Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: 1) Lan is the youngest of the three sisters. 2) There are eight hundred stamps in Hoa's collection. 3) Tom will be twenty next week (Tiếng Anh - Lớp 7)

mai thu
Thứ 6, ngày 24/02/2017 12:46:48
1. Lan is the youngest of the three sisters.
2. There are eight hundred stamps in Hoa's collection.
3. Tom will be twenty next week.
4. Mr.Cuong plays table tennis well.
5. Lan is more intelligent than her sister. » Lan's sister isn't ...
6. When my mother was ill, I looked after her.

Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH. a) Chứng minh ∆ ABC đồng dạng ∆ HBA. b) Chứng minh AH^2 = HB.HC. c) Tính độ dài các cạnh BC, AH (Toán học - Lớp 8)

Kunn Linh
Thứ 6, ngày 24/02/2017 11:52:46
Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.
a) Chứng minh ∆ ABC đồng dạng ∆ HBA
b) Chứng minh AH^2 = HB.HC
c) Tính độ dài các cạnh BC, AH
d) Tia phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE
e) Kẻ phân giác AK (K thuộc BC) của góc BAH, cắt CD tại F. Chứng minh DK // AH và ∆ AEF đồng dạng ∆ CEH
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 19 - 25/02 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top