Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn

Nếu 113 = 30, 123 = 42, 133 = 58, thì 143 = ??

Thứ 5, ngày 26/01/2017 18:03:09

Cái gì nhỏ nhỏ, Đo đỏ son son, Thòi ra thụt vô, Phụ nữ rất thích - Là cái gì?

Thứ 4, ngày 25/01/2017 17:36:49 - Đăng lên từ dethuongcobethuymy@gmail.com

Giả sử 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, 5 = ?

Thứ 2, ngày 23/01/2017 15:49:40 - Đăng lên từ Chí Trung

Ca sĩ nào đẹp trai nhất?

Thứ 7, ngày 21/01/2017 16:07:03

Thú gì có vú mà lại đẻ trứng?

Thứ 4, ngày 11/01/2017 20:39:31 - Đăng lên từ tai sao ko biet

Ông Táo đưa gì lên cho Ngọc Hoàng?

Thứ 6, ngày 06/01/2017 21:43:08

Nơi nào chiến thắng lẫy lừng, Đuổi thực dân Pháp, 56 ngày đêm - Là nơi nào?

Thứ 6, ngày 06/01/2017 19:34:42 - Đăng lên từ Phan Thế Hùng

Cầu gì sợ lửa, sợ cả nước? Cầu gì không sờ được?

Thứ 3, ngày 03/01/2017 21:33:21 - Đăng lên từ Phạm Khánh Ly

Hoa gì nhìn thấy nhưng không sờ được không ngửi được?

Thứ 3, ngày 03/01/2017 21:28:17 - Đăng lên từ Phạm Khánh Ly

Một con nhện 8 chân rơi từ cây dừa xuống. Hỏi có mấy chân của nó chạm đất?

Thứ 3, ngày 03/01/2017 20:47:41 - Đăng lên từ Phạm Khánh Ly

Tóc gì biết bò?

Thứ 3, ngày 03/01/2017 20:45:39 - Đăng lên từ Phạm Khánh Ly
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top