Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Đố bạn biết âm lịch và dương lịch có gì khác nhau?

Thứ 7, ngày 13/05/2017 13:14:06 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn

Bạn hãy điền tiếp đoạn mã sau: 2-3-?-7-11-?-?-19-?-29

Thứ 7, ngày 13/05/2017 00:02:59 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn

Khoảnh khắc từ mùa này sang mùa khác được gọi là gì?

Thứ 6, ngày 12/05/2017 20:33:43 - Đăng lên từ Trần Nam Hà

Đố bạn dịch đoạn mã sau: 55529999444.88866

Thứ 6, ngày 12/05/2017 11:49:33 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn

Vụ nổ lớn là gì?

Thứ 6, ngày 12/05/2017 11:46:43 - Đăng lên từ Lâm Lém Lĩnh

Lào Cai có mấy nhạc sĩ?

Thứ 5, ngày 11/05/2017 14:01:38 - Đăng lên từ nguyễn Bắc

Chùa gì lớn nhất Việt Nam?

Thứ 5, ngày 11/05/2017 14:01:13 - Đăng lên từ nguyễn Bắc

Thức học là gì?

Thứ 5, ngày 11/05/2017 14:00:44

Có một cô gái cầm 12 trái bắp. Hỏi cô gái ấy tên gì?

Thứ 5, ngày 11/05/2017 00:01:19 - Đăng lên từ đào thị nguyệt ánh

Một người đi đường gặp một đống chuột chù. Hỏi người đó gặp mấy chú chuột?

Thứ 4, ngày 10/05/2017 23:59:15 - Đăng lên từ Trịnh Ngọc Minh

Có một người đi vào một cái hang seo. Hỏi người ấy đi đâu?

Thứ 2, ngày 08/05/2017 18:31:55 - Đăng lên từ Phạm Phương Thảo

Doraemon yêu mimi mà mimi không yêu. Hãy tìm cách giúp doraemon nhé!

Thứ 6, ngày 05/05/2017 19:33:48 - Đăng lên từ lê giang

Con gì 4 chân mà lại biết bay?

Thứ 6, ngày 05/05/2017 17:14:43

Có một đàn voi điếc đi ngang qua cầu. Hỏi đàn voi có bao nhiêu con?

Thứ 5, ngày 04/05/2017 23:14:13 - Đăng lên từ Phuong Dam

Quả gì màu đỏ, ruột đỏ tươi? (chú ý không phải để ăn)

Thứ 5, ngày 04/05/2017 23:13:15 - Đăng lên từ huong giang

Lúc nào cũng thấy nó nhưng không chạm được nó?

Thứ 5, ngày 04/05/2017 23:10:58 - Đăng lên từ Quỳnh'ss Duyên'ss

Ba thằng què đi trước một thằng què, hỏi có mấy thằng què?

Thứ 5, ngày 04/05/2017 23:10:00 - Đăng lên từ Quỳnh'ss Duyên'ss

Con gì hôm nay mưa mai ướt?

Thứ 5, ngày 04/05/2017 23:00:26 - Đăng lên từ Tứ Diệp Thảo ( Diệu )

Cái gì có thể đánh cha, đánh mẹ, đánh tất cả mọi người?

Thứ 4, ngày 03/05/2017 22:54:01 - Đăng lên từ TrannYenn

Đố bạn OMG là gì?

Thứ 4, ngày 03/05/2017 10:00:38 - Đăng lên từ Khoa Nguyen

Thần chết sợ con gì nhất?

Thứ 4, ngày 03/05/2017 09:59:45 - Đăng lên từ Khoa Nguyen

Người chết nghĩ gì?

Thứ 4, ngày 03/05/2017 00:02:19 - Đăng lên từ Vũ Trang
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top