Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của OA, OB. a) Chứng tỏ rằng OA < OB. b) Trong ba điểm M, N, O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? c) Chứng tỏ rằng độ dài của đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O. (O thuộc tia đối của tia AB) (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Đạt
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:52:23
Câu 1: (5 điểm)
a) Tìm k ∈ Z biết (k^3+5)(k^3+10)(k^3+15)(k^3+30)
b) Chứng minh rằng V=1999^1+1999^2+1999^3+1999^4+...+1999^1998 chia hết cho 2000.
c) Thực hiện phép tính B= 5 . 4^15 . 9^9 - 4 . 3^20 . 8^9 / 5 . 2^9 . 6^19 - 7 . 2^29 . 27^6
d) Chứng minh rằng T=1/3 - 2/3^2 + 3/3^3 - 4/3^4 +...+ 99/3^99 - 100/3^100 < 3/16
Câu 2: (6 điểm)
a) Tìm hai số tự nhiên c và d (c>d); biết cd=8748 và ƯCLN(c;d)=27.
b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó khi chia cho 11 thì dư 5; chia cho 13 thì dư 8.
Câu 3: (4 điểm)
Cho H=8n+193/4n+3. Tìm số tự nhiên n để phân số H:
a) Có giá trị là số tự nhiên.
​b) Là phân số tối giản.
c) Với giá trị nào của n trong khoảng từ 150 đến 170 thì phân số H rút gọn được.
Câu 4: (5 điểm)
Cho đoạn thẳng AB; điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của OA, OB.
a) Chứng tỏ rằng OA<OB.
b) Trong ba điểm M,N,O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
c) Chứng tỏ rằng độ dài của đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O. (O thuộc tia đối của tia AB)

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật làm bằng tôn (không có nắp) có chiều dài 1m, chiều rộng 0,8 m, chiều cao 0,6 m. Tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó. Tính thể tích cái thùng hình hộp chữ nhật đó (Toán học - Lớp 5)

vương phi Yến
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:39:11
Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật làm bằng tôn (không có nắp) có chiều dài 1m, chiều rộng 0,8 m, chiều cao 0,6 m
a) Tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó.
b) Tính thể tích cái thùng hình hộp chữ nhật đó.

Một ô tô có khối lượng 1100kg đang chạy với vận tốc 24m/s. a) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10m/s. b) Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ô tô chạy 60m (Vật lý - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Thanh Phương
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:37:15
Câu 1. Một ô tô có khối lượng 1100kg đang chạy với vận tốc 24m/s.
a) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10m/s?
b) Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ô tô chạy 60m?
Câu 2. Một vật có khối lượng 200g được thả không vận tốc đầu từ một vị trí có độ cao 40m, lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí, chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.
a) Tính vận tốc của vật ngay khi chạm đất?
b) Tính vị trí của vật tại vị trí có độ cao 20m
c) Tính độ cao của vật so với mặt đất khi nó có vận tốc 10m/s
Câu 3. Một xe tải có kl 2,5 tấn ban đầu đang đứng yên, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nhờ có lực kéo hướng theo phương ngang. Sau khi đi được quãng đường 144m thì vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,04. Tính công của các lực tác dụng lên xe và công suất trung bình của lực kéo trên quãng đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s2
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top