Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chiếc bình nứt: Một người có 2 chiếc bình lớn để chuyển nước. Một chiếc bình bị nứt nên khi gánh từ giếng về ........... Em hãy tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện (Ngữ văn - Lớp 6)

Nguyễn Thùy Mỹ Duyên
Thứ 4, ngày 14/02/2018 19:56:29
Chiếc bình nứt
Một người có 2 chiếc bình lớn để chuyển nước. Một chiếc bình bị nứt nên khi gánh từ giếng về, nước tỏng bình chỉ còn một nửa. Chiếc bình lành rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc bình nứt luôn thấy dằn vặt, cắn rứt vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Một ngày nọ, chiếc bình nứt nói với người chủ : .........
Em hãy tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện trên.

So sánh 2^24 và 3^16. Tìm x ∈ Q, biết: a) x^2 + 1 = 82; b) x^2 + 7/4 = 23/4 (Toán học - Lớp 7)

Đơn Cô
Thứ 4, ngày 14/02/2018 19:53:22
Bài 1. So sánh 2^24 và 3^16
Bài 2. Tìm x ∈ Q , biết
a) x^2 + 1 = 82
b) x^2 + 7/4 = 23/4
c) (2x+3)^2 = 25
Bài 3. Tìm x
a) lx-2l=x
b) lx-3,4l + l2,6-xl = 0
c) (x+5)^3 = -64
d) (2x-3)^2 = 9

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường phân giác trong BD. Chứng minh tam giác BAH đồng dạng tam giác BCA, suy ra AH.BC = AB.AC (Toán học - Lớp 8)

Kiều Phương
Thứ 4, ngày 14/02/2018 19:08:38
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường phân giác trong BD.
a) Chứng minh tam giác BAH đồng dạng với tam giac BCA. Suy ra AH.BC=AB.AC
b) Chứng minh DA/DC=AH/AC
c) Qua C vẽ đường thẳng d song song với BD, từ B kẻ BE _|_d (E thuộc d), đường thẳng BE cắt AC tại F. Chứng minh DA.FC=DC.FA
d) Chứng minh tam giác ABE đồng dạng với tam giác BDC.

Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 500 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh một bay lên hợp với phương ngang một góc 60 độ (Vật lý - Lớp 10)

Ngọc Huyền
Thứ 4, ngày 14/02/2018 19:07:12
Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 500 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh một bay lên hợp với phương ngang một góc 600, mảnh hai bay xuống hợp với phương ngang một góc 300. Độ lớn vận tốc của mảnh thứ hai là:
A. 500 m/s B. 250 m/s C. 400 m/s D. 866 m/s
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 11 - 17/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top