Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Dựa vào các từ đã cho, hãy viết các câu hoàn chỉnh: Lan/ must/ finish/ all/ homework/ tonight; You must not/ walk/ grass/ park; We/ must/ follow/ all/ signs/ swimming pool (Tiếng Anh - Lớp 7)

Kaneki Ken
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:25:26
1. Lan/ must/ finish/ all/ homework/ tonight
2. You must not/ walk/ grass/ park
3. We/ must/ follow/ all/ signs/ swimming pool
4. She/ ought to/ help/ mother/ housework
5. Ba/ can/ swim/ across/ river
6. Small children/ can/ learn/ swim/ quickly/ easily
7. We/ ought to/ clean/ classroom
8. You/ should/ exercise/ regularly/ keep/ fit/ healthy
9. They/ should/ take part/ sports activities
10. you/ must not/ stay up/ every night

Tìm 2 số a, b biết: a) a + b = 2 và a - b = - 35; b) a^2 + b^2 = 61 và a.b = 30 (Toán học - Lớp 9)

Nguyễn Tuấn
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:22:56
Tìm 2 số a, b biết: a) a + b = 2 và a - b = - 35; b) a^2 + b^2 = 61 và a.b = 30
Tìm 2 số a, b biết:
a) a + b = 2 và a - b = - 35
b) a^2 + b^2 = 61 và a.b = 30
(Định lý Vi-ét)

Dựa vào bài Cô Tô của Nguyễn Tuân, em hãy làm một bài văn miêu tả lại cảnh mặt trời mọc trên biển theo trí tưởng tượng của em. Dựa vào bài Lao xao của Duy Khán, em hãy viết bài văn miêu tả khu vườn vào một buổi sáng đẹp trời (Ngữ văn - Lớp 6)

0168 ... 817
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:19:59
Mb làm giúp mk bài này với!
1. Dựa vào bài Cô Tô của Nguyễn Tuân, em hãy làm một bài văn miêu tả lại cảnh mặt trời mọc trên biển theo trí tưởng tượng của em.
2. Dựa vào bài Lao xao của Duy Khán, em hãy viết bài văn miêu tả khu vườn vào một buổi sáng đẹp trời.
3. Em hãy miêu tả lại một người có hành động khác thường

Cho tam giác ABC, đường phân giác góc A cắt BC tại D. Biết AB = 16cm, BD = 12cm. a) Tính tỉ số AC và AB; b) Tính tỉ số DC và BC; c) Cho DE // AB. Tính DE (Toán học - Lớp 8)

Quỳnh
Thứ 4, ngày 29/03/2017 20:17:15
Cho tam giác ABC, đường phân giác góc A cắt BC tại D. Biết AB = 16cm, BD = 12cm.
a) Tính tỉ số AC và AB
b) Tính tỉ số DC và BC
c) Cho DE // AB. Tính DE
Hôm nay là ngày gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top