Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Con gì đầu dê mình ốc?

Thứ 2, ngày 14/12/2015 13:22:03

Muốn dài thì cắt ngắn đi - Là cái gì?

Chủ nhật, ngày 13/12/2015 10:04:44

Đi thì nằm, mà nằm thì đứng - Là cái gì?

Chủ nhật, ngày 13/12/2015 04:22:50

Đi thì đứng, đứng thì ngã - Là cái gì?

Thứ 3, ngày 08/12/2015 09:47:01
Loading...
Google Facebook
scroll top