Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 2 bóng đèn Đ1 (6V - 4,5 W) và Đ2 (3V - 1,5W). a) Có thể mắc nối tiếp 2 bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 9V để chúng sáng bình thường được không? Vì sao. b) Mắc 2 bóng đèn này cùng với 1 biến trở có hiệu điện thế U = 9V như sơ đồ. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để 2 đèn sáng bình thường? (Vật lý - Lớp 9)

NoName.4149
Thứ 2, ngày 19/12/2016 05:06:05
Có 2 bóng đèn Đ1 (6V - 4,5 W) và Đ2 (3V - 1,5W)
a) Có thể mắc nối tiếp 2 bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 9V để chúng sáng bình thường được không? Vì sao
b) Mắc 2 bóng đèn này cùng với 1 biến trở có hiệu điện thế U = 9V như sơ đồ. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để 2 đèn sáng bình thường?
Sơ đồ: đèn 1 nối tiếp đèn 2. Đèn 2 song song với biến trở
​Giúp mình với. Sáng mai mình nộp rồi
Google Facebook
scroll top