Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu đi với v1 = 30km/h và nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ 2 xuất phát từ B đến A trong nửa thời gian đầu đi với v1. Tính vận tốc v2 (Vật lý - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Trần Thanh Mai
Thứ 4, ngày 26/07/2017 21:41:04
1, Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu đi với v1 = 30km/h và nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ 2 xuất phát từ B đến A trong nửa thời gian đầu đi với v1, nửa thời gian sau đi với vận tốc v2. Vận tốc trung bình của cả quãng đg là 37,5km/h.
a, Tính vận tốc v2.
b, Nếu nửa thời gian (cần thiết từ A đến B) ô tô đi vs vận tốc v1, nửa t/g còn lại ô tô đi vs vận tốc v2 thì vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đg là bnh?
2, Một ng đi từ A đến B, nửa quãng đg đầu đi vs vận tốc v1=20km/h nửa thời gian còn lại đi vs vận tốc v2=15km/h và sau đó đi vs vận tốc v3. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đg AB là 20km/h. Tính v3.
3, Một ng đi từ A đến B, nửa thời gian đầu đi vs vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại đi vs vận tốc v2 và sau đó đi vs vận tốc v3. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem hộp chì màu. Tâm vội trở về lấy rồi đi ngay đến trường. Thời gian đi của Tâm bằng 1,5 lần thời gian Tâm đi từ nhà đến trường khi không quên hộp chì màu (Vật lý - Lớp 9)

Trần Thanh Mai
Thứ 4, ngày 26/07/2017 20:58:46
1, Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem hộp chì màu. Tâm vội trở về lấy rồi đi ngay đến trường. Thời gian đi của Tâm bằng 1,5 lần thời gian Tâm đi từ nhà đến trường khi không quên hộp chì màu. Biết thời gian lên hoặc xuống xe không đáng kể và Tâm luôn đi với vận tốc không đổi là 10km/h. Tính quãng đường từ nhà Tâm đến trường và thời gian Tâm đi từ nhà đến trường nếu k quên hộp chì màu.
2, Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ trong 2h thì ng đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30ph, người đó dừng lại 15ph rồi ms đi tiếp. Hỏi quãng đg sau ng đó p đi vs vận tốc bnh để đến B kịp lúc?
3, Một ng đi mô tô trên quãng đg dài 60km. Lúc đầu ng này dự định đi vs vận tốc 30km/h. Nhưng sau khi đi đc 1/4 quãng đg, ng này muốn đến nơi sớm hơn 30ph. Hỏi quãng đg sau ng đó p đi vs vận tốc bnh?
4, Tâm đi thăm một ng bạn cách nhà mk 19km bằng xe đạp. Chú Tâm bảo Tâm chờ 15ph rồi lấy xe mô tô đưa Tâm đi vs vận tốc 40km/h. Sau khi đi đc 15ph xe hư p chờ sửa xe trong 30ph. Sau đó chú Tâm và Tâm tiếp tục đi vs vận tốc 10m/s. Tâm đến nhà bạn sớm hơn dự định đi xe đạp 15ph. Hỏi nếu đi xe đạp thì Tâm p đi vs vận tốc bnh?
5, Trên một đg thẳng có 2 xe c/đ đều vs vận tốc k đổi; xe 1 c/đ vs vận tốc 35km/h. Nếu đi ngc chiều nhau thì sau 30ph, k/c giữa 2 xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều nhau thì sau bao lâu k/c giữa chúng thay đổi 5km? Có nhận xét gì?

Cho 2 điện trở R1 = 10 ôm và R2 = 20 ôm, cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 = 0,4A. Tính R tương đương (Vật lý - Lớp 9)

Khánh Huy
Thứ 4, ngày 26/07/2017 18:50:13
Cho 2 điện trở R1= 10 ôm, R2=20 ôm, cường độ dòng điện chạy qua diện trở R1=0,4A.
a) Tính Rtđ
b) Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở
c) Nếu mắc R3//R1 thì cường độ dòng điện lúc này là bao nhiêu?

Biết R1 = R2 = 5 ôm; Uab = 30V. a) Tính I, I1, I2; b) Tính U1, U2 (Vật lý - Lớp 9)

Hiếu Hoàng
Thứ 2, ngày 24/07/2017 21:00:25
Biết R1 = R2 = 5 ôm; Uab = 30V
a) Tính I, I1, I2
b) Tính U1, U2

Một chiếc phà đi xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng từ bến B về bến A hết 3h 45 phút. Thời gian dừng lại ở bến B là 15 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 20km/h và lúc ngược dòng là 15km/h. Tính khoảng cách AB (Vật lý - Lớp 9)

Dương Gia Bảo
Chủ nhật, ngày 23/07/2017 17:36:51
Một chiếc phà đi xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng từ bến B về bến A hết 3h 45 phút. Thời gian dừng lại ở bến B là 15 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 20km/h và lúc ngược dòng là 15km/h.
a) Tính khoảng cách AB
b) Tính thời gian đi từ A đến và thời gian đi từ B về A
c) Tính vận tốc của phà so với dòng nước và vận tốc của dòng nước so với bờ sông

Một thuyền chuyển động với vận tốc không đổi từ A đến B rồi về. Lượt đi ngược dòng nước nên đến trễ 36 phút, so với khi nước chảy lượt về xuôi dòng vận tốc nước tăng 30km/h. Thời gian về giảm 12 phút (Vật lý - Lớp 9)

Nguyễn Quang Đức
Thứ 5, ngày 20/07/2017 08:32:36
Một thuyền chuyển động với vận tốc không đổi từ A đến B rồi về. Lượt đi ngược dòng nước nên đến trễ 36 phút, so với khi nước chảy lượt về xuôi dòng vận tốc nước tăng 30km/h. Thời gian về giảm 12 phút. Tính:
a) Vận tốc thuyền khi nước yên
b) Khoảng cách AB

Cho 2 bóng đèn trên có ghi U1 = 12V, U2 = 6V và khi sáng bình thường điện trở của nó lần lượt là 10 ôm và 6 ôm. Mắc 2 bóng đèn với 1 biến trở vào hiệu điện thế 18V để 2 đèn sáng bình thường (Vật lý - Lớp 9)

Thanh Vân
Thứ 4, ngày 19/07/2017 21:55:15
Cho 2 bóng đèn trên có ghi U1 = 12V, U2 = 6V và khi sáng bình thường điện trở của nó lần lượt là 10 ôm và 6 ôm. Mắc 2 bóng đèn với 1 biến trở vào hiệu điện thế 18V để 2 đèn sáng bình thường
a) Vẽ sơ đồ mạch điện
b) Tính điện trở của biến trở khi đó
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top