Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Phân biệt quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân? (một số nét chú ý sự thống nhất về mục đích tương đồng về nhiệm vụ và các phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động có gì giống - khác nhau? Đồng thời cho ví dụ cụ thể) (Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại học)

vanqui
Thứ 2, ngày 24/10/2016 11:40:44
1) Phân biệt quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân? (một số nét chú ý sự thống nhất về mục đích tương đồng về nhiệm vụ và các phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động có gì giống - khác nhau? Đồng thời cho ví dụ cụ thể)
2) Chỉ ra và nêu ý nghĩa tác dụng cũng như kết quả các công trình, các hoạt động thể hiện sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh theo 4 cấp chính quyền hoặc theo lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm SA, SC, AD. Tìm giao tuyến của (SAB) với (SCK); Tìm giao điểm của AI với (SBK); Tìm giao điểm của IK với (SBD) (Toán học - Lớp 11)

Trang
Thứ 2, ngày 24/10/2016 10:42:02
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm SA, SC, AD. Tìm giao tuyến của (SAB) với (SCK); Tìm giao điểm của AI với (SBK); Tìm giao điểm của IK với (SBD)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm SA, SC, AD
a) Tìm giao tuyến của (SAB) với (SCK)
b) Tìm giao điểm của AI với (SBK)
c) Tìm giao điểm của IK với (SBD)
d) Gọi M là trung điểm của SK. Chứng minh rằng: HI // (ABCD), IM // (ABCD)
e) Tìm giao tuyến của (HIK) với (SCD)
f) Tìm giao tuyến của (BIM) với (ABCD)
g) Tìm thiết diện của hình chóp với (BIM)
h) Chứng minh: IK // (SAD)

Em hãy nêu các vấn đề của đô thị đới ôn hoà? Hai vấn đề lớn cần giải quyết ở đới lạnh là gì? Vấn đề dân số ở đới nóng cần giải quyết thế nào? Vì sao những vùng có chí tuyến hay gần chí tuyến thì có hoang mạc? (Địa lý - Lớp 7)

NoName.1872
Thứ 2, ngày 24/10/2016 05:52:25
1. Em hãy nêu các vấn đề của đô thị đới ôn hoà?
2. Hai vấn đề lớn cần giải quyết ở đới lạnh là gì?
3. Vấn đề dân số ở đới nóng cần giải quyết thế nào?
4. Vì sao những vùng có chí tuyến hay gần chí tuyến thì có hoang mạc?

Hai xe ô tô cùng khởi hành trên quãng đường AB. Xe 1 đi từ A đến B hết 4h, xe 2 đi từ B về A hết 3h. Đến chỗ gặp nhau, xe 2 đi được quãng đường xe 1 đã đi là 35 km. Tính quãng đường AB (Toán học - Lớp 7)

Trần Linh Chi
Thứ 2, ngày 24/10/2016 04:12:02
I. Đại số
Câu 1: Hai xe ô tô cùng khởi hành trên quãng đường AB. Xe 1 đi từ A đến B hết 4h, xe 2 đi từ B về A hết 3h. Đến chỗ gặp nhau, xe 2 đi được quãng đường xe 1 đã đi là 35 km. Tính quãng đường AB
Câu 2:
a) Biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 5 và xy = 1500. Tìm x và y
b) Tìm x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 và x^2 + y^2 = 325
Câu 3: Ô tô con đi từ A đến B hết 4h và xe tải đi từ B về A hết 5h. Nếu 2 xe khởi hành cùng một lúc từ A và B, đi ngược chiều nhau thì gặp nhau tại C cách A 150km (xe con đi từ A). Tính quãng đường AB
Câu 4: Một xe con và xe tải cùng khởi hành từ A để đến B. Vận tốc xe con là 60 km/h, xe tải là 50 km/h. Xe con đến B trước xe tải 48 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 5: Một xe ô tô chở vật liệu xây dựng. Nếu mỗi chuyến chở 4,5 tạ thì phải đi 20 chuyến. Nếu mỗi chuyến chở 6 tạ thì phải đi bao nhiêu chuyến? Số vật liệu cần chở là bao nhiêu?

II. Hình học
Câu 6: Cho góc xOy và M nằm trong góc, Từ M kẻ Mx', My' // Ox, Oy. Kẻ MA, MB vuông góc với Ox, Oy. Chứng minh x'My' + AMB = 180 độ
Câu 7: Cho tam giác ABC và K là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ là AC, kẻ tia Ax vuông góc với AC và lấy M thuộc Ax và N thuộc Ay sao cho AN = AB. Lấy P thuộc AK sao cho AK = KP. Chứng minh:
a) Tam giác ABC = Tam giác PKB và AC // BP.
b) Tam giác ABP = Tam giác NAM và AK vuông góc với MN
Câu 8: Cho tam giác ABC: Góc B > góc C. Trung trực của BC cắt AC tại D. BD cắt đường cao AH của tam giác ABC tại E. Chứng minh góc CAH = góc AED
Câu 9: Cho tam giác ABC. Vẽ góc BAx = 60 độ và góc CAy = 60 độ. Trên tia Ax lấy AD = AB  (C và D khác phía đối với AB). Trên tia Ay lấy AE = AC (B và E khác phía đối với AC). CD giao với BE tại I. Tính góc BIC
Câu 10: Cho góc xOy > 90 độ. Kẻ tia Oz vuông góc với Ox (tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy). Kẻ tia Ot vuông góc với Oy (tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy). Trên các tia Ox, Oy, Oz, Ot, lấy A, B, C, D sao cho OA = OC và OB = OD. Chứng minh AD vuông góc với BC.
Câu 11: Cho tam giác ABC, AB = AC. M và N là trung điểm của AB và AC. Chứng minh CM = BN
Câu 12: Cho tam giác ABC. Gọi M, N là trung điểm AB, AC. Trên BN lấy B' sao cho N là trung điểm BB'. Trên CM lấy C' sao cho M là trung điểm CC'. Chứng minh:
a) B'C' // BC
b) A là trung điểm B'C'
Câu 13: Cho tam giác ABC. D là trung điểm AB. E thuộc cạnh AC sao cho AE = 1/4 AC
a) Chứng minh: Đường thẳng DE cắt đường thẳng BC
b) DE giao BC tại P. Chứng minh P nằm ngoài cạnh BC và PB = 1/2BC
Câu 14: Cho góc xAy. Lấy D, E thuộc Ax và D', E' thuộc Ay sao cho AD = AD'; AE = AE'. Chứng minh: Tam giác AED' = tam giác AE'D => DE' = D'E
P/S: Các bạn giúp mình với!!!!!!!! Thứ 4 tuần này mình phải nộp hết chỗ này rồi :(((((((((((((!!!!!!!!!!!! Mong các bạn giúp đỡ mình với!!!!!!!!!!! Chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/03 | Tháng 03-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 348
2 Nguyễn Mai 142
3 Jocasta Aurora 110
4 hoa idol 104
5 Dang Khanh 79
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.428
2 Jocasta Aurora 724
3 Trịnh Quang Đức 596
4 hoa idol 451
5 DORAEMON 435
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Thành Trương 372 1.106
2 Trịnh Quang Đức 240 1.044
3 DORAEMON 207 915
4 hoa idol 156 655
5 Jocasta Aurora 149 619
Tháng 2 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top