Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có hai chuồng thỏ, chuồng thứ nhất có 8 con thỏ trắng và 2 con thỏ nâu, chuồng thứ 2 có 7 con thỏ trắng và 3 con thỏ nâu. Bắt 2 con thỏ từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ 2, sau đó từ chuồng thứ hai bắt ngẫu nhiên ra 2 con thỏ (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:53:12
Câu 1. Có hai chuồng thỏ . Chuồng thứ nhất có 8 con thỏ trắng và 2 con thỏ nâu , chuồng thứ 2 có 7 con thỏ trắng và 3 con thỏ nâu . Bắt 2 con thỏ từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ 2 , sau đó từ chuồng thứ hai bắt ngẫu nhiên ra 2 con thỏ 
a) Lập bảng phân phối xác xuất của đại lượng ngẫu nhiên chỉ số thỏ trắng trong 2 con thỏ bắt ra sau cùng
b) Giả sử hai con thỏ bắt ra sau cùng đều là thỏ nâu . Tisng xác xuất để 2 con thỏ nâu này bắt ở chuồng thứ nhất
Câu 2. Một sản phẩm có kích thước trung bình là m có đọ lệch chuẩn là 0,8 với độ tin cậy là 0,95 . Hỏi cần phải lấy một mẫu có bao nhiêu sản phẩm để kích thước trung bình x sai khác với m không quá 0,2 ? Với kích thước vừa tìm được thì độ tin cậy sẽ là bao nhiêu để độ chính xác không vượt quá 0,2

Một lớp có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 2 học sinh yếu. Học sinh giỏi chỉ đạt điểm giỏi, học sinh khá có thể đạt điểm giỏi hoặc khá đồng khả năng (Xác suất thống kê - Đại học)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:32:51
Một lớp có 8 học sinh giỏi ; 15 học sinh khá ; 2 học sinh yếu . Học sinh giỏi chỉ đạt điểm giỏi ; học sinh khá có thể đạt điểm giỏi hoặc khá đồng khả năng ; học sinh yếu có thể đạt điểm khá , trung bình , kém đồng khả năng . Gọi ngẫu nhiên một học sinh . Tính xác xuất để học sinh đó đạt điểm giỏi

Một sản phẩm có 3 bộ phận hoạt động độc lập với nhau, xác xuất để trong 1 thời gian t có các bộ phận tương ứng bị hỏng là 0,15; 0,3 và 0,2 (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:17:55
Một sản phẩm có 3 bộ phận hoạt động độc lập với nhau , xác xuất để trong 1 thời gian t có các bộ phận tương ứng bị hỏng là 0,15 ; 0,3 và 0,2 . Gọi ĐLNN X là số bộ phận bị hỏng trong 1 thời gian t
a) tìm quy luật phân phối của các xuất
b) thiết lập hàm phân phối của xác xuất
c) tìm xác xuất để trong thời gian t có ít nhất 2 bộ phận bị hỏng

Một phân xưởng có 3 chiếc máy hoạt động độc lập với nhau với xác suất bị hỏng của mỗi chiếc máy là 0,2; 0,15 và 0,1. Tìm xác suất trong thời gian làm việc có ít nhất 1 chiếc máy bị hỏng (Xác suất thống kê - Đại học)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:16:43
1/ Một phân xưởng có 3 chiếc máy hoạt động độc lập với nhau với xác suất bị hỏng của mỗi chiếc máy là 0,2; 0,15 và 0,1. Tìm xác suất trong thời gian làm việc có ít nhất 1 chiếc máy bị hỏng
2/ Một hộp đựng 15 quả bóng bàn trong đó có 10 quả còn mới . Lần đầu ta lấy 4 quả để thi đấu , sau đó lại trả 4 quả đó vào hộp . Lần thứ 2 lấy ra 3 quả . Tìm xác xuất trong 3 quả đó có 2 quả mới , một quả cũ

Có 3 hộp giống nhau: hộp 1 đựng 8 bi trắng và 6 bi xanh, hộp 2 đựng 5 bi trắng và 10 bi xanh, hộp 3 đựng 6 bi trắng và 9 bi xanh, lấy ngẫu nhiên ra 1 hộp, từ hộp được lấy ra lấy ngẫu nhiên 2 viên bi (Xác suất thống kê - Đại học)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 13:43:36
Có 3 hộp giống nhau : hộp 1 đựng 8 bi trắng và 6 bi xanh , hộp 2 đựng 5 bi trắng và 10 bi xanh , hộp 3 đựng 6 bi trắng và 9 bi xanh, lấy ngẫu nhiên ra 1 hộp . từ hộp được lấy ra lấy ngẫu nhiên 2 viên bi
a) tìm xác xuất lấy được 2 viên bi xanh
b) tìm xác xuất lấy được 2 viên bi trắng
c) tìm xác xuất lấy được 1 viên bi trắng , 1 viên bi xanh

