Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Con gì có cánh mà không biết bay?

Thứ 4, ngày 12/07/2017 22:45:02 - Đăng lên từ Hai yen

Hòn gì nhọn nhất?

Thứ 4, ngày 12/07/2017 21:47:41

Hướng nào mà khi nhắc đến nó ta biết có nhiều đàn ông?

Thứ 3, ngày 11/07/2017 22:50:23 - Đăng lên từ Angel star

Cầu gì biết đi?

Thứ 3, ngày 11/07/2017 14:48:19

2 cha 2 con mỗi người câu được 1 con cá. Hỏi tại sao khi về nhà chỉ còn 2 con?

Chủ nhật, ngày 09/07/2017 23:33:11 - Đăng lên từ Anh yêu em đồ ngôk i!

Một con vịt đẻ ra bao nhiêu con vịt?

Thứ 7, ngày 08/07/2017 16:43:19

3 đứa ABC lên tàu. ABC xuống biển. Trên tàu còn mấy người?

Thứ 6, ngày 07/07/2017 18:23:45 - Đăng lên từ nguyễn như ý

Cái gì đi cũng đi, đứng cũng đứng, ngồi cũng ngồi?

Thứ 3, ngày 04/07/2017 18:20:08 - Đăng lên từ Nhố's Nhí's Nhóc's

Cây gì mới mọc mà cao, Từ từ nó thấp tại sao lạ kỳ - Là cây gì?

Thứ 3, ngày 04/07/2017 07:04:28 - Đăng lên từ Huỳnh Lê

Doraemon sinh ngày bao nhiêu?

Thứ 2, ngày 03/07/2017 17:36:10

Bánh gì béo nhất?

Thứ 2, ngày 03/07/2017 13:56:10 - Đăng lên từ Nguyễn Hùng

Một đàn gà mà bươi con ra vườn. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Chủ nhật, ngày 02/07/2017 19:10:11 - Đăng lên từ Huỳnh Lê

Bốn bề thành lũy cao cao, Giặc đánh ào ào thiếp vẫn trong cung - Là gì?

Thứ 7, ngày 01/07/2017 23:52:15 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Thất bại là mẹ thành công. Vậy bố của thành công là ai?

Thứ 7, ngày 01/07/2017 19:08:04 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Đây là thể loại anime gì?

Thứ 7, ngày 01/07/2017 15:37:04 - Đăng lên từ Hắc Băng Vyy

Một bà già đi vớt bèo thấy một con bò không chịu kéo xe. Hỏi tại sao bà lại về?

Thứ 6, ngày 30/06/2017 16:58:07 - Đăng lên từ Sống Về Đêm

Có ba thằng, một thằng cầm súng, một thằng cầm dao, thằng còn lại cầm gì?

Thứ 6, ngày 30/06/2017 15:54:50 - Đăng lên từ Nguyễn Hoàng Quốc Bảo

Màu gì nhiều nhất?

Thứ 6, ngày 30/06/2017 15:53:42 - Đăng lên từ MinA

Cái xung quanh mình gần nhất?

Thứ 6, ngày 30/06/2017 10:47:59

Nếu ném cục đá đỏ xuống biển xanh thì cục đá đó sẽ bị gì?

Thứ 5, ngày 29/06/2017 19:27:14 - Đăng lên từ Hân Ruby

Thứ gì ngay trước mắt mình mà mình không thể nhìn thấy được?

Thứ 2, ngày 26/06/2017 23:49:18 - Đăng lên từ Nguyễn Hiền

Hãy tìm từ cuối cùng trong câu văn sau: Một ông thợ săn hét lên: Ai cắn mông tao?

Chủ nhật, ngày 25/06/2017 09:53:57 - Đăng lên từ TRẦN MINH HOÀNG

Con gì nó có bát chân, suốt ngày giăng lụa giăng tơ, làm bẫy côn trùng dính vào là tiêu?

Chủ nhật, ngày 25/06/2017 09:52:29 - Đăng lên từ Chí dương bùi

Sư tử ăn gì?

Thứ 6, ngày 23/06/2017 18:32:47
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top