Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một ống bê tông có khối lượng 2 tạ bi rơi xuống mương sâu. Môt nhóm người muốn đưa ống bê tông này lên bờ bằng phương pháp dùng mặt phẳng nghiêng (đây là một loại máy cơ đơn giản). Nếu vậy lực kéo ống bê tông qua mặt phẳng nghiêng sẽ ra sao? Để lực kéo này giảm hơn nữa thì ta phải tăng hay giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng? (Vật lý - Lớp 6)

Thứ 4, ngày 28/12/2016 13:10:45
Câu 1. Đơn vị hợp pháp dùng để đo chiều dài là?
A. m
​B. dm
C. cm
D. mm
Câu 2.
0,5 m^3 =...cm^3
150 mm =...m
1,2 m^3 =...lít
Câu 3.
Một ống bê tông có khối lượng 2 tạ bi rơi xuống mương sâu. Môt nhóm người muốn đưa ống bê tông này lên bờ bằng phương pháp dùng mặt phẳng nghiêng (đây là một loại máy cơ đơn giản). Nếu vậy lực kéo ống bê tông qua mặt phẳng nghiêng sẽ ra sao? Để lực kéo này giảm hơn nữa thì ta phải tăng hay giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

Một chiếc bình có khối lượng bằng 300g và thể tích của bình là 3 lít. Người ta đổ đầy vào bình hai chất lỏng khác nhau đó là nước và dầu. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3 và khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3 (nước và dầu không bị hòa tan). Hãy tính khối lượng và trọng lượng của bình trong các trường hợp sau: a) Khi thể tích nước bằng thể tích dầu. b) Khi thể tích nước bằng 1/2 thể tích dầu. c) Khi thể tích dầu bằng 1/2 thể tích nước (Vật lý - Lớp 6)

Thứ 4, ngày 21/12/2016 13:36:48 - Đăng lên từ Sally Nguyễn
Một chiếc bình có khối lượng bằng 300g và thể tích của bình là 3 lít. Người ta đổ đầy vào bình hai chất lỏng khác nhau đó là nước và dầu. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3 và khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3 (nước và dầu không bị hòa tan). Hãy tính khối lượng và trọng lượng của bình trong các trường hợp sau:
a) Khi thể tích nước bằng thể tích dầu
b) Khi thể tích nước bằng 1/2 thể tích dầu
c) Khi thể tích dầu bằng 1/2 thể tích nước
d) Khi khối lượng nước bằng khối lượng dầu

Lực đàn hồi là gì, đặc điểm của lực đàn hồi? (Vật lý - Lớp 6)

Thứ 6, ngày 16/12/2016 15:03:30 - Đăng lên từ ĐOÀN VÕ TÙNG ANH
LÝ THUYẾT KHỐI LƯỢNG VÀ LỰC
Câu 1: Khối lượng của 1 vật là gì. Kể tên những đơn vị đo khối lượng. Ở VN đơn vị đo khối lượng hợp pháp là gì?
Câu 2: Lực là gì. Lấy VD về lực kéo, lực đẩy, lực hút. Lấy VD về tác dụng của lực làm vật biến đổi chuyển động, biến dạng. Đơn vị đo lực là gì?
Câu 3: Trọng lực là gì, cho biết phương và chiều của trọng lực, viết công thức tính trọng lực?
Câu 4: Thế nào là hai lực cân bằng? Kết quả tác dụng của hai lực cân bằng lên 1 vật đang đứng yên là gì?
Câu 5: Lực đàn hồi là gì, đặc điểm của lực đàn hồi?
Câu 6: Khối lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo KLR, ý nghĩa KLR? Viết công thức tính KLR?
Câu 7: Trọng lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo TLR? Viết công thức tính TLR?
Câu 8: Nêu cách xác định KLR của 1 chất?
Google Facebook
scroll top