Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện áp giữa hai đầu và cường độ dòng điện trên cuộn thuần cảm tại thời điểm t1 có giá trị u1 = 60√6(V) và i1 = 2√(A); tại thời điểm t2 có giá trị u2 = 60√2(V) và i2 = 6√(A) (Vật lý - Lớp 12)

NoName.20726
Thứ 6, ngày 21/07/2017 10:33:11
Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện áp giữa hai đầu và cường độ dòng điện trên cuộn thuần cảm tại thời điểm t1 có giá trị u1 = 60√6(V) và i1 = 2√(A); tại thời điểm t2 có giá trị u2 = 60√2(V) và i2 = 6√(A), biết tại t = 0 thì u = 0 và i đạt cực đại; độ tự cảm L = 0,6/π(H). Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện của mạch dao động là:
A. u = 120√2 cos(100πt + π/2)(V).
B. u = 220√2 cos(100πt + π/2)(V).
C. u = 220√2 cos(100πt - π/2)(V).
D. u = 120√2 cos(100πt - π/2)(V).
Giải chi tiết nha

Vật dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0.1s. Chu kỳ dao động của vật là? (Vật lý - Lớp 12)

Akuma Leo
Thứ 3, ngày 11/07/2017 14:07:10
1. Pt dao động của vật có dạng x = Asinωt + Acosωt. Biên độ dao động của vật là?
2. Vật dao động điều hòa: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0.1s. Chu kỳ dao động của vật là?
3. 2 con lắc lò xo nằm ngang có chu kỳ T1 = T2/2, dao động với cùng biên độ A. Khi khoảng cách từ vật nặng của con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0<b<A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là?
4. 1 chất điểm dao động điều hòa trên 1 đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = -3m/s^2 và aN = 6m/s^2. C là 1 điểm trên đoạn MN và CM =2CN. Gia tốc chất điểm khi đi qua C?
5. 1 vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Khi tốc độ của vật 0.6vmax thì gia tốc của vật có độ lớn là?
6. 2 chất điểm dao động điều hòa có tần số lần lượt là f1 = 3f và f2 = 4f. Biên độ dao động của 2 chất điểm đều là A. Tại thời điểm tốc độ 2 chất điểm bằng nhau và bằng 4.8πfA thì tỉ số giữa khoảng cách của chất điểm thứ 2 tới vị trí cân bằng với khoảng cách của chất điểm thứ 1 tới vị trí cân bằng là?

Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) luôn được giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là U thì độ giảm thế trên đường dây bằng 0,1U (Vật lý - Lớp 12)

NoName.19570
Thứ 3, ngày 11/07/2017 10:04:34
Loa Loa Loa ! Bài tập vật lý 12 thử sức đây ! Làm chi tiết lun nhá ! 
1 )
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) luôn được giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là U thì độ giảm thế trên đường dây bằng 0,1U Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ bằng 1. Để hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến
A. 20,01U          B. 10,01U   C. 9,1U                 D. 100U
Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công suất hao phí giảm  f  suất mạch cực đại P2. So sánh P1 và P2 
A.      B.P2C. P2 =    P1.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 16 - 22/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top