Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi đề thi của bạn

8 câu trắc nghiệm tiếng Anh 7 - Chọn từ thích hợp

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 8, Thời gian làm bài: 15 phút, 56 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Mưa Bong Bóng
Thứ 3, ngày 06/06/2017 12:52:14
334 lượt xem
1.  ................ I speak to Mr. Brown? - Hold on a minute, please
a. should   b. shall   c. can    d. will
2. her birthday is ................ Friday, August 20th
a. at   b. on   c. in   d. by
3. ............... you have a test tomorrow morning?
a. will   b. do   c. are   d. shall
4. .................. will we meet? - In front of the school gate 
a. where    b. when   c. what   d. how
5. what's your ............ ?
a. birth of day   b. day of birth   c. date of birth    d. birth of date
6. she always comes to class on time. She is never ............. for class.
a. late   b. early    c. free   d. nervous
7. the party will ........................ about three hours
a. start   b. last   c. finish   d. invite
8. would you like a cup of tea? - ......................
a. yes, please    b. I like, too   c. Yes, I will   d. You're welcome
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Lee WooJin
Thứ 2, ngày 10/07/2017 11:32:40
1 C
2 B
3 A
4 A
5 C
6 A
7 B
8 A
exam2 exam2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.9
495 sao / 101 đánh giá
5 sao - 98 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.9 SAO trên tổng số 101 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra)

Gửi bình luận qua facebook

Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Google Facebook