Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Ở một bệnh viện cho biết có 15% số bệnh nhân điều trị ngoại trú quên đến điều trị theo lịch hẹn. Lấy ra ngẫu nhiên 30 bệnh nhân điều trị ngoại trú có lịch hẹn điều trị. Tính xác suất sao cho: a) Có đúng 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn. b) Có đúng 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.7118
Thứ 5, ngày 02/03/2017 09:11:19
Ở một bệnh viện cho biết có 15% số bệnh nhân điều trị ngoại trú quên đến điều trị theo lịch hẹn. Lấy ra ngẫu nhiên 30 bệnh nhân điều trị ngoại trú có lịch hẹn điều trị. Tính xác suất sao cho:
a) Có đúng 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
b) Có đúng 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
c) Có ít nhất 1 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn
d) Có ít nhất 2 bệnh nhân quên đến điều trị theo lịch hẹn

Một giáo viên muốn soạn một đề trắc nghiệm có 20 câu hỏi gồm 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Hỏi giáo viên có thể soạn bao nhiêu đề thi? các câu cùng chủ đề đứng cạnh nhau. (Xác suất thống kê - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.1642
Chủ nhật, ngày 16/10/2016 14:31:59
Một giáo viên muốn soạn một đề trắc nghiệm có 20 câu hỏi gồm 5 chủ đề, mỗi chủ đề có 4 câu. Hỏi giáo viên có thể soạn bao nhiêu đề thi? các câu cùng chủ đề đứng cạnh nhau. (Hoán vị)
giúp mình bài tập này nhé!

Xác suất thống kê: Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này (Xác suất thống kê - Trình độ khác) (chưa có lời giải)

NoName.87
Thứ 2, ngày 30/05/2016 03:32:10
Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng một loại hàng ở thành phố thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này. Biết tổng số hộ gia đình của thành phố này là 800.000 hộ. Với độ tin cậy 95%, ước lượng số hộ gia đình có nhu cầu về mặt hàng này của toàn thành phố nằm trong khoảng:
a). (522352 ; 567648).
b). (542352 ; 597648).
c). (524072 ; 595928).
d). (532982 ; 602658).
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/03 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 208 839
2 Trinh Le 118 541
3 Cô giáo Lan 117 540
4 Nguyễn Thu Hằng 95 370
5 Thiện Lê 74 350
Google Facebook
scroll top