Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Chuyển các câu sau sang thể bị động: Why didn't they help him? How long have they waited for the doctor? What time can the boys hand in their papers? (Tiếng Anh - Lớp 9)

Nguyễn Hiền
Thứ 3, ngày 13/06/2017 10:21:46
Chuyển các câu sau sang thể bị động:
1. Why didn't they help him?
2. How long have they waited for the doctor?
3. What time can the boys hand in their papers?
4. Where do people speak English?
5. How did the police find the lost man?

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu? Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì? (Lịch sử - Lớp 12)

Nguyễn Hiền
Thứ 3, ngày 13/06/2017 08:59:43
Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu? Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho AD = 1/3AB, BE = 1/3BC, CF = 1/3CA. So sánh diện tích tam giác IGH và tổng diện tích của 3 tam giác ADG + BEH + CFI (Toán học - Lớp 8)

Hani Lê Phương Trần
Thứ 3, ngày 13/06/2017 08:36:49
Câu 1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho AD = 1/3AB, BE = 1/3BC, CF = 1/3CA. So sánh diện tích tam giác IGH và tổng diện tích của 3 tam giác ADG + BEH + CFI
Câu 2. Một hình vuông ABCD có cạnh là 10cm. Nối các điểm chính giữa của các cạnh với các đỉnh của hình vuông. Tính diện tích hình IJKL

Một ampe kế có điện trở khác 0, mắc nối tiếp với một vôn kế có điện trở hữu hạn, tất cả được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc điện trở R = 500 ôm song song với ampe kế thì ampe kế chỉ I1 = 6mA (Vật lý - Lớp 9)

huỳnh gia
Thứ 3, ngày 13/06/2017 07:56:01
Một ampe kế có điện trở khác 0, mắc nối tiếp với một vôn kế có điện trở hữu hạn, tất cả được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc điện trở R = 500 ôm song song với ampe kế thì ampe kế  chỉ I1 = 6mA. Nếu mắc điện trở R đó  song song vớiVôn kế thì ampe kế  chỉ I2 = 10mA. Khi đó vôn kế chỉ bao nhiêu?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 314 1.300
2 Conan kun 105 440
3 DOREMON 103 416
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top