Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Câu 3 - 4 - 5: Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 4q2 = 8.10^-19 C. Sau khi cho chúng tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc đầu thì chúng đẩy nhau một lực 3,6.10^-4 N. Tính khoảng cách hai quả cầu lúc này? (Vật lý - Lớp 11)

Nguyễn Trang
Thứ 6, ngày 09/09/2016 06:27:36
Câu 3 - 4 - 5: Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 4q2 = 8.10^-19 C. Sau khi cho chúng tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc đầu thì chúng đẩy nhau một lực 3,6.10^-4 N. Tính khoảng cách hai quả cầu lúc này?
Câu 3. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 4q2 = 8.10-19 C. Sau khi cho chúng tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc đầu thì chúng đẩy nhau một lực 3,6.10-4 N. Tính khoảng cách giữa hai quả cầu lúc này?
Câu 4. Cho hai điện tích q1 = 3q2 = 6nC đặt tại A, B cách nhau 10cm trong điện môi. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 1/2q1 đặt tại M, biết MA = 6cm, MB = 8cm; hằng số điện môi bằng 2.
Câu 5: Các điện tích điểm q2 = 4.10-8 C, q2 và q3 nằm cách nhau trong không khí như hình bên. Xác định dấu và độ lớn của q3 để q1 nằm cân bằng?

Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân có chiết quang A = 30 độ, chiết suất n = √2. Tia sáng SI vuông góc với mặt bên AB (Vật lý - Lớp 11)

Ngọc Diệu
Thứ 6, ngày 09/09/2016 03:18:27
Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân có chiết quang A = 30 độ, chiết suất n = √2. Tia sáng SI vuông góc với mặt bên AB
Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân có chiết quang A = 30 độ, chiết suất n = √2. Tia sáng SI vuông góc với mặt bên AB. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính, xét các trường hợp có thể xảy ra.

Chiếu 1 chùm tia sáng song song đơn sắc qua lăng kính có n = √2. Góc chiết quang A = 60 độ (Vật lý - Lớp 11)

NoName.722
Thứ 6, ngày 09/09/2016 03:13:22
Chiếu 1 chùm tia sáng song song đơn sắc qua lăng kính có n = √2. Góc chiết quang A = 60 độ
Chiếu 1 chùm tia sáng song song đơn sắc qua lăng kính có n = √2. Góc chiết quang A = 60 độ.
a) Tính góc tới để góc lệch cực tiểu. Tính góc lệch cực tiểu này.
b) Góc tới phải có giá trị trong giới hạn nào để có tia ló?

Phân tích bài thơ Thư trung thu năm 1951 của Bác Hồ gửi các cháu nhi đồng: Trung thu trǎng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng, Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương (Tiếng Việt - Lớp 5)

NoName.721
Thứ 5, ngày 08/09/2016 15:20:57
Trung thu trǎng sáng như gương,
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng,
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.
(Thư Trung thu gửi các cháu nhi đồng (12-9-1951) - Bác Hồ)

Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10^-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm (Zn)? (Hóa học - Lớp 10)

NoName.720
Thứ 5, ngày 08/09/2016 15:14:12
Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm (Zn)?
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top