Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 2 quặng chứa 75% sắt và 50% sắt. Tính khối lượng của mỗi quặng đem trộn để được 25 tấn quặng chứa 66% sắt? (Toán học - Lớp 9)

Bang Bang
Thứ 4, ngày 14/02/2018 10:15:57
1. Có 2 quặng chứa 75% sắt và 50% sắt. Tính khối lượng của mỗi quặng đem trộn để được 25 tấn quặng chứa 66% sắt.?
2. Hai năm trước đây, tuổi của anh gấp đôi tuổi của em ,còn 8 năm trước đây , tuổi anh gấp 5 lần tuổi em .Hỏi hiện nay anh và em áo nhiêu tuổi ?
3. Người ta trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn nó là 0,g/cm3 để hỗn hợp riêng 0,7/cm3 ìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

Tìm 5 lỗi sai trong đoạn văn và sửa lại (Tiếng Anh - Lớp 8)

Aley Phạm
Thứ 4, ngày 14/02/2018 10:15:11
Tìm 5 lỗi sai trong đoạn văn sau và sửa lại
when i started learning English, T was really shy. In class, I never said word in English because I was afraid about making mistakes. And I became more and much quiet in English classes. Anyway, my English teacher was a very kind woman. She encouraged me practise speaking English with my friends. She said it might help me to become more and more confidently. She often praised me when I said something good, or even though I might make a mistake. I was really frightened at first talking to my classmate in English. But my teacher said that the best way to learn English is by speaking it. And I did it. Now, I feel enough confident to speak English in front of the class.

Cho hệ phương trình: x + my = 4 và nx + y = -3. Tìm m, n để hệ phương trình có vô số nghiệm (Toán học - Lớp 9)

thanh long
Thứ 4, ngày 14/02/2018 07:46:21
1. Cho hệ pt sau: x+my=4
                            nx+y=-3
Tìm m,n để hệ pt có vố số nghiệm
2. Cho hệ pt sau: x+y=3
                           -mx-y=2m
Xác định m để hệ pt có một nghiệm

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 4x^2 + mx - 15 = 0 (Toán học - Lớp 9)

Lê Huyền
Thứ 3, ngày 13/02/2018 23:21:49
Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt
a. 4x^2 + mx -15 = 0
b. mx^2 - 4x - 5 = 0
c. (m-1)x^2 - 2(m+1)x + m - 2 = 0
Mọi người giúp em vs ạ!

Chứng minh KCBD là tứ giác nội tiếp (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Xxxxhsh
Thứ 3, ngày 13/02/2018 22:44:10
Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B. Qua A vẽ cát tuyến chung CAD, C thuộc (O),D thuộc (O'), A nằm giữa C và D. Tiếp tuyến tại C của (O) và tiếp tuyến tại D của (O') cắt nhau tại K. Chứng minh KCBD là tứ giác nội tiếp
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 11 - 17/02 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top