Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Điện năng được truyền từ nơi phát điện đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 94% và cung cấp đủ điện năng cho 284 hộ dân (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Nguyễn Đặng Minh Châu
Thứ 7, ngày 04/02/2017 21:42:49
Điện năng được truyền từ nơi phát điện đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 94% và cung cấp đủ điện năng cho 284 hộ dân
Điện năng được truyền từ nơi phát điện đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 94% và cung cấp đủ điện năng cho 284 hộ dân. Cho rằng chỉ tính đến hao phí điện năng trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau và hệ số công suất luôn không đổi. Nếu thay đổi điện năng nơi phát bằng cách tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát lên hai lần thì hiệu suất truyền tải là 98% và cung cấp đủ điện năng cho?

Khi đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2πH và tụ điện có điện dung C (Vật lý - Lớp 12)

Nguyễn Đặng Minh Châu
Thứ 7, ngày 04/02/2017 21:38:50
Khi đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2πH và tụ điện có điện dung C
Khi đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2πH và tụ điện có điện dung C. Khi thay đổi ω, ta nhận thấy có hai giá trị của ω là ω1 = 30π rad/s và ω2 = 50π rad/s cho dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng nhau là 3A. Khi ω = ω0 thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại bằng?

Đặt điện áp xoay chiều u =250cos120πt (V,s) vào hai đầu một động cơ điện có điện trở R = 20Ω, thì dòng điện qua động cơ có giá trị hiệu dụng √2A. Biết ở thời điểm t, dòng điện tức thời qua động cơ có giá trị 2A (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Nguyễn Đặng Minh Châu
Thứ 7, ngày 04/02/2017 21:21:26
Đặt điện áp xoay chiều u =250cos120πt (V,s) vào hai đầu một động cơ điện có điện trở R = 20Ω, thì dòng điện qua động cơ có giá trị hiệu dụng √2A. Biết ở thời điểm t, dòng điện tức thời qua động cơ có giá trị 2A
Đặt điện áp xoay chiều u =250cos120πt (V,s) vào hai đầu một động cơ điện có điện trở R = 20Ω, thì dòng điện qua động cơ có giá trị hiệu dụng √2A. Biết ở thời điểm t, dòng điện tức thời qua động cơ có giá trị 2A, ở thời điểm t' = t + 1/540s điện áp tức thời hai đầu mạch bằng không và đang giảm. Hiệu suất của động cơ gần bằng giá trị nào sau đây?
A. 77%
B. 80%
C. 75%
D. 82%
(Ghi ra lời giải)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Cô giáo Lan 261 1.164
2 Nguyễn Trần Thành Đạt 259 1.124
3 Song Ngư Đáng Yêu 139 535
4 Trinh Le 110 471
5 Nguyễn Thu Hằng 79 326
6 Mangekyou Sharingan 56 217
Google Facebook
scroll top