Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm, người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì? (Vật lý - Lớp 12)

huongpham
Thứ 2, ngày 06/03/2017 19:15:04
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm, người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?
Câu 23 ạ: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm, người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10^-8C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là? (Dao động và sóng điện từ) (Vật lý - Lớp 12)

An Chu
Chủ nhật, ngày 05/03/2017 20:27:48
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10^-8C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là? (Dao động và sóng điện từ)
Giải nhanh giúp em câu này với ạ.cô hay thầy ơi. Em cảm ơn nhiều lắm ạ!
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10^-8C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là?
(Dao động và sóng điện từ)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top