Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trong khai triển (x^9 + xy)^n, tìm hệ số x^25y^10. Tìm hệ số x^4 trong khai triển (x/3 - 3/x)^12 (Toán học - Lớp 11)

Phuc Thanh
Thứ 7, ngày 25/11/2017 13:04:47
Bài 1: trong khai triển (x^9+xy)^n. Tìm hệ số x^25y^10
Bài 2: có 6 bông hoa trắng, 4 bông hoa vàng, 2 bông hoa xanh. Chọn ra 4 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn
a) có đủ 3 màu
b) chỉ có 2 màu
Bài 3: có 10 trái mít, 8 quả cam, 6 trái bưởi. Chọn ra 4 quả. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn
a) có đủ 3 loại
b) chỉ có đúng 2 loại quả
Bài 4: tìm hệ số x^4 trong khai triển (x/3-3/x)^12

Một bình chứa 10 bi gồm 7 bi trắng, 3 bi đen, lấy ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất để: a) Lấy được 4 bi trắng? b) Lấy được ít nhất 2 bi đen? (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Linh
Thứ 7, ngày 25/11/2017 12:59:23
2) một bình chứa 10bi gồm 7 bi trắng,3 bi đen,lấy ngẫu nhiên 4bi. Tính xác suất để a)lấy đc 4 bi trắng? b)Lấy dc ít nhất 2 bi đen?
3) trong hộp có 4 quả cầu xanh, 7 quả vàng, lấy ngẫu nhiên 4 quả. Tính xác suất sao cho a) quả cầu xanh và vàng bằng nhau. b) có ít nhất 1 quả cầu xanh?
4) 1 đội văn nghệ gồm 2ng đàn, 4ng hát, 6ng múa, chọn ra 4ng. Tính xác suất để: a) có 1ng đàn,1ng hát, 2ng múa. b) chỉ cần 4ng múa?
5) 1 hộp 5 bi xanh,4 bi đỏ ,3bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3bi. Tính xác suất: a) 3bi cùng màu b) có ít nhất 1 bi đỏ?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 495 2.403
2 Huyền Thu 422 1.747
3 Nguyễn Thị Thu Trang 307 1.168
4 DORAEMON 236 931
5 Bản năng vô cực 193 694
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top