Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa 5 lít nước ở 80 độ C, bình 2 chứa 2 lít nước ở 20 độ C. Đầu tiên rót một phần nước ở bình 1 sang bình 2. Sau khi nhiệt độ cân bằng, người ta lại rót từ bình 2 sang bình 1 cùng 1 lượng nước như lần đầu. Nhiệt độ sau cùng của nước trong bình 1 là 76 độ C (Vật lý - Lớp 8)

Trần Thanh Mai
Thứ 5, ngày 22/06/2017 17:48:37
1, Hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa 5 lít nước ở 80 độ C; bình 2 chứa 2 lít nước ở 20 độ C. Đầu tiên rót một phần nước ở bình 1 sang bình 2. Sau khi nhiệt độ cân bằng, người ta lại rót từ bình 2 sang bình 1 cùng 1 lượng nước như lần đầu. Nhiệt đọ sau cùng của nước trong bình 1 là 76 độ C.
a, Tính lượng nước đã rót mỗi lần ?
b, Tính nhiệt đọ cân bằng của bình 2 ?
2, Giải bài 1 cho lần rót tiếp theo.
a, Tìm nhiệt đọ cân bằng của bình 2 cho lần rót tiếp theo ?
b, Tìm nhiệt đọ cân bằng của bình 1 lần tiếp theo, biết lượng nước rót mỗi lần như bài trên.

Hai vật xuất phát từ A và B. Vật thứ nhất chuyển động từ A với vận tốc 36km/h, vật thứ hai chuyển động đều từ B với vận tốc 18km/h. Hỏi sau bao lâu hai vật gặp nhau? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km (Vật lý - Lớp 8)

NoName.17903
Thứ 4, ngày 21/06/2017 14:22:38
Câu 1. Hai vật xuất phát từ a đến b. Vật thứ nhất chuyển động từ a với vận tốc 36km/h, vật thứ hau chuyển động đều từ b với vận tốc 18km/h. sau bao lâu hai vật gặp nhau? chỗ gặp cách a bao nhiêu km?
Câu 2. Cùng một lúc có 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm a và b cách nhau 60 km, chúng chuyển động cùng chiều từ a đến b xe thứ nhất đi từ a với vận tốc 30km/h xe thứ 2 đi từ b với vận tốc 40km/h (hai xe chuyển động thẳng đều)
a) tính khoảng cách 2 xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát
b) sau khi xuất phát được 1h30ph xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

Để có 1,2kg nước ở 36 độ C người ta trộn nước ở 15 độ C với nước ở 85 độ C. Tính khối lượng nước mỗi loại (Vật lý - Lớp 8)

Trần Thanh Mai
Thứ 7, ngày 17/06/2017 10:20:00
Câu 1, Để có 1,2 kg nước ở 36 độ C người ta trộn nước ở 15 độ C với nước ở 85 độ C. Tính khối lượng nước mỗi loại.
Câu 2, Thả một cục đá lạnh có khối lượng m1=900g vào m2=1,5 kg nước ở nhiệt độ t2=6 độ C. Khi có cân bằng nhiệt lượng nước chỉ còn 1,47 kg. Xđ nhiệt độ ban đầu của cục đá? Cho nhiệt dung riêng của nước đá c1=2100J/kg.độ; nhiệt dung riêng của nước là c2=4200J/kg.độ; nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 3,4.10^5J/kg.
Câu 3, a, Tính nhiệt lượng do 500g nước ở 30 độ C tỏa ra khi nhiệt độ của nó hạ xuống 0 độ C, biết c1=4200J/kg.
b, Để biến lượng nước trên thành đá, người ta bỏ vào nước trên một khối lượng đá ở -10 độ C. Tính lượng nước đá tối thiểu cần dùng? Biết nhiệt dung riêng của nước đá c2= 4200J/kg.độ; nhiệt độ nóng chảy của nước đá= 3,4.10^5J/kg.

Lúc 7h một người đi xe máy từ Tuy Hòa qua Sông Cầu với vận tốc 30km/h, tại thời điểm đó một người đi xe đạp với vận tốc 10km/h từ Sông cầu vào Tuy Hòa. Chuyển động 2 xe là chuyển động đều. Khoảng cách Tuy Hòa đến Sông Cầu là 60km (Vật lý - Lớp 8)

Nguyễn Duy Hào
Thứ 5, ngày 15/06/2017 15:48:57
1) lúc 7h 1 người đi xe máy từ Tuy Hòa qua Sông Cầuvới vận tốc 30km/h, tại thời điểm đó 1 người đi xe đạp với vận tốc 10km/h từ Sông cầu vào Tuy Hòa. C/Đ 2 xe là C/Đ đều. Khoảng cách Tuy Hòa->Sông Cầu là 60km.
a) Sau bao lâu 2 xe gặp nhau? gặp nhau mấy h. Xác định chỗ gặp nhau đó ( cách Tuy Hòa bao nhiêu, cách Sông Cầu bao nhiêu)
b) Hỏi sau bao lâu 2 xe cách nhau 20km
2) lúc 7h sáng 2 người xuất phát từ 2 địa điểm cách nhau 40km và C/Đ cùng chiều từA  -> B. Người thứ 1 đi xe máy từ A với vận tốc 30km/h, người thứ 2 đi xe đạp từ B với vận tốc 10km/h. 2 xe C/Đ đều.
a) Sau bao lâu 2 xe gặp nhau? gặp nhau mấy h. Xác định chỗ gặp nhau đó ( cách Tuy Hòa bao nhiêu, cách Sông Cầu bao nhiêu)
b) Hỏi sau bao lâu 2 xe cách nhau 20km

Một bình nhiệt lượng kế có khối lượng m0, nhiệt dung riêng c0, nhiệt độ ban đầu t0 = 29 độ C. Người ta đổ vào bình một lượng nước có khối lượng m1 = m0, nhiệt dung riêng c1 = 4200J/(kgK). Nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng là 39 độ C (Vật lý - Lớp 8)

Truc Thanh
Thứ 2, ngày 12/06/2017 15:37:02
Một bình nhiệt lượng kế có khối lượng m0, nhiệt dung riêng c0, nhiệt độ ban đầu t0=29*C. Người ta đổ vào bình một lượng nước có khối lượng m1=m0, nhiệt dung riêng c1=4200J/(kgK). Nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng là 39*C. Cho rằng không có sự trao đổi nhiệt của hệ thống với môi trường xung quanh.
a) Tìm c0.
b) Người ta tiếp tục bỏ vào bình nhiệt lượng kế một khối kim loại có khối lượng m=m1 đã được nung nóng đến nhiệt độ t2=100*C. Khối kim loại là một hợp kim gồm hai ki loại là đồng và sắt, nhiệt dung riêng của đồng là c2=400J/(kgK), của sắt là c3=500J/(kgK). Nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng là t'=44,6*C. Tính tỉ số khối lượng đồng và sắt trên khối kim loại.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top