Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

A nói với B một kim nam châm chỉ hướng Tây. Hỏi B nói với A châm gì?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 16:17:41 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Một người cầm chiếc ví đi trên đường khóc. Hỏi người đó rơi thứ gì?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 16:16:57 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Cây gì láo nhất? (chưa có đáp án)

Thứ 4, ngày 06/09/2017 16:02:41 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì đếm không hết?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:57:59 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì lúc lên lúc xuống?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:57:23 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì lúc vào lúc ra?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:55:25 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Lẽ gì không bao giờ sai?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:54:45 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì luôn đứng trên con rùa?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:51:46 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Điều gì làm cho đồ vật biết đi?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 15:50:04 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Con gì không có lợi và cũng không có hại? (chưa có đáp án)

Thứ 4, ngày 06/09/2017 14:10:22 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Có hai chú nhìn vào một chú. Hỏi hai chú đó là gì đến chú ấy? (chưa có đáp án)

Thứ 4, ngày 06/09/2017 14:09:48 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

C ghét A nên C lừa, khiêu khích A. A và B đánh nhau. Hỏi C bị gì?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 13:24:12 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Cái gì luôn ở trước mặt bạn mà có lúc bạn nhìn thấy có lúc thì không?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 09:11:35 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Tìm ra 16 chủ?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 09:08:14 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Đánh gì không đau nhưng làm người khác quên đi một lúc?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 08:43:17 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Giữ cái gì không được mãi mãi mà chỉ được một lúc?

Thứ 4, ngày 06/09/2017 08:42:23 - Đăng lên từ Nguyễn Cường

Nếu 1 = 6, 2 = 12, 3 = 18, 4 = 24, 5 = 30. Thì 6 = ?

Thứ 3, ngày 05/09/2017 12:59:05 - Đăng lên từ Trong Phan

Để thực hiện giấc mơ, điều đầu tiên phải làm là gì?

Thứ 7, ngày 02/09/2017 18:38:40 - Đăng lên từ Huỳnh Thị Diệu Thương

Cái gì mềm mà lúc liếm nó lại cứng lại, càng liếm càng nhiều bọt trắng?

Thứ 4, ngày 30/08/2017 18:43:20 - Đăng lên từ Marquez Marc
Google Facebook
scroll top