Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Thực hiện phép tính: A = (2^9 + 2^7 + 1)(2^23 - 2^21 + 2^19 - 2^17 + 2^14 - 2^10 + 2^9 - 2^7 + 1) (Toán học - Lớp 8)

Hayley Nguyễn
Thứ 3, ngày 13/06/2017 21:09:53
1. Thực hiện phép tính: A = (2^9 + 2^7 + 1)(2^23 - 2^21 + 2^19 - 2^17 + 2^14 - 2^10 + 2^9 - 2^7 + 1)
2. Số 2^32 + 1 có là số nguyên tố không?

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s thì trượt xuống một con dốc. Khi đến chân dốc, vận tốc của vật là 5m/s. Góc hợp giữa dốc so với mặt phẳng ngang là 30 độ, bỏ qua ma sát. Tìm độ dài của dốc (Vật lý - Lớp 10)

Đặng Thu Hảo
Thứ 3, ngày 13/06/2017 20:18:50
Câu 1. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s thì trượt xuống một con dốc. Khi đến chân dốc, vận tốc của vật là 5m/s. Góc hợp giữa dốc so với mặt phẳng ngang là 30 độ
a) Bỏ qua ma sát, tìm độ dài của dốc
b) Trên thực tế, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,05. Tìm độ dài của dốc
Câu 2. Một vật có khối lượng 3kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang thì chịu tác dụng của một lực 7,5N, vật đi được quãng đường 10m. Tính vận tốc ở cuối đoạn đường nếu:
a) Bỏ qua ma sát
b) Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2
Câu 3. Từ độ cao 80m so với mặt đất, một vật được thả rơi tự do.Xác định: 
a) Vận tốc của vật khi chạm đất
b) Độ cao của vật khi có vận tốc 25m/s
c) Vận tốc của vật khi ở độ cao 25m

Một lượng khí trong xilanh ở nhiệt độ 127°C có thể tích 600cm3, nén pittong để nhiệt độ khí trong xilanh là 700K, biết áp suất của khí không thay đổi trong quá trình nén. Tính thể tích khí lúc sau (Vật lý - Lớp 10)

Trần Bình Trọng
Thứ 3, ngày 13/06/2017 20:00:54
Một lượng khí trong xilanh ở nhiệt độ 127°C có thể tích 600cm3, nén pittong để nhiệt độ khí trong xilanh là 700K, biết áp suất của khí không thay đổi trong quá trình nén.
a) Tính thể tích khí lúc sau
b) Vẽ đường đẳng áp mô tả quá trình biến đổi trạng thái trong đồ thị vot

Cho đường tròn (O;R). Từ một điểm M nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB. Lấy điểm C bất kì trên cung nhỏ AB. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AB, AM, BM. Chứng minh tứ giác AECD nội tiếp (Toán học - Lớp 9)

Nguyên Thảo Võ
Thứ 3, ngày 13/06/2017 19:38:28
Cho đường tròn (O;R) từ một điểm M nằm ngoài (O;R) vẽ hai tiếp tuyến MA,MB. lấy điểm C bất kì trên cung nhỏ AB. gọi D,E,F lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AB,AM,BM 
a. chứng minh AECD nội tiếp
b. chứng minh ^CDE=^CBA 
c. gọi I là giao điểm AC và DE, K là giao điểm CB và DF 
chứng minh IK // AB 
d. xác định vị trí điểm C trên cung nhỏ AB để (AC^2+ CB^2) nhỏ nhất 
tính giá trị nhỏ nhất đó khi OM=2R

Một bao cát có khối lượng 10kg được treo vào đầu một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 1m. Một viên đạn có khối lượng 100g đang bay theo phương ngang với vận tốc v0 tới chui vào bao cát và nằm yên trong đó (Vật lý - Lớp 10)

Đặng Thu Hảo
Thứ 3, ngày 13/06/2017 19:31:54
Câu 1. Một bao cát có khối lượng 10kg được treo vào đầu một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 1m. Một viên đạn có khối lượng 100g đang bay theo phương ngang với vận tốc v0 tới chui vào bao cát và nằm yên trong đó. Sau đó bao cát và viên đạn lệch khỏi vị trí cân bằng và dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ. Tìm vận tốc ban đầu của viên đạn
Câu 2. Một viên đạn có khối lượng 50g đang bay ngang với vận tốc 200m/s thì gặp một tấm ván.
a) Đạn xuyên sâu vào ván 4cm thì dừng lại. Tính lực cản trung bình của ván tác dụng lên đạn
b) Gỗ chỉ dày 2cm, xác định vận tốc của đạn sau khi xuyên qua tấm ván

Cho đường tròn (O;R). Từ điểm M ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MA và MB. Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt (O) tại E. Đường thẳng ME cắt (O) tại F và AF cắt MO tại N, MO cắt AB tại H. Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp (Toán học - Lớp 9)

Đại Unnie
Thứ 3, ngày 13/06/2017 19:29:27
Cho đường tròn (O;R). Từ điểm M ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MA và MB. Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt (O) tại E. Đường thẳng ME cắt (O) tại F và AF cắt MO tại N, MO cắt AB tại H. CMR:
a) MAOB nội tiếp
b) MN^2 = NF.NA
c) MN = NH
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 22 - 28/07 | Tháng 07-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 345 1.710
2 Ngọc Trâm 275 1.316
3 Cường Quốc Nguyễn 158 773
4 Hoàng Đức Nguyễn 119 569
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 104 403
Tháng 6 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top