Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Một vật có m = 0,2 kg chuyển động với phương trình tọa độ có dạng x = 10 + 10t - 2t². a) Tìm động lượng của vật tại t = 2s. b) Tìm độ biến thiên động lượng của vật trong thời gian 2s đầu (Vật lý - Lớp 10)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 21:06:52 - Đăng lên từ Trần Trọng Hiếu
Bài 1
Một vật có m = 0,2 kg chuyển động với phương trình tọa độ có dạng x = 10 + 10t - 2t²
a) Tìm động lượng của vật tại t = 2s
b) Tìm độ biến thiên động lượng của vật trong thời gian 2s đầu
Bài 2
Một khẩu đại bác nằm ngang có m = 1000 kg, bắn 1 viên đạn khối lượng m = 2,5 kg. Vận tốc viên đạn là 600 m/s. Tìm vận tốc súng sau khi bắn
Bài 3
Một xe ôtô có khối lượng m = 3 tấn chuyển động thẳng đều vận tốc v = 1,5 m/s, đến tông vào xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m = 100 kg. Tính vận tốc các xe

Một viên đạn khối lượng 10g đang bay với vận tốc 100 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua tường viên đạn còn vận tốc 50 m/s. Thời gian xuyên thủng 0,01s. a) Tính độ biến thiên động lượng của viên đạn. b) Tính lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn (Vật lý - Lớp 10)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 20:53:17 - Đăng lên từ Trần Trọng Hiếu
Bài 1
Một viên đạn khối lượng 10g đang bay với vận tốc 100 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua tường viên đạn còn vận tốc 50 m/s. Thời gian xuyên thủng 0,01s a) Tính độ biến thiên động lượng của viên đạn
b) Tính lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn
Bài 2
Một toa xe có khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi v = 54 km/h. Người ta tác động lên toa xe 1 lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm lên toa xe dừng lại sau:
a) 1p40s
b) 10s
​Bài 3
Một vật có m = 0,2 kg chuyển động với phương trình tọa độ có dạng x = 10 + 10t - 2t²
a) Tìm động lượng của vật tại t = 2s
b) Tìm độ biến thiên động lượng của vật trong thời gian 2s đầu

Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36 km/h. Biết công suất của động cơ là 8 kW. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đường? (Vật lý - Lớp 10)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 20:39:55 - Đăng lên từ Trần Trọng Hiếu
Bài 1
Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36 km/h. Biết công suất của động cơ là 8 kW. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đường?
Bài 2
Một thang máy khối lượng m = 800 kg chuyển động thẳng đứng lên cao 10m. Tính công của động cơ để kéo thang máy đi lên khi:
a) Thang máy đi lên đều
b) Thang máy đi lên nhanh dần đều gia tốc 1m/s².
Lấy g = 10 m/s²
Bài 3
Một động cơ điện cung cấp 30 kW cho 1 cần cẩu nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 60m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian để thực hiện công việc?
Bài 4
Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo đều lên cao 10m trong khoảng thời gian là 1 phút 40 giây. Lấy g = 10m/s². Tính công suất trung bình của lực kéo?
​Mai tớ nộp rồi cám ơn các bạn rất nhìu
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top