từ thông qua một diện tích giới hạn bởi một mạch kín là: Φ = 0,28(2 - t) (Vật lý - Lớp 11)

Sơn Tùng
Thứ 3, ngày 07/03/2017 20:09:37
Từ thông qua một diện tích giới hạn bởi một mạch kín là Φ = 0,28(2 - t). Trong đó, bằng (Wb), t đo bằng (s). Điện trở của mạch điện là r = 0,4Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch từ lúc ban đầu t1 = 0s đến lúc t2 = 5s. Trong khoảng thời gian ấy dòng điện trong mạch có đổi chiều không?
(Từ thông - Cảm ứng điện từ)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top