Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau, chiếu một tia sáng SI tới gương thứ nhất thu được tia phản xạ IJ tới gương thứ hai sau khi phản xạ trên gương thứ hai thu được tia phản xạ theo hướng JR. Khi đó ta có: (Vật lý - Lớp 7)

Nguyễn Duy Mạnh
Thứ 2, ngày 13/02/2017 20:18:14
Hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau, chiếu một tia sáng SI tới gương thứ nhất thu được tia phản xạ IJ tới gương thứ hai sau khi phản xạ trên gương thứ hai thu được tia phản xạ theo hướng JR. Khi đó ta có:
​A. SI hợp với JR một góc 30 độ
B. SI vuông góc với JR
C. SI hợp với JR một góc 60 độ
D. SI song song với JR

Chiếu một tia sáng hẹp vào một gương phẳng. Khi gương quay một góc a quanh một trục bất kì nằm trên mặt gương và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc? (Vật lý - Lớp 7)

Nguyễn Duy Mạnh
Thứ 2, ngày 13/02/2017 08:40:53
A. a ngược với chiều quay của gương
B. 2a ngược với chiều quay của gương
C. 2a theo chiều quay của gương
D. a theo chiều quay của gương
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top