Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Quy tắc nắm bàn tay phải, quy tắc nắm bàn tay trái? Khi nào sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải, khi nào sử dụng quy tắc nắm bàn tay trái, khi nào dùng chấm tròn, khi nào dùng dấu x hoặc +? (Vật lý - Lớp 11)

Thứ 2, ngày 09/01/2017 21:32:28 - Đăng lên từ Trang's Nguyen
Ai chỉ mình quy tắc nắm bàn tay phải, quy tắc nắm bàn tay trái với...? Mình thấy khó hiểu..... Khi nào sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải, khi nào sử dụng quy tắc nắm bàn tay trái, khi nào dùng chấm tròn, khi nào dùng dấu x or +?

Cho mạch điện 2 nguồn pin nối tiếp R1 nt R2 song song bình điện phân có suất điện động E1 = 12V, điện trở trong r1 = 0,6Ω, r2 = 0,4Ω. Mạch ngoại có điện trở R1 = 2Ω, R2 = 4Ω, r điện phân = 6Ω, điện trở của dây nối không đáng kể. a) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính I và hiệu điện thế mạch ngoài U. b) Thay R2 = 1Ω, V kế có điện trở lớn. Tìm số chỉ vôn kế (Vật lý - Lớp 11)

Thứ 4, ngày 28/12/2016 14:43:16
Cho mạch điện 2 nguồn pin nối tiếp R1 nt R2 song song bình điện phân có suất điện động E1 = 12V, điện trở trong r1 = 0,6Ω, r2 = 0,4Ω. Mạch ngoại có điện trở R1 = 2Ω, R2 = 4Ω, r điện phân = 6Ω, điện trở của dây nối không đáng kể.
a) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính I và hiệu điện thế mạch ngoài U
b) Thay R2 = 1Ω, V kế có điện trở lớn. Tìm số chỉ vôn kế

Cho một mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có 6 cục pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi cục pin có ξo = 2V, điện trở trong r = 0,5Ω là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, R2 là đèn có ghi (4V - 4W), R3 = 2Ω (Vật lý - Lớp 11)

Thứ 3, ngày 20/12/2016 17:47:52 - Đăng lên từ Chanlinh
Cho một mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có 6 cục pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi cục pin có ξo = 2V, điện trở trong r = 0,5Ω là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, R2 là đèn có ghi (4V - 4W), R3 = 2Ω
Bài 1 phần II:
Cho một mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có 6 cục pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi cục pin có ξo = 2V, điện trở trong r = 0,5Ω là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, R2 là đèn có ghi (4V - 4W), R3 = 2Ω.
a) Tính điện trở mạch ngoài.
b) Tính E bộ, R bộ và cường độ dòng điện qua mạch chính.
c) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3.
d) Tính khối lượng đồng giải phóng khỏi điện cực sau khi điện phân 16 phút 5s.
e) R3 bị đoản mạch. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính khi đó?
Google Facebook
scroll top