Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi đề thi của bạn

8 câu trắc nghiệm tiếng Anh 7

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 8, Thời gian làm bài: 15 phút, 43 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Mưa Bong Bóng
Thứ 3, ngày 06/06/2017 10:57:08
285 lượt xem
1. Chi .................. a new pair of shoes yesterday. 
A. buys   B. bought   C. was bought   D. is going to buy
2. This is a very .................... football match 
A.interest    B. interested   C. interesting   D. interestingly
3. how .............. does this dress cost? - 200.000 dong
A. much   B. money   C. often   D. long
4. Oxford is the ................ university in the world 
A. most older    B. older    C. old    D. oldest
5. Minh is always late for school, he ought ................... up late 
A. to not stay    B. not to stay   C. no stay   D. stay not
6. I'd like ............ some orange juice 
A. having    B. have   C. to have    D. had
7. They .................. a new video game next month. 
A. will introduce   B. introduce    C. introducing    D. introduced
8. My younger brother is very interested ............ studying history 
A. at   B. in   C. on   D. about
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Chitanda Eru
Thứ 5, ngày 10/08/2017 07:46:06
1b
2a
3a
4d
5a
6a
7a
8b
exam0 exam0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pặc'ss Soyeon'ss
Thứ 4, ngày 30/08/2017 16:52:49
1b
2c
3a
4d
5b
6c
7a
8b
exam1 exam0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
........
Thứ 2, ngày 20/11/2017 15:33:27
B,C,B,D,B,C,A,B
exam0 exam0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra)

Gửi bình luận qua facebook

Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Google Facebook