Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đầu A của một sợi dây dài vô hạn dao động điều hòa với phương trình u = 5cos2πft (mm;s), theo phương vuông góc với phương truyền sóng (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Minh Khánh
Thứ 3, ngày 23/05/2017 20:58:51
Đầu A của một sợi dây dài vô hạn dao động điều hòa với phương trình u = 5cos2πft (mm;s), theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Điểm M và N trên dây dao động lần lượt cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn, khoảng cách MN = 20cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Tần số f bằng bao nhiêu?

Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo l = 0,234m và gia tốc trọng trường g = 9,832m/s2. Nếu chiều dài thanh treo l' = 0,232m và gia tốc trọng trường g' = 9,831m/s2 thì trong một ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? (Vật lý - Lớp 12)

Kim Thạch Võ
Thứ 5, ngày 27/04/2017 16:46:10
Câu 1. Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo l = 0,234 m và gia tốc trọng trường g = 9,832 m/s2. Nếu chiều dài thanh treo l' = 0,232 m và gia tốc trọng trường g' = 9,831 m/s2 thì trong một ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?
Câu 2. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất. Hỏi khi đưa đồng hồ xuống độ sâu z = 300 m so với mặt đặt thì nó sẽ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong 30 ngày. Biết nhiệt độ không thay đổi, bán kính của Trái Đất là R =6400 km
Câu 3. Cho con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s^2. Biết rằng trong khoảng thời gian 12s thì nó thực hiện được 24 dao động, vận tốc cực đại của con lắc là 6π cm/s. Lấy π^2 = 10. Giá trị góc lệch của dây treo ở vị trí mà ở đó thế năng của con lắc bằng động năng là:
Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc α = 0,05rad và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết g = 10 m/s^2. Hãy xác định động năng của con lắc khi đi qua vị trí α = 0,04 rad.

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc a = 45 độ và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết g = 10 m/s2. Hãy xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có a = 30 độ (Vật lý - Lớp 12)

Kim Thạch Võ
Thứ 5, ngày 27/04/2017 16:34:15
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc a = 45độ và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết g = 10 m/s2. Hãy xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có a = 30độ
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc a = 0,05rad và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết g = 10 m/s2. Hãy xác định động năng của con lắc khi đi qua vị trí a = 0,04 rad.
Câu 3. Một con lắc đơn có khối lượng vật là m = 200g, chiều dài l = 50cm. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cân bằng là:
Câu 4. Cho con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s^2. Biết rằng trong khoảng thời gian 12s thì nó thực hiện được 24 dao động, vận tốc cực đại của con lắc là 6π cm/s. Lấy π^2 = 10. Giá trị góc lệch của dây treo ở vị trí mà ở đó thế năng của con lắc bằng động năng là:

Mũi nhọn của âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng, âm thoa giao động với tần số f = 400Hz. Khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp là 2mm (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Lương đăng khoa
Thứ 5, ngày 27/04/2017 16:03:43
Mũi nhọn của âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng, âm thoa giao động với tần số f = 400Hz. Khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp là 2mm. Gắn vào 1 trong 2 nhánh âm thoa một thanh thép mỏng ở 2 đầu thanh gắn hai quả cầu nhỏ A, B. Đặt hai quả cầu chạm mặt nước. Cho âm thoa giao động. Gợn sóng nước có hình hyperbol. Khoảng cách giữa hai quả cầu A, B là 4cm. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn AB là?

Một con lắc đơn có chu kì T = 2s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang thì khi ở vị trí cân bằng dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc 30 độ. Chu kì dao động của con lắc trong xe là: A) 1,4s; B) 1,54s; C) 1,51s; D) 1,86s (Vật lý - Lớp 12)

nhi cô
Thứ 4, ngày 19/04/2017 23:25:01
Một con lắc đơn có chu kì T = 2s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang thì khi ở vị trí cân bằng dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc 30 độ. Chu kì dao động của con lắc trong xe là:
A. 1,4s
B. 1,54s
C. 1,51s
D. 1,86s
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 220
2 DOREMON 131
3 Bảo Ngọc 126
4 Lê Thị Thảo Nguyên 68
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 183 722
2 Huyền Thu 162 651
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 80 349
5 Cảm nhận 41 144
Google Facebook
scroll top