Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho P (1;2); Q (3;4). Tìm điểm M trên trục Ox sao cho MP + MQ nhỏ nhất (Toán học - Lớp 10)

vũ thị giang
Thứ 7, ngày 25/11/2017 14:30:07
Em tìm ra được rồi nhưng muốn hỏi ý kiến mọi người. Mong mọi người xem giúp em

Tìm các số nguyên n để n^3 - 3n^2 - 3n - 1 chia hết cho n^2 + n + 1 (Toán học - Lớp 8)

Lê Mai Trang
Thứ 7, ngày 25/11/2017 14:23:05
tìm các số nguyên n để :
a) Gía trị của biểu thức n ^3 - 3n^2 - 3n - 1 chia hết cho giá trị của biểu thức n^2 + n + 1
b) Gía trị của biểu thức n^3 - n^2 + 2n + 7 chia hết cho giá trị của biểu thức n^2 + 1

Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu tranh Đông Hồ (Tiếng Anh - Lớp 7)

Tran My Han
Thứ 7, ngày 25/11/2017 14:07:45
Viết một đoạn văn bằng Tiếng Anh giới thiệu tranh Đông Hồ. Ảnh một cậu bé ôm con vịt nhé!!
Lưu ý: ko sao chép ở đâu nhé!!!

Tìm các quan hệ từ trong câu. Điền thêm các quan hệ từ vào chỗ chấm trong câu (Tiếng Việt - Lớp 5)

Team 6a2
Thứ 7, ngày 25/11/2017 14:04:56
Tìm các quan hệ từ trong câu. Điền thêm các quan hệ từ vào chỗ chấm trong câu

Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhón chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp 2 muối khan (Hóa học - Lớp 10)

Hằng Dương Thị
Thứ 7, ngày 25/11/2017 14:02:59
Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhón chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp 2 muối khan
a) xác định 2 kim loại
b) tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

Choose the word A, B, C or D which has the underlined part pronounced differently. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the following sentences (Tiếng Anh - Lớp 7)

Luvil
Thứ 7, ngày 25/11/2017 13:46:56
Choose the word A, B, C or D which has the underlined part pronounced differently. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the following sentences
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 495 2.403
2 Huyền Thu 422 1.747
3 Nguyễn Thị Thu Trang 307 1.168
4 DORAEMON 236 931
5 Bản năng vô cực 193 694
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top