Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một người đánh cá bơi thuyền ngược dòng sông. Khi tới cầu bắc ngang qua sông người đó đánh rơi 1 chiếc can nhựa rỗng. Sau 1h người đó mới phát hiện ra và cho thuyền quay lại và gặp can nhựa cách cầu 6km (Vật lý - Lớp 8)

nguyễn thanh hằng
Thứ 5, ngày 27/07/2017 11:00:14
Câu 1. Một người đánh cá bơi thuyền ngược dòng sông . khi tới cầu bắc ngang qua sông người đó dánh rơi 1 chiếc can nhựa rỗng . sau 1h người đớ mới phát hiện ra và cho thuyền quay lại và gặp can nhựa cách cầu 6km . tìm vận tốc nước chảy biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng và ngược dòng như nhau.
Câu 2. Một cano xuất phát từ a có vận tốc là 12km/h chạy thẳng xuôi dòng đuổi theo 1 xuồng máy đang có vận tốc đới với bờ là 10km/h khởi hành trước đó 2h từ bến sông b trên cùng 1 dòng sông. khi chạy ngang qua b cano thay đổi vận tốc để có vận tốc đối với bờ tăng gấp đôi và sau đó 3h đã đuổi kịp xuồng máy , biết khoảng cách ab= 6okm. tính vận tốc dòng nước

Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1, trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Ô tô thứ 2 xuất phát từ B về A (Vật lý - Lớp 8)

nguyễn thanh hằng
Thứ 4, ngày 26/07/2017 20:50:49
Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1, trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Ô tô thứ 2 xuất phát từ B về A, trong nửa qđ đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa qqđ sau đi với vận tốc v2. Biết v1 = 20km/h và v2 = 60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì 2 xe đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường.

Hai điểm A và B cách nhau 72km. Cùng 1 lúc ô tô đi từ A và xe đạp đi từ B ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1h12 phút. Sau đó ô tô tiếp tục đi về B rồi quay lại với vận tốc cũ và gặp người đi xe đạp sau 48 phút kể từ lần gặp trước (Vật lý - Lớp 8)

nguyễn thanh hằng
Thứ 4, ngày 26/07/2017 15:27:50
Hai điểm A và B cách nhau 72km. Cùng 1 lúc ô tô đi từ A và xe đạp đi từ B ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1h12 phút. Sau đó ô tô tiếp tục đi về B rồi quay lại với vận tốc cũ và gặp người đi xe đạp sau 48 phút kể từ lần gặp trước.
a) Tính vận tốc của ô tô và xe đạp
b) Nếu ô tô tiếp tục đi về a rồi quay lại thì sẽ gặp người đi xe đạp kể từ lần gặp trước sau bao lâu?

Lúc 8h một mô tô đi từ A đến B cách nhau 30km, lúc 8h20p mô tô còn cách B 10km. a) Tính vận tốc của mô tô? b) Nếu mô tô đi liên tục không nghỉ thì đến B lúc mấy giờ? (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Ngọc Linh
Chủ nhật, ngày 23/07/2017 10:09:13
Bài 1:
Lúc 8h một mô tô đi từ A đến B cách nhau 30km, lúc 8h20p mô tô còn cách B 10km.
a, Tính vận tốc của mô tô?
b, Nếu mô tô đi liên tục không nghỉ thì đến B lúc mấy giờ?
Bài 2:
Một học sinh đi xe đạp chuyển động quanh bờ một hồ bơi hình tròn đường kính hồ bơi 100 m thời gian bạn đó đi hết 1 vòng là 62,8 giây 
a, Tính vận tốc của bạn học sinh đó?   
b, Tính quãng đường bạn đó đi được trong 30 phút từ đó suy ra số vòng đi quanh hồ bơi?

Một vật có dạng khối lập phương cạnh a = 20cm không thấm nước. Khi vật cân bằng thể tích phần chìm gấp 1,5 lần thể tích phần nổi. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính trọng lượng riêng của vật? (Vật lý - Lớp 8)

Le thi diep
Chủ nhật, ngày 23/07/2017 09:03:27
Một vật có dạng khối lập phương cạnh a = 20cm không thấm nước. Khi vật cân bằng thể tích phần chìm gấp 1,5 lần thể tích phần nổi. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính trọng lượng riêng của vật?
giải vs
Một vật có dạng khối lập phương cạnh a = 20cm không thấm nước. Khi vật cân bằng thể tích phần chìm gấp 1,5 lần thể tích phần nổi. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
a) Tính trọng lượng riêng của vật?
b) Người ta dùng 1 lực ấn xuống để vật vừa đủ ngập trong nước. Xác định độ lớn của lực cần dùng

Lúc 7h một người đi bộ từ A về B với vận tốc V1 = 4km/h. Lúc 9h một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đi về B với vận tốc V2 = 12km/h. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu? (Vật lý - Lớp 8)

nguyễn thanh hằng
Thứ 5, ngày 20/07/2017 20:14:57
Lúc 7h một người đi bộ từ A về B với vận tốc V1 = 4km/h. Lúc 9h một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đi về B với vận tốc V2 = 12km/h
a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu?
b) Lúc mấy giờ hai người cách nhau 2km?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top