Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Từ H kẻ Hx vuông góc với AB tại P. D thuộc Hx sao cho P là trung điểm HD, kẻ Hy vuông góc với AC tại Q. E thuộc Hy Sao cho Q là trung điểm HE (Toán học - Lớp 8)

huyenphuong
Thứ 5, ngày 22/09/2016 05:31:09
Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Từ H kẻ Hx vuông góc với AB tại P. D thuộc Hx sao cho P là trung điểm HD, kẻ Hy vuông góc với AC tại Q. E thuộc Hy Sao cho Q là trung điểm HE.
a) Chứng Minh D, A, E thẳng hàng
b) Chứng Minh PQ // DE
c) Chứng minh PQ = AH

Choose the right words to fill the blanks. Her (family/ full/ middle/ last) name is Thi. I live (in/ on/ to/ at) 24B Dinh Tien Hoang Street. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets. Make questions for the underlined words (Tiếng Anh - Lớp 9)

NoName.991
Thứ 5, ngày 22/09/2016 04:10:46
I. Choose the right words to fill the blanks. 1. Her (family/ full/ middle/ last) name is Thi. 2. I live (in/ on/ to/ at) 24B Dinh Tien Hoang Street. II. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets. III. Make questions for the underlined words

Tính: a) (2x^2 + 3y)^3; b) (1/2x - 3)^3 (Những hằng đẳng thức đáng nhớ) (Toán học - Lớp 8)

huyenphuong
Thứ 5, ngày 22/09/2016 03:51:13
a) (2x2 + 3y)3
b) (1/2x - 3)3
(Những hằng đẳng thức đáng nhớ)

Chứng minh rằng 1^2 + 3^2 + 5^2 + ... + (2n - 1)^2 = n(4n^2 - 1)/3 (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

NoName.988
Thứ 5, ngày 22/09/2016 03:18:57
Chứng minh rằng 12 + 32 + 52 + ... + (2n - 1)2 = n(4n2 - 1)/3

Trong những tình huống sau, theo em, tình huống nào biểu hiện hành vi giữ chữ tín (hoặc không giữ chữ tín) và giải thích tại sao? Bài 4 Giáo dục công dân 8 - Giữ chữ tín (Giáo dục Công dân - Lớp 8)

NoName.987
Thứ 5, ngày 22/09/2016 02:40:17
Trong những tình huống sau, theo em, tình huống nào biểu hiện hành vi giữ chữ tín (hoặc không giữ chữ tín) và giải thích tại sao? a) Mình hứa với bố mẹ Quang và cô giáo chủ nhiệm là sẽ giúp đỡ Quang học tập tiến bộ. Vì thế những bài tập nào Quang không biết làm thì mình đều làm hộ và đưa cho Quang chép. b) Bố Trung hứa đến sinh nhật Trung sẽ đưa em đi chơi công viên, nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên bố không thực hiện được lời hứa của mình.

Hai điện tích q1 = 8.10^-8 C và q2 = - 8.10^-8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 6cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10^-8 C đặt tại C nếu: a) CA = 4cm và CB = 2cm; b) CA = 4cm và CB = 10cm; c) CA = CB = 5cm (Vật lý - Lớp 11)

NoName.986
Thứ 4, ngày 21/09/2016 15:35:14
Hai điện tích q1 = 8.10^-8 C và q2 = - 8.10^-8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 6cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10^-8 C đặt tại C nếu: a) CA = 4cm và CB = 2cm; b) CA = 4cm và CB = 10cm; c) CA = CB = 5cm
Hai điện tích q1 = 8.10-8 C và q2 = - 8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 6cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt tại C nếu:
a) CA = 4cm và CB = 2cm;
b) CA = 4cm và CB = 10cm;
c) CA = CB = 5cm
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 17 - 23/09 | Tháng 09-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Huyền Thu 317 1.311
2 DOREMON 111 448
3 Conan kun 105 440
4 ^^ Kim Chi Củ Cải ^^ 54 210
5 Vu Thien 35 148
Google Facebook
scroll top