Có 2 thùng giống nhau, thùng 1 có 5 chính phẩm và 8 phế phẩm, thùng 2 có 8 chính phẩm và 6 phế phẩm, từ thùng 1 lấy ra 2 sản phẩm bỏ vào thùng 2 (Xác suất thống kê - Đại học)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 13:42:42
Có 2 thùng giống nhau ; thùng 1 có 5 chính phẩm và 8 phế phẩm . thùng 2 có 8 chính phẩm và 6 phế phẩm . từ thùng 1 lấy ra 2 sản phẩm bỏ vào thùng 2. tìm xác xuất để khi lấy ra 2 sản phẩm từ thùng 2 thì được
a) 2phế phẩm
b) 1 chính phẩm và 1 phế phẩm
c) 2 chính phẩm

Balls are randomly removed from an urn that initially contains 20 red and 10 blue balls. What is the probability that all of the red balls are removed before all of the blue ones have been removed? (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Hậu Giang
Thứ 4, ngày 20/09/2017 08:46:30
Balls are randomly removed from an urn that initially contains 20 red and 10 blue balls.
(a) What is the probability that all of the red balls
are removed before all of the blue ones have
been removed?
Now suppose that the urn initially contains 20
red, 10 blue, and 8 green balls.
(b) Now what is the probability that all of the red
balls are removed before all of the blue ones
have been removed?

Một hãng sản xuất vỏ xe gần đây thông báo thu hồi vì 2% vỏ xe của hãng bị hư hỏng. Nếu bạn vừa mua một bộ 4 vỏ xe mới của hãng sản xuất này, xác suất để có ít nhất một trong số 4 vỏ xe bị hư hỏng là bao nhiêu? (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Vu Vu
Chủ nhật, ngày 20/08/2017 17:30:42
Bài 1:
Một hãng sản xuất vỏ xe gần đây thông báo thu hồi vì 2% vỏ xe của hãng bị hư hỏng. Nếu bạn vừa mua một bộ 4 vỏ xe mới của hãng sản xuất này, xác suất để có ít nhất một trong số 4 vỏ xe bị hư hỏng là bao nhiêu?
Bài 2:
Để xúc tiến bán hàng (sales promotion), công ty Pepsi đặt biểu tượng trúng thưởng bên dưới nắp chai cho 10% số chai Pepsi. Nếu bạn mua một túi 6 chai Pepsi, xác suất để bạn trúng thưởng là bao nhiêu?

Mỗi ngày lao động 8h người thợ sản xuất ra 16 đơn vị sản phẩm có tổng giá trị 80$. Tính số lượng sản phẩm, giá trị của một đơn vị sản phẩm và giá trị của tổng sản phẩm trong trường hợp (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.19869
Thứ 5, ngày 13/07/2017 20:02:41
Mỗi ngày lao động 8h người thợ sản xuất ra 16 đơn vị sản phẩm có tổng giá trị 80$. Tính số lượng sản phẩm, giá trị của một đơn vị sản phẩm và giá trị của tổng sản phẩm trong trường hợp.
a) Khi năng xuất lao động tăng gấp 2 lần
b) Khi cường độ lao động tăng 2 lần.
(Học thuyết giá trị thặng dư)

Gọi E1 là tỉ lệ sinh đôi thật (hai trẻ luôn cùng giới), E2 là tỉ lệ sinh đôi giả (hai trẻ khác giới hoặc cùng giới). Nếu sinh đôi giả xác suất cùng giới là 50% tỉ lệ sinh dôi thật bằng P (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

HỒ MINH AN
Thứ 3, ngày 11/04/2017 13:54:00
Gọi E1 là tỉ lệ sinh đôi thật (hai trẻ luôn cùng giới), E2 là tỉ lệ sinh đôi giả (hai trẻ khác giới hoặc cùng giới). Nếu sinh đôi giả xác suất cùng giới là 50% tỉ lệ sinh dôi thật bằng P
a/ Tìm xác suất sinh đôi thật của nhóm cùng giới
b/ Nếu 2 trẻ sinh đôi khác giới thì xác suất sinh đôi giả là bao nhiêu

Bệnh A có ba thể A1, A2, A3 với tỉ lệ 1/2, 1/6, 1/3 trong dân số, để chẩn đoán bệnh A ta dùng xét nghiệm E, xét nghiệm E cho dương tính 10% nếu là A1, 20% nếu là A2, 90% nếu là A3 (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

HỒ MINH AN
Thứ 3, ngày 11/04/2017 13:40:56
Bệnh A có ba thể A1, A2, A3 với tỉ lệ 1/2, 1/6, 1/3 trong dân số, để chẩn đoán bệnh A ta dùng xét nghiệm E, xét nghiệm E cho dương tính 10% nếu là A1, 20% nếu là A2, 90% nếu là A3
a/ Khi một người bị bệnh A đến khám thì khả năng xét nghiệm E cho dương tính là bao nhiêu?
b/ Một người bị bệnh A khi dùng xét nghiệm E cho kết quả dương tính thì khả năng người đó mắc bệnh A1, A2, A3 tương ứng là bao nhiêu %?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 209 965
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Thưởng Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top