Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho đường thẳng (d): 2(m-1)x + (m-2)y = 2. a) Tìm m để đường thẳng (d) Cắt (P) y = x^2 tại hai điểm phân biệt A và B. b) Tìm tọa đồ trung điểm I của đoạn AB theo m (Toán học - Lớp 9)

Thảo Trinh
Thứ 6, ngày 28/04/2017 19:55:55
Cho đường thẳng (d): 2(m-1)x + (m-2)y = 2
a) Tìm m để đường thẳng (d) Cắt (P) y = x^2 tại hai điểm phân biệt A và B 
b) Tìm tọa đồ trung điểm I của đoạn AB theo m
c) Tìm m để (d) cách gốc tọa độ một khoảng cách lớn nhất 
d) Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi

Cho tam giác ABC cân tại A (góc A < 90 độ). Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại H. a) Chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH; b) Kẻ trung tuyến BD của tam giác ABC cắt AH tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC (Toán học - Lớp 7)

Nguyễn Thoa
Thứ 6, ngày 28/04/2017 19:55:26
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A < 90 độ). Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại H.
a) Chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH
b) Kẻ trung tuyến BD của tam giác ABC cắt AH tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC
c) Cho AB = 15cm; BH = 9cm. Tính độ dài của đoạn thẳng AG
d) Qua H kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E. Chứng minh C, G, E thẳng hàng.

Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Các tia AD và BC cắt nhau tại E. Các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại F. Chứng minh: Tứ giác CEDF là tứ giác nội tiếp (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 6, ngày 28/04/2017 19:26:07
Câu 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Các tia AD và BC cắt nhau tại E. Các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại F.
1. Chứng minh: Tứ giác CEDF là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh: ΔABC ∞ ΔEFC.
3. Dựng hình bình hành AFBI. Gọi C' là điểm đối xứng với C qua đường thẳng AE. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng AI và đường tròn ngoại tiếp ΔAC'E.

Cho biểu thức: A = (x + 3√x)/(x - 25) + 1/(√x + 5) và B = (√x + 2)/(√x - 5) với x ≥ 0, x khác 25. a) Tính giá trị biểu thức B tại x = 81. b) Rút gọn biểu thức A. Tìm x để P = 4/7 biết P = A : B (Toán học - Lớp 9)

Đặng Anh Tuấn
Thứ 6, ngày 28/04/2017 19:21:19
​Cho biểu thức: A = (x + 3√x)/(x - 25) + 1/(√x + 5) và B = (√x + 2)/(√x - 5) với x ≥ 0, x khác 25.
1. Tính giá trị biểu thức B tại x = 81.
2. Rút gọn biểu thức A. Tìm x để P = 4/7 biết P = A : B.
3. Tìm GTNN của biểu thức P.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 19 - 25/11 | Tháng 11-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 475 2.313
2 Huyền Thu 411 1.704
3 DORAEMON 214 843
4 Bản năng vô cực 165 588
5 Nguyễn Thị Thu Trang 149 581
Giải thưởng T.10 Bảng Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top