Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính S = x1 + x2; P = x1.x2 (Toán học - Lớp 9)

Nguyen Thao
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:58:05
cho x1 va x2 la 2 nghiem cua pt x2-3x+1=0(khong giai) tinh
a)S=x1+x2
b)P=x1.x2
c)Q=√x1 +√x2

Trong các dãy chất dãy chất nào là hợp chất hữu cơ? (Hóa học - Lớp 9)

anh minh
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:54:22
Trong các dãy chất sau, dãy chất nào là hợp chất hữu cơ
a. CH4,CaCO3, C2H2,CuSo4
b. CH4,C2H4,C2H4,C2H2,C2h6O
c. C2H4,CuO,C2H4O2,CaCl2
d. C6H6,CH3Cl,C2H4Br2, CaSo4

Nguyên tử nguyên tố M có số n nhiều hơn số p là 1 hạt. Nguyên tử nguyên tố Y có số n' = p' (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Cuber
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:36:07
Nguyên tử nguyên tố M có số n nhiều hơn số p là 1 hạt. Nguyên tử nguyên tố Y có số n' = p'. trong phân tử MxY tổng số proton là 30 hạt và M chiếm 74,19% khối lượng. tìm tên nguyên tố M,Y và CTHH của MxY

Qua văn bản Sông nước Cà Mau, em cảm nhận được điều gì về Cà Mau phương Nam tổ quốc? Hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em (Ngữ văn - Lớp 6)

nguyễn thu
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:26:35
1.qua văn bản " sông nước cà mau" em cảm nhận được điều gì về Cà Mau phương Nam tổ quốc? hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em
2.cách đặt tên co kênh trong bài "sông nowcs cà mau " em có nhận xét gì về địa danh ấy. những địa danh này gợi ra hình anh gi?

Thuyết trình tin học về Côn Sơn Kiếp Bạc (Tin học - Lớp 9)

Ngô Chi
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:02:38
Bài thuyết trình tin học về Côn Sơn Kiếp Bạc
bạn nào từng làm thuyết trình bằng powerpont thì chỉ cho mình cách trình bày , thuyết trình, ..

Chứng minh: a) A = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 100^2 không là số chính phương; b) B = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 56^2 không là số chính phương (Toán học - Lớp 8)

Phạm Nhật Hào
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:00:49
1) Chứng minh rằng :
a) A = 1^2+2^2+3^2+....+100^2 không là số chính phương
b) B = 1^2+2^2+3^2+....+56^2 không là số chính phương
c) C = 1+3+5+7+...+n là số chính phương ( n lẻ )
2) tìm số nguyên dương n để biểu thức sau là số chính phương 
a) n^2-n+2
b) n^4-n+2
c) n^3-n+2
d) n^5-n+2
3) Tìm số nguyên tố p để 4p+1 là số chính phương 

Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh BA = BE. Chứng minh CH là tia phân giác góc ACE (Toán học - Lớp 7)

Thanh Thuý
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 08:55:53
Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=4cm, AC=5cm. Trên tia đối tia HA lấy điiểm E. sao HE=HA.Chứng minh rằng:
a) Tam giác ABC vuông tại A
b) BA=BE
c) CH là tia phân giác góc ACE
d) Tam giác BEC vuông.
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 332 1.400
2 Huyền Thu 192 891
3 Trần Thị Huyền Trang 158 749
4 Nguyễn Thị Thu Trang 138 547
5 Trịnh Quang Đức 105 473
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top