Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thủ gì rộng nhất?

Thứ 3, ngày 13/02/2018 12:50:28 - Đăng lên từ Thu Hà

Có 3 chàng trai cầm 3 cái gậy đi qua 12 cô gái. Hỏi đó là cái gì?

Thứ 7, ngày 10/02/2018 23:13:44 - Đăng lên từ Vũ Tường Vi

Trái gì to nhất?

Thứ 7, ngày 10/02/2018 23:12:46 - Đăng lên từ love - in - a -mist

Có một ông già đi chặt củi, hỏi tại sao ông lại quay về?

Thứ 5, ngày 08/02/2018 19:57:05 - Đăng lên từ Ka Tori

201813 nghĩa là gì?

Thứ 3, ngày 06/02/2018 22:03:49

Ở đâu có nhiều nước mà không ướt?

Thứ 2, ngày 05/02/2018 16:38:04 - Đăng lên từ Huyền Trang

Cà gì màu đỏ? (không phải cà chua nhé)

Thứ 2, ngày 05/02/2018 11:55:57

Cái gì khi mình nằm thì nó đứng, khi mình đứng thì nó lại nằm?

Thứ 2, ngày 05/02/2018 11:54:21 - Đăng lên từ Nguyễn Linh

Xe gì hai bánh, đạp chạy bon bon, chuông kêu kính coong, đứng yên thì đổ?

Thứ 7, ngày 03/02/2018 10:36:02 - Đăng lên từ mai ngoc

Tỉnh gì không thấp?

Thứ 6, ngày 02/02/2018 23:41:59

Vua nào thảo Chiếu dời đô?

Thứ 5, ngày 01/02/2018 22:07:15 - Đăng lên từ dang thuy uyen

Một người da trắng tắm biển đen. Hỏi người đó bị gì?

Thứ 5, ngày 01/02/2018 22:05:45 - Đăng lên từ Đỗ Vy

Cái gì mà người khác mời bạn ăn nhưng bạn phải tự trả tiền?

Thứ 4, ngày 31/01/2018 13:10:23 - Đăng lên từ Cửu Lý Xuyên

Một đàn nào đi uống nước suối. Hỏi đàn nào đó có bao nhiêu con?

Thứ 3, ngày 30/01/2018 22:45:29 - Đăng lên từ Nguyễn hương Giang

Có một bà cụ đi ăn, trong lúc chờ bà đọc báo Hong Kong, hỏi bà ăn gì?

Thứ 3, ngày 30/01/2018 22:24:26 - Đăng lên từ Trần Nguyễn Phương Thảo
Loading...
Google Facebook
scroll top