Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Read the passage carefully then choose the best answer: Concern about the gypsy moth has been growing in Michigan ... With this information the Forest Department is much better equipped to find a solution to the gypsy moth problem (Tiếng Anh - Lớp 12)

Learn from now
Thứ 6, ngày 28/07/2017 20:47:30
Read the passage carefully then choose the best answer: Concern about the gypsy moth has been growing in Michigan ... With this information the Forest Department is much better equipped to find a solution to the gypsy moth problem

​Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB và AC của (O) (B, C là hai tiếp điểm). Gọi H và giao điểm của OA và BC (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Mẫn Đan
Thứ 6, ngày 28/07/2017 20:38:51
​Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB và AC của (O) (B,C là 2 tiếp điểm). Gọi H và giao điểm của OA và BC. Từ B vẽ đường kính BD của (O), AD cắt (O) tại E ( khác D). Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với AD tại K và cắt BC tại F.
a) Chứng minh FD vuông góc với BD
b) Gọi I là trung điểm AB, qua I vẽ đường thẳng vuông góc với OA tại M và cắt DF tại N. Chứng minh ND=NA
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top