Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Đặt trên trục chính của nó 2 điểm sáng A, B ở hai bên quang tâm O. Điểm sáng A cách quang tâm 10cm, khoảng cách AB có giá trị bao nhiêu? (Vật lý - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nhuếch Môi Cười Đời
Thứ 4, ngày 10/05/2017 22:23:25
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Đặt trên trục chính của nó 2 điểm sáng A, B ở hai bên quang tâm O. Điểm sáng A cách quang tâm 10cm, khoảng cách AB có giá trị bao nhiêu?
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Đặt trên trục chính của nó 2 điểm sáng A, B ở hai bên quang tâm O. Điểm sáng A cách quang tâm 10cm, khoảng cách AB có giá trị bao nhiêu trong các trường hợp sau:
1) Hai điểm A và b qua thấu kính cùng bên so với quang tâm O, ảnh này cách ảnh kia 40cm
2) Hai điểm A và b qua thấu kính ở hai ben quang tâm O, ảnh này cách ảnh kia 80cm
Bài 25 26 ạ
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 28 - 03/06 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 187 734
2 Huyền Thu 166 663
3 Mốc 126 539
4 Cô giáo Lan 83 360
5 Cảm nhận 44 155
Google Facebook
scroll top