Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt. 2) Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Thứ 2, ngày 16/01/2017 22:29:40
1. Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt
2. Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top