Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Một con gà đẻ trứng trên mái nhà, hỏi quả trứng lăn về hướng nào?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 23:04:42 - Đăng lên từ Khôi Đào

A đánh B. B không đánh lại. Hỏi B chịu gì?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 19:02:41 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Ước gì ước được tất cả?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 19:01:56 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Bắt được nhưng không ném được. Hỏi là gì nhỉ?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 13:08:57 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Một ông giữ nhà. Một ông xây nhà. Một ông kiếm ăn. Hỏi ba ông tên gì?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 13:08:28 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Số 22 xuất hiện khi nào?

Thứ 6, ngày 08/09/2017 10:42:19 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

A đánh B. B không đánh lại. Một lát sau thì B đánh lại A. Hỏi tại sao?

Thứ 5, ngày 07/09/2017 22:47:24 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Ai là gì của con mèo?

Thứ 5, ngày 07/09/2017 22:46:01 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

A bảo B mình chia tay đi. C bảo D mình chia tay đi. Vậy E và G bảo gì?

Thứ 5, ngày 07/09/2017 22:45:38 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

A câu được con cá trê màu vàng. Hỏi A thấy gì?

Thứ 5, ngày 07/09/2017 22:43:46 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Lúc nhỏ là bạn của nhau, lớn lên là kẻ thù của nhau. Hỏi là con gì?

Thứ 5, ngày 07/09/2017 13:52:32 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

A và B là kẻ thù của nhau. B luôn lừa A. Vậy khi nào B không làm vậy?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 23:32:02 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì bị chôn sống nhưng không chết?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 23:29:04 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Một bà trở về quê. Hỏi bà ấy tên gì?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 23:28:38 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Hạt gì không ăn, không chơi nhưng lại hái về rồi sau đó vứt đi?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 23:21:00 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Từ gì giống nhau ngoài từ giống nhau?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 23:20:12 - Đăng lên từ Nguyễn Cường
Google Facebook
scroll top