Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Balls are randomly removed from an urn that initially contains 20 red and 10 blue balls. What is the probability that all of the red balls are removed before all of the blue ones have been removed? (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Hậu Giang
Thứ 4, ngày 20/09/2017 08:46:30
Balls are randomly removed from an urn that initially contains 20 red and 10 blue balls.
(a) What is the probability that all of the red balls
are removed before all of the blue ones have
been removed?
Now suppose that the urn initially contains 20
red, 10 blue, and 8 green balls.
(b) Now what is the probability that all of the red
balls are removed before all of the blue ones
have been removed?

Một hãng sản xuất vỏ xe gần đây thông báo thu hồi vì 2% vỏ xe của hãng bị hư hỏng. Nếu bạn vừa mua một bộ 4 vỏ xe mới của hãng sản xuất này, xác suất để có ít nhất một trong số 4 vỏ xe bị hư hỏng là bao nhiêu? (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Vu Vu
Chủ nhật, ngày 20/08/2017 17:30:42
Bài 1:
Một hãng sản xuất vỏ xe gần đây thông báo thu hồi vì 2% vỏ xe của hãng bị hư hỏng. Nếu bạn vừa mua một bộ 4 vỏ xe mới của hãng sản xuất này, xác suất để có ít nhất một trong số 4 vỏ xe bị hư hỏng là bao nhiêu?
Bài 2:
Để xúc tiến bán hàng (sales promotion), công ty Pepsi đặt biểu tượng trúng thưởng bên dưới nắp chai cho 10% số chai Pepsi. Nếu bạn mua một túi 6 chai Pepsi, xác suất để bạn trúng thưởng là bao nhiêu?

Mỗi ngày lao động 8h người thợ sản xuất ra 16 đơn vị sản phẩm có tổng giá trị 80$. Tính số lượng sản phẩm, giá trị của một đơn vị sản phẩm và giá trị của tổng sản phẩm trong trường hợp (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.19869
Thứ 5, ngày 13/07/2017 20:02:41
Mỗi ngày lao động 8h người thợ sản xuất ra 16 đơn vị sản phẩm có tổng giá trị 80$. Tính số lượng sản phẩm, giá trị của một đơn vị sản phẩm và giá trị của tổng sản phẩm trong trường hợp.
a) Khi năng xuất lao động tăng gấp 2 lần
b) Khi cường độ lao động tăng 2 lần.
(Học thuyết giá trị thặng dư)

Gọi E1 là tỉ lệ sinh đôi thật (hai trẻ luôn cùng giới), E2 là tỉ lệ sinh đôi giả (hai trẻ khác giới hoặc cùng giới). Nếu sinh đôi giả xác suất cùng giới là 50% tỉ lệ sinh dôi thật bằng P (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

HỒ MINH AN
Thứ 3, ngày 11/04/2017 13:54:00
Gọi E1 là tỉ lệ sinh đôi thật (hai trẻ luôn cùng giới), E2 là tỉ lệ sinh đôi giả (hai trẻ khác giới hoặc cùng giới). Nếu sinh đôi giả xác suất cùng giới là 50% tỉ lệ sinh dôi thật bằng P
a/ Tìm xác suất sinh đôi thật của nhóm cùng giới
b/ Nếu 2 trẻ sinh đôi khác giới thì xác suất sinh đôi giả là bao nhiêu

Bệnh A có ba thể A1, A2, A3 với tỉ lệ 1/2, 1/6, 1/3 trong dân số, để chẩn đoán bệnh A ta dùng xét nghiệm E, xét nghiệm E cho dương tính 10% nếu là A1, 20% nếu là A2, 90% nếu là A3 (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

HỒ MINH AN
Thứ 3, ngày 11/04/2017 13:40:56
Bệnh A có ba thể A1, A2, A3 với tỉ lệ 1/2, 1/6, 1/3 trong dân số, để chẩn đoán bệnh A ta dùng xét nghiệm E, xét nghiệm E cho dương tính 10% nếu là A1, 20% nếu là A2, 90% nếu là A3
a/ Khi một người bị bệnh A đến khám thì khả năng xét nghiệm E cho dương tính là bao nhiêu?
b/ Một người bị bệnh A khi dùng xét nghiệm E cho kết quả dương tính thì khả năng người đó mắc bệnh A1, A2, A3 tương ứng là bao nhiêu %?

Ở một bệnh viện cho biết có 15% số bệnh nhân điều trị ngoại trú quên đến điều trị theo lịch hẹn. Lấy ra ngẫu nhiên 30 bệnh nhân điều trị ngoại trú có lịch hẹn điều trị. Tính xác suất sao cho: a) Có đúng 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn. b) Có đúng 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.7118
Thứ 5, ngày 02/03/2017 09:11:19
Ở một bệnh viện cho biết có 15% số bệnh nhân điều trị ngoại trú quên đến điều trị theo lịch hẹn. Lấy ra ngẫu nhiên 30 bệnh nhân điều trị ngoại trú có lịch hẹn điều trị. Tính xác suất sao cho:
a) Có đúng 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
b) Có đúng 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
c) Có ít nhất 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
d) Có ít nhất 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn

Một giáo viên muốn soạn một đề trắc nghiệm có 20 câu hỏi gồm 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Hỏi giáo viên có thể soạn bao nhiêu đề thi? các câu cùng chủ đề đứng cạnh nhau. (Xác suất thống kê - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.1642
Chủ nhật, ngày 16/10/2016 14:31:59
Một giáo viên muốn soạn một đề trắc nghiệm có 20 câu hỏi gồm 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Hỏi giáo viên có thể soạn bao nhiêu đề thi? các câu cùng chủ đề đứng cạnh nhau. (Hoán vị)
giúp mình bài tập này nhé!

Xác suất thống kê: Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này (Xác suất thống kê - Trình độ khác) (chưa có lời giải)

NoName.87
Thứ 2, ngày 30/05/2016 03:32:10
Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng một loại hàng ở thành phố thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này. Biết tổng số hộ gia đình của thành phố này là 800.000 hộ. Với độ tin cậy 95%, ước lượng số hộ gia đình có nhu cầu về mặt hàng này của toàn thành phố nằm trong khoảng:
a). (522352 ; 567648).
b). (542352 ; 597648).
c). (524072 ; 595928).
d). (532982 ; 602658).
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 493 2.401
2 Huyền Thu 418 1.731
3 Nguyễn Thị Thu Trang 231 887
4 DORAEMON 224 883
5 Bản năng vô cực 187 673
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top